ΆρθραΠολιτική ΥγείαςΡεπορτάζ υγείας

Ποιες θα είναι οι νέες αμοιβές των γιατρών του ΕΟΠΥΥ! Όλη η πρόταση του υπ.Υγείας

Ειδικότερα πρόκειται για μία πρόταση που απεστάλη στον κλάδο προκειμένου να διατυπώσει τις απόψεις του. Ήδη πάντως οι νέες αμοιβές που προτείνονται για τους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ έχουν βάλει φωτιά στον κλάδο. Κάτι που άλλωστε είχε γίνει και με τη σχετική πρόταση στους οικογενειακού γιατρούς.

Διαβάστε ΕΔΩ την πρόταση για τους οικογενειακούς γιατρούς με 0.70 λεπτά ανά ασθενή: Πόσες ώρες θα εργάζονται και με τι αμοιβές οι οικογενειακοί γιατροί του ΕΟΠΥΥ! Τι προβλέπει υπουργική απόφαση

Τα χρήματα για τους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ

Ως μέθοδος επιλέγεται ο μεικτός υπολογισμός (σταθερή αποζημίωση και κατά επίσκεψη) της αποζημίωσης με διαβάθμιση.

1. Σταθερή Αποζημίωση Βάσης: Η αποζημίωση διασφαλίζει τη δυνατότητα πραγματοποίησης συγκεκριμένου αριθμού επισκέψεων. Για το 20% των διαθέσιμων πόρων για την συγκεκριμένη Ειδικότητα και Περιοχή, το ποσό αυτό κατανέμεται μεταξύ των εγγεγραμμένων στο μητρώο, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα που δηλώνουν στο σύστημα για το συγκεκριμένο μήνα.

2. Αποζημίωση για πραγματοποίηση επισκέψεων: Η αποζημίωση υπολογίζεται κατά επίσκεψη. Το ποσό διαφέρει εάν η επίσκεψη πραγματοποιείται μετά από παραπομπή ή όχι.

Όπως προβλέπεται από την πρόταση του υπουργείου Υγείας οι ανάγκες :

Ανάγκες ιατρών ανά ειδικότητα και ανά πληθυσμό:

Με βάση αναλογίες υπολογίζεται η ανάγκη για συνολική κάλυψη του πληθυσμού.

Από την καταγραφή υπολογίζεται η ανάγκη των δημόσιων δομών για πλήρη κάλυψη του πληθυσμού.

Μεταφράζεται η ανάγκη για επαγγελματίες σε ανάγκη για υπηρεσίες και υπολογίζεται η ανάγκη για υπηρεσίες.

 

 

 

 

 

 

Τρόπος Σύμβασης

Ο ΕΟΠΥΥ συμβάλλεται με τον ΠΙΣ για την παροχή του συνόλου των υπηρεσιών σε όλη την Ελλάδα και αποζημιώνει απευθείας τον ΠΙΣ, ο οποίος πρέπει να μεταβιβάσει τις πληρωμές στους δικαιούχους με βάση τους όρους αποζημίωσης που έχουν συμφωνηθεί στην Συλλογική Σύμβαση.

Ο ΠΙΣ δημιουργεί καταλόγους με ιδιώτες ιατρούς ανά ειδικότητα και Τομέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, οι οποίοι θα παρέχουν τις υπηρεσίες και θα αποζημιώνονται σύμφωνα με την Συλλογική Σύμβαση. Η παροχή υπηρεσιών μπορεί να γίνεται και με μετακίνηση των ιατρών εντός της ίδιας Περιφέρειας (ή εντός των ορίων του ίδιου ιατρικού συλλόγου), με κίνητρα για τις ακάλυπτες περιοχές.

Η περιοχή μπορεί να διευρυνθεί στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας, καθώς τα περισσότερα ιδιωτικά ιατρεία βρίσκονται στις πρωτεύουσες των Περιφερειακών Ενοτήτων.

 

 

 

 

 

 

Δεδομένα

Προϋπολογισμός ΕΟΠΥΥ: δεν μπορεί να ξεπεραστεί

Κάλυψη Πληθυσμού: η παροχή των υπηρεσιών πρέπει να καλύπτει το σύνολο του πληθυσμού. Ο προϋπολογισμός δεν μπορεί να δαπανηθεί ολόκληρος εάν δεν καλύπτεται πλήρως ο πληθυσμός.

Συμπληρωματικότητα: Ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα μέσω συμβάσεων με τον ΕΟΠΥΥ είναι συμπληρωματικός. Η ανάπτυξη του δημόσιου τομέα περιορίζει αυτόματα και τις διαθέσιμες δαπάνες του ΕΟΠΥΥ προς τον ιδιωτικό τομέα.

Παραπομπές: Προτεραιότητα τις επισκέψεις έχουν οι παραπομπές από οικογενειακό ιατρό.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button