Επιχειρηματικά ΝέαΦάρμακα

Πράσινο φως από το FDA για φάρμακο κατά του καρκίνου ουροδόχου κύστης

Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των Η.Π.Α. (FDA) ενέκρινε τη χορήγηση nivolumab για ενδοφλέβια χρήση για τη θεραπεία ασθενών με τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό ουροθηλιακό καρκίνωμα (mUC), οι οποίοι εμφάνισαν εξέλιξη της νόσου κατά τη διάρκεια πλατινούχου χημειοθεραπευτικού σχήματος ή μετά από αυτό, ή εξέλιξη της νόσου εντός 12 μηνών μετά από νεοεπικουρική ή επικουρική θεραπεία με πλατινούχο χημειοθεραπευτικό σχήμα.

Η ένδειξη αυτή εγκρίθηκε με ταχεία διαδικασία αδειοδότησης, η οποία βασίστηκε στο ποσοστό αντικειμενικής ανταπόκρισης του όγκου και στη διάρκεια της ανταπόκρισης. Η έγκριση για αυτή την ένδειξη θα παραμείνει σε ισχύ υπό την προϋπόθεση ότι το κλινικό όφελος θα επαληθευτεί και θα επιβεβαιωθεί σε μελέτες.

Στις Η.Π.Α. η συνιστώμενη δόση για το mUC είναι 240 mg χορηγούμενη με τη μορφή ενδοφλέβιας έγχυσης σε διάστημα 60 λεπτών κάθε δύο εβδομάδες έως ότου παρουσιαστεί εξέλιξη της νόσου ή μη αποδεκτή τοξικότητα. Στη μελέτη CheckMate -275, ποσοστό 19,6% (95% CI: 15,1-24,9, 53/270) των ασθενών ανταποκρίθηκαν στη θεραπεία με nivolumab. Το ποσοστό των ασθενών με πλήρη ανταπόκριση ήταν 2,6% (7/270) και το ποσοστό των ασθενών με μερική ανταπόκριση ήταν 17% (46/270). Στους ασθενείς με ανταπόκριση, η διάμεση διάρκεια της ανταπόκρισης ήταν 10,3 μήνες (εύρος: 1,9+-12,0+ μήνες). Ο διάμεσος χρόνος έως την ανταπόκριση ήταν 1,9 μήνες (εύρος: 1,6-7,2).1

Το nivolumab συσχετίζεται με τις παρακάτω Προειδοποιήσεις και Προφυλάξεις που περιλαμβάνουν σχετιζόμενες με το ανοσοποιητικό: πνευμονίτιδα, κολίτιδα, ηπατίτιδα, ενδοκρινοπάθειες, νεφρίτιδα και νεφρική δυσλειτουργία, δερματικές ανεπιθύμητες ενέργειες, εγκεφαλίτιδα, καθώς και άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες, αντιδράσεις στην έγχυση και εμβρυική τοξικότητα.

«Ο στόχος μας να βοηθήσουμε περισσότερους ασθενείς υλοποιείται ακόμα περισσότερο με τη σημερινή έγκριση του nivolumab σε αυτόν τον πληθυσμό και είμαστε ενθουσιασμένοι που η Ανοσο-Ογκολογική θεραπεία μας αποτελεί πλέον μία επιλογή και μία πιθανή ελπίδα για αυτούς τους ασθενείς», είπε ο Chris Boerner, πρόεδρος του Εμπορικού Τμήματος της Bristol-Myers Squibb στις ΗΠΑ. «Αυτό αποδεικνύει τη δέσμευσή μας στην Ανοσο-Ογκολογία και στην παροχή θεραπειών, όπως το nivolumab σε όλο και περισσότερους ασθενείς που έχουν ανάγκη για επιπλέον επιλογές».

Ο FDA εξέτασε την αίτηση κατά προτεραιότητα, έχοντας ήδη αποδώσει στο nivolumab τον Χαρακτηρισμό Επαναστατικής Θεραπείας για την αντιμετώπιση ασθενών με τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό ουροθηλιακό καρκίνωμα, οι οποίοι εμφάνισαν εξέλιξη της νόσου κατά τη διάρκεια πλατινούχου χημειοθεραπευτικού σχήματος ή μετά από αυτό, ή εξέλιξη της νόσου εντός 12 μηνών μετά από νεοεπικουρική ή επικουρική θεραπεία με πλατινούχο χημειοθεραπευτικό σχήμα.

Η ένδειξη αυτή εγκρίθηκε με ταχεία διαδικασία αδειοδότησης, η οποία βασίστηκε στο ποσοστό ανταπόκρισης του όγκου και στη διάρκεια της ανταπόκρισης. Η έγκριση για αυτή την ένδειξη θα παραμείνει σε ισχύ υπό την προϋπόθεση ότι το κλινικό όφελος θα επαληθευτεί και θα επιβεβαιωθεί σε μελέτες.

«Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν γνωρίζουν πόσο συχνός είναι ο καρκίνος της ουροδόχου κύστης και ότι αποτελεί τον πέμπτο κατά σειρά διάγνωσης τύπο καρκίνου. Αυτό είναι ο λόγος που είμαστε αφιερωμένοι στην ευαισθητοποίηση και την υποστήριξη των ερευνητικών προσπαθειών που μπορεί να αποφέρουν περισσότερες θεραπευτικές επιλογές στους ασθενείς που τις χρειάζονται», δήλωσε η Stephanie Chisolm, διευθύντρια Εκπαίδευσης και Έρευνας του Δικτύου Υποστήριξης για τον Καρκίνο της Ουροδόχου Κύστης (Bladder Cancer Advocacy Network). «Η έγκριση αυτή αποτελεί ακόμα ένα συναρπαστικό βήμα προς τα εμπρός για την κοινότητα των ασθενών με καρκίνο της ουροδόχου κύστης και προσφέρει την ελπίδα που χρειάζονται οι ασθενείς και οι οικογένειές τους».

Έγκριση βασισμένη σε αξιοσημείωτο ποσοστό αντικειμενικής ανταπόκρισης

Η CheckMate -275 είναι μία Φάσης 2, ανοιχτή, μονού σκέλους, πολυκεντρική μελέτη, η οποία αξιολογεί το nivolumab σε ασθενείς με τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό ουροθηλιακό καρκίνωμα, οι οποίοι εμφάνισαν εξέλιξη της νόσου κατά τη διάρκεια πλατινούχου χημειοθεραπευτικού σχήματος ή μετά από αυτό, ή εξέλιξη της νόσου εντός 12 μηνών μετά από νεοεπικουρική ή επικουρική θεραπεία με πλατινούχο χημειοθεραπευτικό σχήμα.

Στη μελέτη αυτή, 270 ασθενείς έλαβαν nivolumab στη δόση των 3 mg/kg χορηγούμενη ενδοφλεβίως κάθε δύο εβδομάδες έως την εμφάνιση εξέλιξης της νόσου ή μη αποδεκτής τοξικότητας. Στις Η.Π.Α. η συνιστώμενη δόση είναι 240 mg χορηγούμενη ως ενδοφλέβια έγχυση σε διάστημα 60 λεπτών κάθε δύο εβδομάδες έως την εμφάνιση εξέλιξης ή μη αποδεκτής τοξικότητας.

Το κύριο καταληκτικό σημείο ήταν το επιβεβαιωμένο ποσοστό αντικειμενικής ανταπόκρισης (ORR) όπως ορίζεται από μία ανεξάρτητη επιτροπή ακτινολογικής αξιολόγησης (IRRC). Η διάμεση ηλικία των ασθενών που συμμετείχαν στη μελέτη ήταν 66 έτη (εύρος: 38-90), και 29% των ασθενών είχαν λάβει ≥2 συστηματικά σχήματα στο πλαίσιο μεταστατικής νόσου προτού ενταχθούν στη μελέτη. Οι ασθενείς συμπεριελήφθησαν στη μελέτη ανεξάρτητα από την κατάστασή τους ως προς το PD-L1.1

Στη μελέτη, η αποτελεσματικότητα αξιολογήθηκε σε 270 ασθενείς με 6 μήνες παρακολούθηση σύμφωνα με το επιβεβαιωμένο ORR όπως ορίζεται από μία IRRC. Το nivolumab παρουσίασε ORR 19,6% (95% CI: 15,1-24,9). Η κατανομή της αποτελεσματικότητας ανάλογα με την έκφραση του PD-L1 είχε ως εξής:

Έκβαση, % (n) Όλοι οι ασθενείς (n=270) PD-L1 <1%
(n=146) PD-L1 ≥1%
(n=124)
Επιβεβαιωμένο ORR από την IRRC, % (95% CI) 19,6% (53)
(15,1-24,9) 15,1% (22)
(9,7-21,9) 25,0% (31)
(17,7-33,6)

Ποσοστό Πλήρους Ανταπόκρισης 2,6% (7) 0,7% (1) 4,8% (6)

Ποσοστό Μερικής Ανταπόκρισης 17,0% (46) 14,4% (21) 20,2% (25)

«Από την εμπειρία μου ως Ογκολόγος, ένα ποσοστό ανταπόκρισης σχεδόν είκοσι τοις εκατό στον προχωρημένο και μεταστατικό καρκίνο της ουροδόχου κύστης είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικό και κλινικά σημαντικό σε αυτόν τον πληθυσμό ασθενών», είπε ο Dr. Jonathan E. Rosenberg, MD, Αντικαρκινικό Κέντρο Memorial Sloan Kettering.

