ΆρθραΠολιτική ΥγείαςΡεπορτάζ υγείας

Τέλος τα ιδιωτικά ιατρεία για τους γιατρούς του ΠΕΔΥ! Όλες οι προθεσμίες του υπ.Υγείας

Ειδικότερα ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός με νέο νομοσχέδιο που έφερε προς δημόσια διαβούλευση, ρυθμίζει το θέμα των εργασιακών σχέσεων των γιατρών και οδοντιάτρων του ΠΕΔΥ, δίνοντας συγκεκριμένες προθεσμίες ώστε όποιοι το επιθυμούν να ενταχθούν πλήρως στο δημόσιο σύστημα κλείνοντας το ιδιωτικό τους ιατρείο. Ταυτόχρονα δίνει το δικαίωμα και σε όσους έχουν απολυθεί με διαπιστωτική πράξη να επιστρέψουν!

Σήμερα ισχύουν εργασιακές σχέσεις διαφόρων …ταχυτήτων, στο ιατρικό προσωπικό του ΠΕΔΥ όλης της χώρας.
Συγκεκριμένα υπάρχουν γιατροί που εργάζονται με το καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Άλλοι που είναι στο ΠΕΔΥ αλλά διατήρησαν και το ιδιωτικό τους ιατρείο, καθώς δικαιώθηκαν από τα δικαστήρια. Εκτός των άλλων υπάρχουν και εκείνοι οι γιατροί που είχαν μείνει τελείως εκτός συστήματος, αφού είχαν υποχρεωθεί να παραιτηθούν με το νόμο του Άδωνι Γεωργιάδη του 2014.

Στόχος με τις νέες ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο είναι να ενοποιηθούν όλες οι εργασιακές σχέσεις και όσοι παραμείνουν στο δημόσιο σύστημα να μην εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα.
Κάτι που άλλωστε είχε προαναγγείλει ο Ανδρέας Ξανθός πριν λίγους μήνες. Διαβάστε ΕΔΩ αναλυτικά τι είχε δηλώσει: «Υπ.Υγείας για γιατρούς ΠΕΔΥ: Ή μένετε ή φεύγετε! Όλες οι λεπτομέρειες του σχεδίου»

ΠΕΔΥ

Πάντως μόλις ενοποιηθούν οι εργασιακές σχέσεις των γιατρών του ΠΕΔΥ, ενδεχομένως και πολύ νωρίτερα λόγω των ελλείψεων, η ηγεσία του υπουργείου Υγείας θα ξεκινήσει την ανακατανομή του ιατρικού προσωπικού. Θα μεταφέρει γιατρούς από το ΠΕΔΥ προς τα νοσοκομεία και αντίστροφα με βάση τα όσα δήλωσε ο Αναπληρωτής γενικός Γραμματέας. Διαβάστε ΕΔΩ όλο το ρεπορτάζ: “ΠΕΔΥ: Ξεκινούν μετακινήσεις γιατρών-προσωπικού από και προς τα νοσοκομεία! Ποιοι φεύγουν, ποιοι έρχονται”

Οι τελικές προθεσμίες

Με το νέο νομοσχέδιο η ηγεσία του υπουργείου υγείας δίνει περιθώριο έως τις 31.12.2016 όσοι διατηρούν ακόμη το ιδιωτικό τους ιατρείο, να καταθέσουν αίτηση να ενταχθούν πλήρως στο σύστημα. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι έκλεισαν το ιδιωτικό τους ιατρείο. Στην περίπτωση που δεν το πράξουν έως το τέλος του χρόνου απολύονται αυτοδικαίως

Η ρύθμιση αυτή ισχύει και για εκείνους για τους οποίους έχει εκδοθεί διαπιστωτική πράξη απόλυσης λόγω του προηγούμενου νόμου.

Όσοι κάνουν όμως αίτηση για να ενταχθούν στο ΠΕΔΥ με σχέση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης σε οργανική θέση, θα αξιολογηθούν στη συνέχεια από τα Συμβούλια αξιολόγησης της οικείας Δ.Υ.Πε. ώστε να λάβουν και την αντίστοιχη θέση.

