ΆρθραΦάρμακα

Πόσα χρήματα χάνει η χώρα όταν μειώνεται η φαρμακευτική δαπάνη! (έρευνα)

Τελικώς η εμμονή της τρόικας για κούρεμα της φαρμακευτικής δαπάνης δεν είχε επιπτώσεις μόνο στη φαρμακευτική περίθαλψή των Ελλήνων ασθενών. Είχε επιπτώσεις και στα γενικότερα οικονομικά της χώρας καθώς κατεγράφησαν απώλειες από την φορολόγηση των φαρμακευτικών εταιρειών, τα ασφαλιστικά έσοδα από τις θέσεις εργασίας που χάθηκαν ενώ υπήρχε και κατακόρυφη μείωση στην καταναλωτική κίνηση των εργαζομένων.

Ειδικότερα έρευνα που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής (ΙΚΠΙ) με βασικό σκοπό την επίδραση της μείωσης της φαρμακευτικής δαπάνης στα δημόσια έσοδα και επικεφαλής τον Επίκουρο Καθηγητή Πολιτικής Υγείας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Κ. Σουλιώτη, κατέγραψε την επίδραση της μείωσης της φαρμακευτικής δαπάνης στα δημόσια έσοδα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα η περαιτέρω μείωση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης στα επίπεδα του 1% του ΑΕΠ, αναμένεται να προκαλέσει δραματική συρρίκνωση της φαρμακευτικής αγοράς, με σοβαρές περαιτέρω απώλειες στα φορολογικά και ασφαλιστικά έσοδα του κράτους.

Και αυτό επειδή θα υπάρξει μείωση λόγω της απώλειας θέσεων εργασίας και της μειωμένης φορολογίας των επιχειρήσεων του κλάδου.
Γι αυτό και η έρευνα υπογραμμίζει πως υπάρχει ανάγκη οριοθέτησης ενός ελάχιστου μεγέθους, κάτω από το οποίο οποιαδήποτε μείωση δεν είναι συμφέρουσα και αποδοτική για το ελληνικό δημόσιο και την ελληνική οικονομία και κοινωνία.

Ενδεικτικό είναι σύμφωνα με τα ερευνητικά στοιχεία, πως τα έσοδα από τη φορολογία κερδών των επιχειρήσεων του φαρμακευτικού κλάδου μειώθηκαν κατά 207 εκ. € στο διάστημα από 2009-2013, ενώ οι απώλειες του δημοσίου αποκλειστικά και μόνο από την απασχόληση προσεγγίζουν την ίδια περίοδο τα 247 εκ. €.
Η συνολική δημοσιονομική απώλεια για το διάστημα 2009-2013 ανέρχεται στα 454 εκ. € με το 41% αυτής να έχει δημιουργηθεί μεταξύ των ετών 2012 και 2013.

Μεταξύ των συμπερασμάτων της συγκεκριμένης μελέτης τονίζεται πως, για κάθε 100 εκατ. € μείωσης της φαρμακευτικής δαπάνης οι απώλειες προσεγγίζουν τα 47 εκ. €, με το συγκεκριμένο ποσό να λαμβάνει ακόμα μεγαλύτερη τιμή, εάν ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις που μετακυλύονται σε άλλους κλάδους από το εισόδημα το οποίο δε διοχετεύεται σε αυτούς μέσω της κατανάλωσης των εργαζομένων του κλάδου ή μέσω συνεργασιών των επιχειρήσεων.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button