ΆρθραΠολιτική ΥγείαςΡεπορτάζ υγείας

Πως θα αποκτήσετε την Ευρωπαϊκή Κάρτα για δωρεάν περίθαλψη στο εξωτερικό!

Η διευρωπαϊκή συνεργασία δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες της ΕΕ να λάβουν υπηρεσίες υγείας σε μια από τις 28 χώρες της ΕΕ, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία, με τους ίδιους όρους και το ίδιο κόστος (σε ορισμένες χώρες, δωρεάν) με τους ασφαλισμένους της χώρας όπου ταξιδεύουν.

Απαραίτητο στοιχείο όμως είναι να αποκτήσει κανείς την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας που σήμερα ελάχιστοι Έλληνες διαθέτουν σε σχέση με τα 11 εκατ. των πολιτών.

Πρόκειται για μια δωρεάν κάρτα που προσφέρει πρόσβαση σε ιατρικά αναγκαία, κρατική περίθαλψη κατά την προσωρινή διαμονή ενός Ευρωπαίου πολίτη στις χώρες της ΕΕ.

Βέβαια βασική λεπτομέρεια είναι πως η συγκεκριμένη κάρτα δεν εγγυάται τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών σε όλες τις χώρες καθώς τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης κάθε χώρας διαφέρουν, υπηρεσίες που παρέχονται δωρεάν στη χώρα μας μπορεί να μην παρέχονται δωρεάν σε μια άλλη.

κάρτα υγείας

Που θα εκδώσω την κάρτα πριν ταξιδέψω

Αρμόδιος φορέας για την έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας δεν είναι ο ΕΟΠΥΥ αλλά ο Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης στον οποίο ανήκει ο κάθε πολίτης.

Οι παροχές

Ως Ευρωπαίος ασφαλισμένος που μετακινείται από το κράτος του (Ελλάδα) σε άλλο κράτος μέλος για προσωρινή διαμονή, κάτοχος Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) ή Πιστοποιητικού Προσωρινής Αντικατάστασης (ΠΠΑ), σύμφωνα με τα άρθρα 19 (1) και 27 (1) του Βασικού Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και το άρθρο 25.Α.1 του Εφαρμοστικού Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 δικαιούται να λαμβάνει παροχές ασθενείας σε είδος στο κράτος μέλος διαμονής οι οποίες καθίστανται ιατρικά αναγκαίες, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση αυτών των παροχών και τη διάρκεια διαμονής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους μέλους διαμονής ως εάν ήταν ασφαλισμένος εκεί.

κάρτα υγείας 2

Σχετικά Άρθρα

Back to top button