ΆρθραΠολιτική ΥγείαςΡεπορτάζ υγείαςΦάρμακα

Ποιοι θα αξιολογούν τα νέα φάρμακα! Οι απαγορεύσεις και οι αυστηρές ποινές για σχέσεις με φαρμακευτικές

Ουδεμία σχέση δεν πρέπει να έχουν όσοι προσληφθούν στη νέα Επιτροπή Αξιολόγησης των φαρμάκων που συστήνεται με το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή από την κυβέρνηση προκειμένου να γίνει η 3η αξιολόγηση.

Μάλιστα στο πλαίσιο του ασυμβίβαστου, το πολυνομοσχέδιο περιέχει ειδικό άρθρο (Άρθρο 252) περί Αρχή Αμεροληψίας – Ασυμβίβαστα Μελών.

Με βάση τις διατάξεις, όσοι ενταχθούν στη νέα Επιτροπή Αξιολόγησης των φαρμάκων και στην ουσία θα εισηγούνται στον υπουργό ποιο φάρμακο θα πρέπει να αποζημιώνεται και ποιο όχι, δε θα πρέπει να σχετίζονται με οποιοδήποτε τρόπο με φαρμακευτικές εταιρείες τα τελευταία χρόνια. Διαβάστε ΕΔΩ τι προβλέπεται για τη σύσταση της Επιτροπής Αξιολόγησης: «Πως θα αξιολογούνται και θα αποζημιώνονται τα νέα φάρμακα! Τι προβλέπει το πολυνομοσχέδιο»

Απαγορεύσεις και για συγγενείς έως δεύτερο βαθμό

Προκειμένου να μην υπάρχουν συναλλαγές κάτω από το τραπέζι για τα φάρμακα, απαγορεύεται όσοι είναι μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης να έχουν οι ίδιοι ή οι συγγενείς τους έως δεύτερο βαθμό εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας τουλάχιστον δύο χρόνια πριν τον διορισμό τους, κατά το διορισμό τους και καθ’ όλη την διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων τους άμεσο οικονομικό συμφέρον με φαρμακευτικές εταιρείες ή εταιρείες που σχετίζονται με φάρμακα.

Μάλιστα όσοι αποκρύψουν μία τέτοια πληροφορία κινδυνεύουν ακόμη και με φυλάκιση.

Δείτε παρακάτω αναλυτικά τη διάταξη με τις απαγορεύσεις:

Άρθρο 252

Αρχή Αμεροληψίας – Ασυμβίβαστα Μελών

1. Κατά την άσκηση του έργου τους τα τακτικά μέλη και η Γραμματεία της Επιτροπής Αξιολόγησης δεσμεύονται από τις αρχές της αντικειμενικότητας και της αμεροληψίας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7 του ν. 2690/1999 και του άρθρου 36 του ν. 3528/2007 (Α’26).

2. Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης απαγορεύεται να έχουν οι ίδιοι ή οι συγγενείς τους έως δεύτερο βαθμό εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας τουλάχιστον δύο (2) έτη πριν τον διορισμό τους, κατά το διορισμό τους και καθ’ όλη την διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων τους άμεσο οικονομικό συμφέρον με επιχείρηση που είναι Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) ή παραγωγού ή χονδρικής πώλησης φαρμάκων.

Ως άμεσο οικονομικό συμφέρον νοείται:

α) οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έργου ή παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών,

β) οποιαδήποτε σχέση παροχής συμβουλών,

γ) οικονομικά δικαιώματα επί των επιχειρήσεων, όπως κατοχή κεφαλαίου, μετοχών και μεριδίων, ομολόγων, δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, αποζημιώσεις, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας,

δ) ιδιότητα μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ή νομίμου εκπροσώπου των προαναφερόμενων επιχείρησεων. Καθ’ όλη την διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων τους τα ίδια ως άνω πρόσωπα απαγορεύεται να έχουν οποιαδήποτε άλλα συμφέροντα σχετιζόμενα με τον ΚΑΚ, του οποίου η αίτηση αξιολογείται.

3. Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης δεν μπορούν να έχουν οποιαδήποτε έννομη σχέση με φαρμακευτικές επιχειρήσεις, προϊόντα των οποίων έχουν αξιολογηθεί από την Επιτροπή, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) έτους μετά την λήξη καθ’ οιονδήποτε τρόπο της θητείας τους.

4. Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης υποχρεούνται να δηλώνουν εγγράφως, κατά την υποβολή της αίτησης για το διορισμό τους και κατά τη διάρκεια της θητείας τους και εντός χρονικού διαστήματος 5 ημερών από την ημερομηνία που έλαβαν γνώση, συμφέροντα ή ασυμβίβαστα σύμφωνα με το παρόν άρθρο και οι σχετικές έγγραφες δηλώσεις τους καταχωρούνται σε αρχείο που τηρείται ειδικά για το σκοπό αυτό στη Γραμματεία της Επιτροπής

5. Στον υπαίτιο της παράβασης των παρ. 1, 2 ή 3, επιβάλλεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών και χρηματικό πρόστιμο 5.000 ευρώ. Στον υπαίτιο της παράβασης της παρ. 4 επιβάλλεται ποινή φυλάκισης έως ένα (1) έτος και χρηματικό πρόστιμο 1.000 ευρώ.

6. Το αξιόποινο της πράξης των παρ. 1 ή 2 αίρεται στην περίπτωση που υποβληθεί η δήλωση της παρ. 4 και το μέλος υποβάλει ταυτόχρονα δήλωση παραίτησης και απέχει περαιτέρω από την άσκηση των καθηκόντων του.

7. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στους εξωτερικούς ή εσωτερικούς αξιολογητές , στα μέλη της Γραμματείας της Επιτροπής Αξιολόγησης καθώς και στα μέλη της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης.

8. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας εξειδικεύονται τα λοιπά, μη άμεσα οικονομικά συμφέροντα, της παρ. 2 και η έγγραφη δήλωση της παρ. 4.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Άγριο κούρεμα στα κονδύλια του ΕΟΠΥΥ! Τι χάνουν γιατροί, κλινικές, διαγνωστικά

Όλες οι αλλαγές στο ωράριο των φαρμακείων του πολυνομοσχεδίου! Πρόστιμα έως 20.000 ευρώ αλλά και φυλάκιση

Σχετικά Άρθρα

Back to top button