Ειδήσεις Υγείας

Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καπνίσματος: Καταρρέει ο μύθος του Έλληνα θεριακλή!

Με την ευκαιρία της 31ης Μαΐου, παγκόσμιας ημέρας κατά του καπνίσματος, αφιερωμένης φέτος από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ) στην καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού, η Εθνική Επιτροπή για τον Έλεγχο του Καπνίσματος στην Ελλάδα, σε συμφωνία πάντοτε με τις θέσεις του European Network for Smoking and Tobacco Prevention (ENSP) τονίζει ότι το παρεμπόριο καπνού αποτελεί ένα τεραστίων διαστάσεων παγκόσμιο πρόβλημα με ιδιαίτερη έξαρση στη χώρα μας.

Η απώλεια δημοσίων εσόδων από την παράνομη κυκλοφορία και χρήση μη φορολογημένων καπνικών προϊόντων υπολογίζεται στα 700 εκ ευρώ ετησίως.

Οι σχετικά πρόσφατες ειδικές δράσεις, που αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με την καπνοβιομηχανία, φαίνονται μάλλον ανεπαρκείς, εγείρουν δε και ερωτηματικά ως προς τη νομιμότητά τους, με την έννοια της πιθανής παραβίασης από το ίδιο το Κράτος του άρθρου 13 του νόμου 3420 ΦΕΚ 298/τ/6-12/2005

Το όλο θέμα είναι πρωτίστως θέμα προστασίας Δημόσιας Υγείας δεδομένου ότι:

α) κυκλοφορούν στην αγορά και χρησιμοποιούνται ευρέως, προϊόντα παντελώς ανεξέλεγκτα, άρα επικίνδυνα για τη Δημόσια Υγεία.
β) η χαμηλή τιμή των αδασμολόγητων καπνικών προϊόντων προωθεί το κάπνισμα κυρίως στα μικρά παιδιά, προάγει το κάπνισμα γενικότερα και αυξάνει την εξάρτηση στη νικοτίνη.
γ) το παρεμπόριο αυτό εμποδίζει την πολιτεία στη λήψη τιμολογιακών μέτρων για τη μείωση του καπνίσματος, που αποτελεί ουσιαστική διαδικασία προστασίας της Δημόσιας Υγείας.

Για όλους τους πάρα πάνω λόγους, ο Παγκόσμιος Οργνισμός Υγείας, στο πλαίσιο του Framework Convention on Tobacco Control,έχει ψηφίσει ειδικό Πρωτόκολλο για την πάταξη της παράνομης εμπορίας καπνικών προϊόντων.

Το Πρωτόκολλο αυτό προβλέπει μία σειρά συντονισμένων και ενιαίων σε παγκόσμια κλίμακα ενεργειών, που η εφαρμογή τους θα οδηγήσει την διεθνή κοινότητα στην αντιμετώπιση του σοβαρού αυτού προβλήματος Δημόσιας Υγείας.

Στη χώρα μας, συντρέχουν εξαιρετικά ιδιαίτερα λόγοι Υγείας και Οικονομίας για την πάταξη της φοροδιαφυγής από το παράνομο εμπόριο καπνικών προϊόντων.

Η άμεση επικύρωση και εφαρμογή χωρίς καθυστέρηση του σχετικού Πρωτοκόλλου του Π.Ο.Υ αποτελεί σήμερα εθνική επιταγή, η δε 31η Μαΐου δίνει στην Ελληνική Πολιτεία μία μοναδική ευκαιρία δυναμικών αποφάσεων ταυτόχρονης προστασίας της Υγείας και της Οικονομίας με παράλληλη τήρηση των προγραμματικών εξαγγελιών της Κυβέρνησης και των διεθνών συμβατικών υποχρεώσεων της χώρας μας.

Η εφαρμογή των ανωτέρω προτείνεται να γίνει στο ευρύτερο πλαίσιο του FCTC, που αποτελεί Νόμο του ελληνικού κράτους από το 2005 και που με το άρθρο13 και τις οδηγίες για την εφαρμογή του καθώς και με το προοίμιο και το Άρθρο 8 παρ 12 του Πρωτοκόλλου προσπαθεί να κρατήσει το καπνεμπόριο έξω από τις διαδικασίες αυτές.

Η κοινωνική αποδοχή μιας καθαρής και δυναμικής απόφασης για την άμεση επικύρωση και εφαρμογή του πρωτοκόλλου του FCTC για τον έλεγχο της παράνομης εμπορίας προϊόντων καπνού θεωρείται κατά τεκμήριο δεδομένη.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button