ΆρθραΠολιτική ΥγείαςΡεπορτάζ υγείας

Προθεσμία έως 14 Οκτωβρίου για όποιον θέλει να γίνει Διοικητής Νοσοκομείου! Ποιες θέσεις δεν καλύφθηκαν

Η επαναπροκήρυξη κάποιων θέσεων σε Διοικήσεις Νοσοκομείων αναθέρμανε το κλίμα στην αγορά και ήδη όπως αναφέρουν έγκυρες πηγές του HealthReport.gr έχουν αρχίσει να κατατίθενται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους.

Τα τελευταία 24ωρα οπότε και δημοσιοποιήθηκε εκ νέου προκήρυξη για θέσεις Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων, τα τηλέφωνα έχουν σπάσει στο υπουργείο Υγείας από ενδιαφερόμενους που είτε δεν είχαν καταθέσει αίτηση στην προηγούμενη προκήρυξη, είτε έχουν διάφορα ερωτήματα επειδή δεν είχαν κληθεί την τελευταία φορά να δώσουν συνέντευξη.

Καθόλου τυχαία βέβαια αφού οι αμοιβές των Διοικητών αλλά και των Αναπληρωτών θεωρούνται υψηλές εν μέσω κρίσης. Διαβάστε ΕΔΩ αναλυτικά τι εισπράττουν: «Διοικητές νοσοκομείων: Ποιοι είναι οι μισθοί τους!»

Για όσους δεν είχαν εμπειρία από την προηγούμενη προκήρυξη, θα πρέπει να αποστείλουν άμεσα τα δικαιολογητικά τους καθότι καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων έχει ορισθεί η 14η Οκτωβρίου 2016 και ώρα 15:00.

διοικητές νοσοκομείων

Πρόκειται για θέσεις Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών που για διάφορους λόγους δεν καλύφθηκαν την περασμένη φορά, ενώ υπάρχουν και άλλες οι οποίες θα καλυφθούν από το νέος έτος, αφού τότε λήγει η θητεία όσων έχουν παραμείνει στη θέση τους, με βάση τις διευκρινίσεις του υπουργείου Υγείας.

Οι θέσεις που έχουν μείνει κενές από την προηγούμενη διαδικασία και πρέπει να καλυφθούν τώρα είναι:

1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής:

1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, Αναπληρωτής Διοικητής
2. Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ., Αναπληρωτής Διοικητής
3. Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», Αναπληρωτής Διοικητής

2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς & Αιγαίου:

1.Γ.Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ», Διοικητής

3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας:

1. Νοσηλευτική Μονάδα Γ.Ν.ΝΑΟΥΣΑΣ του Γ.Ν. Ημαθίας, Αναπληρωτής Διοικητής

2. Γ.Ν. ΠΕΛΛΑΣ, Διοικητής

4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας & Θράκης:

1. Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ» και Νοσοκομείο Ειδικών Παθήσεων Θεσσαλονίκης,
Αναπληρωτής Διοικητής

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος:

1.Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ, Αναπληρωτής Διοικητής

6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτ. Ελλάδος

1. Νοσηλευτική Μονάδα Γ.Ν. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» του Γ.Ν.
Αιτωλοακαρνανίας, Αναπληρωτής Διοικητής

2. Γ.Ν. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ «ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ», Αναπληρωτής Διοικητής

3. Γ.Ν. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ, Διοικητής

Οι θέσεις που προκηρύσσονται και θα καλυφθούν από το νέο έτος είναι:

1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής:

1. Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ., Διοικητής

2. Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», Αναπληρωτής Διοικητής

3. Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» και διασυνδεόμενο Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ», Κοινός Διοικητής.

