Πολιτική Υγείας

Προεκλογική ανατροπή στο ΕΣΥ: Αρχίζουν μετακινήσεις εργαζομένων από νοσοκομείο σε νοσοκομείο!

 

Με το επιχείρημα του νόμου του 2013 περί της «διασύνδεσης των νοσοκομείων της χώρας», οι υγειονομικές περιφέρειες (ΥΠΕ) ξεκινούν να μετακινούν προσωπικό από το ένα νοσοκομείο στο άλλο ώστε να καλύψουν τα κενά.

 

Η ειδοποίηση έφθασε μέσω email στο τέλος Νοεμβρίου και με τον τίτλο «Επιστημονική Συνεργασία Νοσοκομείων» , κάνοντας τους εργαζόμενους να βγουν στα κάγκελα.

 

Όπως αποκαλύπτει η ιστοσελίδα του ΜΕΤΑ Υγειονομικών (ygeionomikoi.gr), το υπουργείο υγείας εξαιτίας των ελλείψεων προσωπικού επαναφέρει το θέμα της λεγόμενης «διασύνδεσης» των Νοσοκομείων της χώρας.

 
Ειδικότερα οι ….εμπνευστές των μετακινήσεων στηρίζονται στο νόμο 4213/2013 και στο άρθρο 18: «Επαναφορά σε καθεστώς διασύνδεσης» όπου αναφέρονται τα εξής:

 

«4. Επιτρέπεται η συνεργασία μεταξύ νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. που ανήκουν στην ίδια Υ.ΠΕ., στον επιστημονικό και εκπαιδευτικό τομέα, καθώς και στον τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας και υποστηρικτικών υπηρεσιών.

 

Για την έναρξη της συνεργασίας απαιτείται απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία εκδίδεται ύστερα από σχετικές αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των νοσοκομείων. Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας επιτρέπεται και η μετακίνηση προσωπικού (ιατρικού, νοσηλευτικού, διοικητικού) από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, εντός των ορίων της ίδιας Υ.ΠΕ., ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και για την κάλυψη των εκάστοτε λειτουργικών αναγκών των νοσοκομείων. Αρμόδιος για την έκδοση της απόφασης μετακίνησης ορίζεται ο Διοικητής της Υ.ΠΕ. και στην απόφαση ορίζεται και το χρονικό διάστημα μετακίνησης.»

 
Με βάση το νόμο οι εργαζόμενοι μπορούν να μετακινούνται για λίγες ημέρες σε άλλο νοσοκομείο από αυτό που ανήκουν στην ίδια όμως Περιφέρεια προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες. Το γεγονός όμως αυτό σημαίνει πως ένας εργαζόμενος θα μπορεί να αλλάζει νοσοκομείο ακόμη και κάθε 5 μέρες!

 
Και το ζήτημα που προκύπτει μεταξύ άλλων είναι πως πολλοί εργαζόμενοι θα χρειάζεται να διανύουν ακόμη και χιλιόμετρα για να πάνε στο νέο νοσοκομείο που θα μεταφερθούν αφού πολλές υγειονομικές περιφέρειες περιλαμβάνουν μεγάλες γεωγραφικές περιοχές αλλά και πολλούς νομούς. Ήδη Περιφερειάρχες Υγείας (ΥΠΕ) κινούνται προς αυτήν την κατεύθυνση για να καλύψουν τα κενά σε προσωπικό.

 

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΜΕΤΑ Υγειονομικών το θέμα έχει τεθεί σε Διοικητικά Συμβούλια Νοσοκομείων της 6ης ΥΠΕ, («συνεργασία» Νοσοκομείου Άρτας με Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων).

 

Σχετικά Άρθρα

Back to top button