Νομικά Υγείας

Πως ευθύνεται ο χειρουργός για τη μη παρακολούθηση του ασθενή

Του δικηγόρου Τζώρτζη Ρούσσου

Ο τρόπος διακίνησης του ιατρικού φακέλου ενός ασθενούς που χειρουργήθηκε μπορεί να φέρει ποινικές κυρώσεις στον χειρούργο, αφού δεν διασφαλίζει ότι αυτός περιήλθε στη γνώση των επιβλεπόντων ιατρών…

Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα επικρατούν στα περισσότερα νοσοκομεία ο ιατρικός φάκελος (στον οποίο εντάσσεται το πρακτικό του χειρουργείου) παραλαμβάνεται από τον τραυματιοφορέα μαζί με τον χειρουργημένο ασθενή. Κατόπιν εκείνος έχει την υποχρέωση να τον τοποθετήσει επάνω στο γραφείο των ιατρών.

Στις περισσότερες δε των περιπτώσεων ο ιατρικός φάκελος τοποθετείται επάνω στο γραφείο των ιατρών χωρίς διάκριση από τους ήδη υπάρχοντες φακέλους των άλλων ασθενών και χωρίς να ενημερώνονται οι ιατροί για τις ιδιαιτερότητες της επέμβασης στο συγκεκριμένο ασθενή.

Όπως έχουν κρίνει τα δικαστήρια στο χειρουργό εναπόκειται η υποχρέωση να επιδιώξει τη ανεύρεση κάποιου εκ των υπευθύνων ιατρών του θαλάμου που θα νοσηλευτεί ο χειρουργημένος ασθενής. Αυτή η νομική θέση στηρίζεται στο γεγονός ότι ουδείς άλλος, εντός του νοσοκομείου, έχει υποχρέωση να τους αναζητήσει και να ενημερώσει ειδικότερα, πλην του ιδίου που χειρούργησε την ασθενή.

Ετσι σε επίπεδο δικαστηρίων κρίνεται απορριπτέος ένας υπερασπιστικός ισχυρισμός, από την πλευρά του χειρουργού ότι δε υφίσταται παράλειψη ενημέρωσης διότι εντός του ιατρικού φακέλου της ασθενούς ευρίσκετο το πρακτικό του χειρουργείου, και εξ αυτού του λόγου, μπορούν οι ιατροί της κλινικής να ενημερωθούν από τον ιατρικό φάκελο σε σχέση με αυτό.

Όπως έχει κριθεί και μάλιστα σε ανώτατο βαθμό, ο ισχυρισμός αυτός αποδυναμώνεται, διότι απουσιάζει το εχέγγυο της εξασφάλισης της γνώσης της εισόδου της ασθενούς στο θάλαμο εκ μέρους των ιατρών της κλινικής και βεβαίως του ιατρικού φακέλου αυτής.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button