GIATROI

Όμως όσοι ήδη έχουν ενταχθεί στο δημόσιο σύστημα και έχουν δικαιωθεί από τα δικαστήρια τα οποία τους επέτρεψαν να διατηρήσουν το ιδιωτικό τους ιατρείο, θα μπορούν έως τις 31-12-2017 να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά ότι σταμάτησαν το ιδιωτικό τους έργο, διαφορετικά θα απολύονται αυτοδικαίως και χωρίς αποζημίωση.

Διαβάστε αναλυτικά παρακάτω όλο το άρθρο που ρυθμίζει τις σχέσεις των γιατρών του ΠΕΔΥ:

Άρθρο 28 – Ιατροί/οδοντίατροι, ελεύθεροι επαγγελματίες, των άρθρων 16 και 17 του ν. 4238/2014

1. Οι Ιατροί και οδοντίατροι των άρθρων 16 και 17 του ν. 4238/2014 (Α΄38), όπως ισχύουν, που παρέχουν προσωρινά τις υπηρεσίες τους στις Δ.Υ.Πε., δυνάμει σχετικών δικαστικών αποφάσεων, και παράλληλα συνεχίζουν να ασκούν το ελευθέριο επάγγελμά τους, εφόσον δεν έχουν καταταγεί σε θέσεις κλάδου ιατρών/οδοντιάτρων του ΕΣΥ ή δεν έχουν υποβάλει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4238/2014 (Α΄38), όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, δύνανται, μέχρι τις 31.12.2016, να υποβάλουν στις αρμόδιες υπηρεσίες των οικείων Δ.Υ.Πε. αίτηση ένταξής τους σε οργανικές θέσεις πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, συνιστώμενες για το σκοπό αυτό στις Δ.Υ.Πε. σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 4224/2013 (Α΄288). Οι ρυθμίσεις της παρ. 18 του άρθρου 32 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) λαμβάνονται υπ’ όψιν.

2. Η δυνατότητα της υποβολής της αίτησης της παρ. 1 του παρόντος παρέχεται, μέχρι τις 31.12.2016, και στους ιατρούς και οδοντιάτρους των άρθρων 16 και 17 του ν. 4238/2014 (Α΄38), όπως ισχύουν, οι οποίοι ασκούν το ελευθέριο επάγγελμά τους και για τους οποίους έχει εκδοθεί διαπιστωτική πράξη απόλυσης.

3. α) Οι Ιατροί και οδοντίατροι των άρθρων 16 και 17 του ν. 4238/2014 (Α΄38), όπως ισχύουν, οι οποίοι, από τη μεταφορά/μετάταξή τους στις Δ.Υ.Πε. συνέχισαν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σ’ αυτές, ασκώντας παράλληλα το ελευθέριο επάγγελμά τους, παρά την ύπαρξη σχετικών απορριπτικών δικαστικών αποφάσεων ή προσωρινών διαταγών και αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων που εκ των υστέρων απώλεσαν την ισχύ τους, για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί διαπιστωτική πράξη απόλυσης, έχουν επίσης τη δυνατότητα υποβολής της αίτησης της παρ. 1 του παρόντος, μέσα στην ίδια παραπάνω προθεσμία.

β) Στους ιατρούς και οδοντιάτρους του προηγουμένου εδαφίου, για το χρονικό διάστημα από τη μεταφορά/μετάταξή τους μέχρι τις 31-12-2016, δεν εφαρμόζονται οι περί αυτοδίκαιης απόλυσης διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4238/2014 (Α΄38), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Περαιτέρω, αυτοί, για την απασχόληση και την παροχή των υπηρεσιών τους στις Δ.Υ.Πε., για ολόκληρο το παραπάνω χρονικό διάστημα, αμείβονται με τις αποδοχές ιατρού/οδοντιάτρου Π.Ε..

γ) Όσοι από τους ιατρούς και οδοντιάτρους της παραγράφου αυτής δεν υποβάλουν μέχρι τις 31-12-2016 την κατά την παρ. 1 του παρόντος αίτηση ένταξης σε οργανικές θέσεις απολύονται αυτοδικαίως. Τα καταβληθέντα ή καταβληθησόμενα έως την απόλυση από τις Δ.Υ.Πε. σ’ αυτούς ποσά δεν αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

4. α) Οι ιατροί και οδοντίατροι των προηγουμένων παραγράφων, οι οποίοι υποβάλουν την αίτηση ένταξης σε οργανικές θέσεις της παρ. 1 του παρόντος, αξιολογούνται και κατατάσσονται σε θέσεις κλάδου ιατρών/οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ. που εντάσσονται στο Π.Ε.Δ.Υ., από τα Συμβούλια αξιολόγησης της οικείας Δ.Υ.Πε., του άρθρου 25 του παρόντος, μέχρι τις 31-12-2017. Μέχρι την κατάταξή τους, οι εν λόγω ιατροί και οδοντίατροι, αμείβονται με τις αποδοχές ιατρού/οδοντιάτρου Π.Ε..