2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς & Αιγαίου:

1.Γ.Ν. Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ», Διοικητής

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος:

1. Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ», Αναπληρωτής Διοικητής

2. Νοσηλευτική Μονάδα Γ.Ν.–Κ.Υ. Κύμης «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» του Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
– Γ.Ν. – Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – Γ.Ν. – Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ, Αναπληρωτής Διοικητής

6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτ. Ελλάδος

1. Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων, Διοικητής
2. Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων, Αναπληρωτής Διοικητής
3. Γ.Ν. Μεσσηνίας, Διοικητής
3. Π.Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ», Αναπληρωτής Διοικητής
4. Γ.Ν. – Κ.Υ. Φιλιατών, Θεσπρωτίας, Διοικητής.
5. Γ. Ν. Λακωνίας, Διοικητής

Να σημειωθεί ότι τα δικαιολογητικά που οφείλουν να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι τα εξής:

α. Αίτηση με τα στοιχεία του αιτούντος και την θέση ή τις θέσεις για τις οποίες εκδηλώνεται
ενδιαφέρον.

β. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα κατά το πρότυπο του Ευρωπαϊκού Βιογραφικού
Σημειώματος (σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή).

γ. Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/1986) περί μη ύπαρξης τελεσίδικης ποινικής καταδίκης
και περί μη ύπαρξης κωλύματος διορισμού, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο
8, του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 29/Α/2007).

Παράλληλα δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση για τις θέσεις Διοικητή ή Αναπληρωτή
Διοικητή όποιος εργάζεται ή υπηρετεί στο συγκεκριμένο Νοσοκομείο για το οποίο
προκηρύσσεται η θέση.

Τα προσόντα

Τα προσόντα που πρέπει να διαθέτει ένας υποψήφιος για Διοικητής Νοσοκομείου παραμένουν τα ίδια όπως και στην προηγούμενη διαδικασία ενώ συνυπολογίζονται και άλλοι τίτλοι σπουδών.

Συγκεκριμένα:
Απαραίτητο προσόν που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι είναι Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή αντίστοιχο ισότιμο αναγνωρισμένο τίτλο του εξωτερικού.

– Προσόντα τα οποία θα συνεκτιμηθούν από την Επιτροπή για την επιλογή του υποψηφίου είναι τα εξής:

1. Διδακτορικός τίτλος σπουδών συναφής με τις υπηρεσίες υγείας, τη διοίκηση ή τα
οικονομικά.

2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σχετικός με τη διοίκηση, οικονομικά και
πληροφορική μονάδων υγείας ή άλλος συναφής τίτλος σπουδών στη διοίκηση και
τα οικονομικά.

3. Εκπαιδευτικό έργο που αναγνωρίζεται σε ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ σχετικό με τις υπηρεσίες
υγείας, τη διοίκηση ή τα οικονομικά ή διεθνείς δημοσιεύσεις σε αναγνωρισμένα
περιοδικά για τις υπηρεσίες υγείας.

4. Τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής ή άλλης επίσημης γλώσσας της ΕΕ που
αποδεικνύεται από σπουδές σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού, ή σχετικό
πιστοποιητικό επάρκειας τουλάχιστον επιπέδου Β2.

5. Προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα επί 5ετία
τουλάχιστον, ή σχέση με τους Οργανισμούς Υγείας ως επαγγελματίας για μια
10ετία τουλάχιστον.

6. Eπαγγελματική διαδρομή, όπως προκύπτει από θέσεις που υπηρέτησε ο
υποψήφιος, καθώς και η γενικότερη κοινωνική και επαγγελματική αναγνώρισή του.

7. Τυχόν συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες.

8. Προσωπικότητα και εκτίμηση δεξιοτήτων του υποψηφίου που απαιτούνται για τη
θέση και η οποία θα προκύψει από την προφορική συνέντευξη και τη δοκιμασία
αυτοαξιολόγησης.

9. Κοινωνικό έργο το οποίο αποδεικνύεται από τη συμμετοχή του υποψηφίου σε
εθελοντικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας.

10. Ηλικία μέχρι 65 ετών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Άλλοι 31 νέοι Διοικητές Νοσοκομείων! Όλα τα ονόματα και τα βιογραφικά

Έρχονται και οι Βοηθοί Διοικητών Νοσοκομείων! Όλες οι λεπτομέρειες

Σχετικά Άρθρα

Back to top button