Επιλεγμένο προφίλ ασφάλειας

Η ασφάλεια του nivolumab έχει μελετηθεί σε 270 ασθενείς στη μελέτη CheckMate -275. Οι ασθενείς έλαβαν θεραπεία με nivolumab για διάμεσο διάστημα 3,3 μηνών (εύρος: 0-13,4+). Στη μελέτη αυτή, σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάντα παρουσιάστηκαν σε 54% των ασθενών. Τα πιο συχνά σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάντα που αναφέρθηκαν σε τουλάχιστον 2% των ασθενών ήταν ουρολοίμωξη, σήψη, διάρροια, απόφραξη του λεπτού εντέρου και επιδείνωση της γενικής σωματικής υγείας.

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (≥20%) ήταν κόπωση (46%), μυοσκελετικός πόνος (30%), ναυτία (22%) και μειωμένη όρεξη (22%). Το nivolumab διακόπηκε λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών σε 17% των ασθενών, ενώ 46% των ασθενών καθυστέρησαν κάποια δόση λόγω μίας ανεπιθύμητης ενέργειας. Θάνατος σχετιζόμενος με τη θεραπεία συνέβη σε τέσσερις ασθενείς λόγω πνευμονίτιδας ή καρδιαγγειακής ανεπάρκειας.

Σχετικά με τον καρκίνο της ουροδόχου κύστης

Ο καρκίνος της ουροδόχου κύστης, ο οποίος τυπικά ξεκινά από τα κύτταρα που επικαλύπτουν την εσωτερική επιφάνεια της ουροδόχου κύστης, είναι ο πέμπτος πιο συχνός καρκίνος που διαγιγνώσκεται στις Ηνωμένες πολιτείες, με έναν εκτιμώμενο αριθμό 77.000 νέων διαγνώσεων το 2016 και περισσότερους από 16.000 θανάτους.

Το ουροθηλιακό καρκίνωμα είναι ο πιο συχνός τύπος καρκίνου της ουροδόχου κύστης, και αντιπροσωπεύει περίπου το 90% των διαγνώσεων.4 Η πλειονότητα των περιστατικών καρκίνου της ουροδόχου κύστης διαγιγνώσκονται σε πρώιμο στάδιο, αλλά τα ποσοστά υποτροπής και εξέλιξης είναι υψηλά και περίπου 50-70% των ασθενών εμφανίζουν υποτροπή εντός πενταετίας.

Η χαμηλή διάρκεια της ανταπόκρισης στην θεραπεία πρώτης γραμμής αποτελεί σημαντική πρόκληση στην αντιμετώπιση της μεταστατικής νόσου και οι επιλογές στο πλαίσιο της θεραπείας δεύτερης γραμμής για το προχωρημένο ουροθηλιακό καρκίνωμα είναι περιορισμένες.5

Σχετικά με το πρόγραμμα κλινικής ανάπτυξης του nivolumab

Το παγκόσμιο πρόγραμμα ανάπτυξης της Bristol-Myers Squibb που βασίζεται στην επιστημονική εξειδίκευση στο πεδίο της Ανοσο-Ογκολογίας περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα κλινικών μελετών του nivolumab όλων των φάσεων, συμπεριλαμβανομένης της Φάσης 3, σε διάφορους τύπους όγκων. Μέχρι σήμερα, στο πρόγραμμα κλινικής ανάπτυξης του nivolumab έχουν ενταχθεί περισσότεροι από 25.000 ασθενείς.

Σχετικά με τη συνεργασία Bristol-Myers Squibb και Ono Pharmaceutical

Το 2011, μέσω μίας συμφωνίας συνεργασίας με την Ono Pharmaceutical Co., η Bristol-Myers Squibb επέκτεινε εδαφικά τα δικαιώματά της όσον αφορά την ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση του nivolumab σε παγκόσμιο επίπεδο, με εξαίρεση την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και την Ταϊβάν, στις οποίες η Ono διατήρησε τα πλήρη δικαιώματα για την ένωση. Τον Ιούλιο του 2014, η Ono και η Bristol-Myers Squibb επέκτειναν περαιτέρω τη μεταξύ τους στρατηγική συμφωνία συνεργασίας για την από κοινού ανάπτυξη και εμπορική κυκλοφορία πολλών ανοσοθεραπειών – με τη μορφή μεμονωμένων παραγόντων και σχημάτων συνδυασμού – για ασθενείς με καρκίνο στην Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και την Ταϊβάν.

Σχετικά με τη Bristol-Myers Squibb

Η Bristol-Myers Squibb είναι μια παγκόσμια βιοφαρμακευτική εταιρεία, η αποστολή της οποίας είναι να ανακαλύπτει, να αναπτύσσει και να παρέχει καινοτόμα φάρμακα που βοηθούν τους ασθενείς να υπερνικήσουν σοβαρές νόσους.

 

Σχετικά Άρθρα

Back to top button