Κορονοϊός και Αθλητισμός

Παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου

Αν οι γονείς στείλουν τα ανήλικα παιδιά τους για προπόνηση είτε σε υπαίθριο χώρο είτε σε κλειστό χώρο τότε διαπράττουν το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Τι ορίζει το άρθρο 360§1&2 του Ποινικού Κώδικα

«1. Όποιος, ενώ έχει υποχρέωση εποπτείας ανηλίκου νεότερου από δεκαοκτώ ετών παραλείπει να τον παρεμποδίσει από την τέλεση αξιόποινης πράξης ή από το να επιδίδεται στην πορνεία, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους, αν δεν συντρέχει περίπτωση να τιμωρηθεί αυστηρότερα με άλλη διάταξη.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται η τελευταία πρόταση της συγκεκριμένης παραγράφου, δηλαδή «αν δεν συντρέχει περίπτωση να τιμωρηθεί αυστηρότερα με άλλη διάταξη». Είναι εξαιρετικά πιθανή η περίπτωση ο Εισαγγελέας σε περίπτωση παραβίασης των υγειονομικών κανόνων με τη συμμετοχή σε προπόνησεις, να ασκήσει την ποινική δίωξη και με το άρθρο 285 του Ποινικού Κώδικα που αφορά στην παραβίαση των υγειονομικών περιορισμών και να υπάρξει καταδίκη ακόμη και σε ισόβια.

2. Όποιος από αμέλεια γίνεται υπαίτιος της παράλειψης της προηγούμενης παραγράφου τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών μηνών»

Ορισμένες κρίσιμες επισημάνσεις

Υπό το πρίσμα της γραμματικής και της τελεολογικής ερμηνείας του συγκριμένου άρθρου δέον όπως επισημανθούν τα κάτωθι:

(i) Ανήλικός είναι αυτός που δεν έχει συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας του.

(ii) Υποχρέωση εποπτείας έχουν εκείνοι στους οποίους έχουν εμπιστευθεί με σύμβαση ή εκ του νόμου ή λόγω των πραγματικών περιστάσεων την εποπτεία και τη διαπαιδαγώγηση ανηλίκων.

(iii) Παράλειψη παρεμπόδισης της πράξης είναι η μη έγκαιρη λήψη συγκεκριμένων αποτρεπτικών μέτρων όπως λόγου χάρη ο έλεγχος των συναναστροφών του ανηλίκου, της κυκλοφορίας τους κλπ.

(iv) Προϋπόθεση είναι η γνώση της επιχειρούμενης πράξης. Ε

(v) Αναφορικά με την υποκειμενική υπόσταση του αδικήματος του άρθρου 360ΠΚ δέον όπως επισημανθεί ότι το αδίκημα τελείται τόσο εκ δόλου όσο και εξ αμελείας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κοροναϊός: Το διπλό τεστ στα νοσοκομεία που εντοπίζει τα «κρυφά» κρούσματα! Πως εφαρμόζεται

Σχετικά Άρθρα

Back to top button