β) Οι κατατασσόμενοι στις θέσεις κλάδου ιατρών/οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ., κατά τα παραπάνω, υποχρεούνται, προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία, να έχουν προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Δ.Υ.Πε.:

αα) βεβαίωση διακοπής της δραστηριότητας του ελευθέριου επαγγέλματός τους και, εφόσον αυτό δεν είναι δυνατόν, αντίγραφο της αίτησης διακοπής της δραστηριότητας προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. . Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η βεβαίωση διακοπής της δραστηριότητας κατατίθεται από τον υπόχρεω στην παραπάνω αρμόδια υπηρεσία εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ανάληψη της υπηρεσίας του. Και

ββ) επικυρωμένο αντίγραφο παραίτησής τους από κάθε τυχόν αξίωσή τους καθώς και, από το δικόγραφο και το δικαίωμα τυχόν ασκηθείσας απ’ αυτούς αίτησης, αγωγής, προσφυγής ή ένδικου μέσου ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου, Πολιτικού ή διοικητικού, από και λόγω της εφαρμογής των άρθρων 16 και 17 του ν. 4238/2014 (Α΄38), όπως ισχύουν, καθώς και παραίτησή τους από τυχόν εκδοθείσα ή εκδοθησόμενη δικαστική απόφαση επ’ αυτών.
Σε περίπτωση μη προσκόμισης των παραπάνω εγγράφων από τους υπόχρεους, αυτοί απολύονται αυτοδικαίως και αζημίως.

5. Όσοι από τους ιατρούς και οδοντιάτρους των άρθρων 16 και 17 του ν. 4238/2014 (Α΄38), όπως ισχύουν, έχουν ήδη καταταγεί σε θέσεις κλάδου ιατρών / οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ. και παράλληλα, δυνάμει δικαστικών αποφάσεων που εκδόθηκαν με την ιδιότητά τους ως ιατρών / οδοντιάτρων ΠΕ, ασκούν το ελευθέριο επάγγελμά τους, οφείλουν μέχρι τις 31-12-2017 να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά των περ. αα και ββ του εδαφ. β΄ της παρ. 4 του παρόντος, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εν λόγω κατάταξή τους, διαφορετικά απολύονται αυτοδικαίως και αζημίως.

Μέχρι την προσκόμιση των δικαιολογητικών αυτών, εξακολουθούν να διέπονται ως προς την υπηρεσιακή τους σχέση από τις σχετικές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα για την κατηγορία υπαλλήλων ΠΕ, και να αμείβονται με τις οικείες αποδοχές ιατρού / οδοντιάτρου ΠΕ.

6. Οι διατάξεις των άρθρων 16, 17, 18 και 26 του ν. 4238/2014 (Α΄38), όπως ισχύουν, καθώς και κάθε άλλη διάταξη αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος, καταργούνται.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γιατροί και νοσηλευτές με «μπλοκάκι» σε Νοσοκομεία-Κέντρα Υγείας! Όλες οι λεπτομέρειες του νέου νομοσχεδίου

ΠΕΔΥ: Ξεκινούν μετακινήσεις γιατρών-προσωπικού από και προς τα νοσοκομεία! Ποιοι φεύγουν, ποιοι έρχονται

«Στήνονται» τα νέα εργαστήρια στο ΠΕΔΥ! Όλες οι λεπτομέρειες

Έτοιμη η λίστα με τα λουκέτα σε ΠΕΔΥ-Κέντρα Υγείας! Ποια κλείνουν

Το πρώτο οργανωμένο ΠΕΔΥ στο κέντρο της Αθήνας! Τι υπηρεσίες προσφέρει

Υπ.Υγείας για γιατρούς ΠΕΔΥ: Ή μένετε ή φεύγετε! Όλες οι λεπτομέρειες του σχεδίου

Σχετικά Άρθρα

Back to top button