ΆρθραΠολιτική ΥγείαςΡεπορτάζ υγείας

Πως θα ασφαλίζονται από το νέο έτος γιατροί ΕΣΥ, πανεπιστημιακοί και στρατιωτικοί

Ειδικότερα με βάση την ενημέρωση από τον ΙΣΑ παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι γιατροί του ΕΣΥ, πανεπιστημιακοί και στρατιωτικοί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4387/2016 από 1/1/2017 θα καταβάλλουν υποχρεωτικά, με την ιδιότητά τους του μισθωτού, μία ασφαλιστική εισφορά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 38 του ν.4387/2016 για τους εμμίσθους ασφαλισμένους.

Οι κρατήσεις εργαζομένου, οι οποίες ανέρχονται στο 6,67%, θα γίνονται στο σύνολο των αποδοχών, όπως και οι κρατήσεις εργοδότη.

Ειδικά για τους ασφαλισμένους μέχρι 31/12/1992 (παλαιούς ασφαλισμένους) δίνεται η δυνατότητα προαιρετικής καταβολής δεύτερης ασφαλιστικής εισφοράς, κατόπιν σχετικής αίτησής τους, προκειμένου να θεμελιώσουν δεύτερο συνταξιοδοτικό δικαίωμα γήρατος ή αναπηρίας ή να προσαυξήσουν το χρόνο ασφάλισής τους.

Το ύψος της εισφοράς στην περίπτωση αυτή της προαιρετικής ασφάλισης αφορά την καταβολή της εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη και ανέρχεται στο 20%, επί των αποδοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 38 του ν.4387/2016 και παρακρατείται από τον εργοδότη και αποδίδεται στον ΕΦΚΑ.

Θα πρέπει να τονισθεί ότι το δικαίωμα αυτό καταβολής δεύτερης ασφαλιστικής εισφοράς ασκείται με αίτηση – δήλωση προς τις οικείες κατά περίπτωση οικονομικές υπηρεσίες και μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε, μετά βεβαίως από στάθμιση της συμφερότερης κατά περίπτωση λύσης.

Συνεπώς δεν υφίσταται υποχρέωση των γιατρών να δηλώσουν άμεσα την επιλογή τους για τη συνέχιση ή μη της παράλληλης ασφάλισής τους στο ΤΣΑΥ. Λόγω της προαιρετικής φύσης του δικαιώματος αυτού, τυχόν καταβληθείσες για την αιτία αυτή εισφορές μετά από δήλωση, η οποία στη συνέχεια μπορεί να ανακληθεί, δεν επιστρέφονται.

Πάντως για τους νέους γιατρούς ασφαλισμένους, ελάχιστες επίσημες ενημερώσεις έχουν γίνει από τα αρμόδια υπουργεία.  Διαβάστε ΕΔΩ όλες τις λεπτομέρειες: “Τι αλλάζει με το ασφαλιστικό για τους νέους γιατρούς του ΕΣΥ από το 2017! Οι απορίες και τα κενά”

Όλες οι κατηγορίες των γιατρών, εφόσον δεν είναι παλαιοί ασφαλισμένοι που δήλωσαν ήδη ότι επιθυμούν να καταβάλουν δεύτερη ασφαλιστική εισφορά, θα πρέπει να ελέγξουν ότι οι αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες παρακρατούν πλέον μόνο μία ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ, έχουν δηλαδή παύσει να κάνουν παρακράτηση υπέρ του φορέα ασφάλισης ΤΣΑΥ.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button