ΆρθραΠολιτική ΥγείαςΡεπορτάζ υγείας

Συναισθηματικός δότης οργάνων μόνο με αυστηρές διαδικασίες ελέγχου! Τι προβλέπει το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα

Αλλαγές και για τους συναισθηματικούς δότες οργάνων προβλέπει το πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης με τα προαπαιτούμενα για την 3η αξιολόγηση.

Ειδικότερα αυστηροποιείται η δωρεά οργάνων από συναισθηματικούς δότες, από άτομα δηλαδή που θέλουν να προσφέρουν σε έναν πάσχοντα ένα όργανο αλλά δεν τους συνδέει κάποια συγγενική σχέση.
Η αυστηροποίηση γίνεται προκειμένου να διασφαλιστεί το γεγονός ότι δε θα υπάρχει σε τέτοιες περιπτώσεις οικονομική συναλλαγή κατά την προσφορά οργάνων.

Έτσι με βάση το άρθρο που περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο, ο συναισθηματικός δότης θα περνά από κόσκινο καθώς προβλέπεται ότι θα ελέγχονται πλήρως ακόμη και τα προσωπικά του δεδομένα, η οικονομική του κατάσταση, η εργασία του κλπ.

Διαβάστε παρακάτω αναλυτικά το άρθρο 260 που προβλέπει τις αλλαγές:

Άρθρο 260

Συναισθηματικός Δότης-Κάρτα Δότη ΕΟΜ

1. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3984/2011 (Α’150) αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) σε πρόσωπο με το οποίο έχει προσωπική σχέση και συνδέεται συναισθηματικά. Για την μεταμόσχευση απαιτείται άδεια από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.) ύστερα από σύμφωνη γνώμη μη αμειβόμενης Επιτροπής που αποτελείται από έναν πρωτοδίκη, που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του κατά τόπον αρμόδιου Πρωτοδικείου, στην περιφέρεια του οποίου κατοικεί ο λήπτης, έναν εκπρόσωπο του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.), έναν ψυχίατρο και έναν κοινωνικό λειτουργό.

Η Επιτροπή στα πλαίσια της γνωμοδοτικής της αρμοδιότητας συντάσσει τεκμηριωμένη έκθεση περί της ύπαρξης προσωπικής σχέσης και συναισθηματικού συνδέσμου, που δικαιολογεί το αίτημα για μεταμόσχευση.

Τα μέλη της Επιτροπής έχουν το δικαίωμα, από κοινού ή χωριστά, με την έγγραφη συγκατάθεση του δωρητή και λήπτη να προβαίνουν σε επεξεργασία, κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 2472/1997 (Α’50) και σε πλήρη έλεγχο και αξιολόγηση κάθε είδους προσωπικών δεδομένων του δωρητή και λήπτη, όπως των συνθηκών της καθημερινής διαβίωσής τους, των κοινωνικών σχέσεων και της εργασίας τους και του ιατρικού φακέλου τους, καθώς και πληροφορίες οποιασδήποτε διαβάθμισης που λαμβάνονται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για το εάν συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας ως προς τα ανωτέρω πρόσωπα, που μπορεί να σχετίζονται με την αιτηθείσα μεταμόσχευση, λαμβάνοντας υπόψη κάθε αποδεικτικό μέσο, όπως αυτοψία, έγγραφα ιδιωτικά ή δημόσια και καταθέσεις ατόμων του οικογενειακού, φιλικού, κοινωνικού ή εργασιακού περιβάλλοντός τους.

Η ανωτέρω έγγραφη συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του δωρητή και λήπτη αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας αδειοδότησης της μεταμόσχευσης. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και έχει τριετή θητεία. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας μπορεί να ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας διάταξης.»

2. Η παρ. 2 του άρθρου 9 του ν.3984/2011 (Α’ 150), αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η αφαίρεση ενός ή περισσότερων οργάνων, ιστών και κυττάρων από ενήλικο, θανόν πρόσωπο πραγματοποιείται:

α) με τη σύμφωνη γνώμη της οικογένειας εφόσον, όσο ζούσε, δεν είχε εκφράσει την αντίθεση του,

β) με την κάρτα δότη, η οποία εκφράζει την ελεύθερη δήλωση βούλησης του προσώπου εν ζωή για την δωρεά ενός ή περισσοτέρων οργάνων, ιστών και κυττάρων, χωρίς απαιτείται στην περίπτωση αυτή η συναίνεση της οικογένειας.

Η κάρτα δότη μπορεί να καταργηθεί ανά πάσα στιγμή με την έγγραφη συναίνεση του δότη. Στην περίπτωση που ο θανών έχει ενταχθεί στο Μητρώο Αρνητών που τηρεί ο Ε.Ο.Μ, δεν πραγματοποιείται δωρεά οργάνων, ιστών και κυττάρων.

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται και εξειδικεύεται ο τρόπος και κάθε τεχνική λεπτομέρεια σχετικά με τις ανωτέρω εκδηλώσεις θετικής ή αρνητικής δήλωσης του κάθε ατόμου και ο τρόπος συγκέντρωσης αυτών από τον ΕΟΜ».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ποιοι θα αξιολογούν τα νέα φάρμακα! Οι απαγορεύσεις και οι αυστηρές ποινές για σχέσεις με φαρμακευτικές

Πως θα αξιολογούνται και θα αποζημιώνονται τα νέα φάρμακα! Τι προβλέπει το πολυνομοσχέδιο

Όλες οι αλλαγές στο ωράριο των φαρμακείων του πολυνομοσχεδίου! Πρόστιμα έως 20.000 ευρώ αλλά και φυλάκιση

Σχετικά Άρθρα

Back to top button