Συνεντεύξεις - Άρθρα

Τα λάθη και οι παραλείψεις της ΗΔΙΚΑ στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση!

ΟΙ ΑΥΘΕΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΗΔΙΚΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ! ΠΛΗΓΜΑ ΣΤΗ ΣΩΣΤΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ.

Η ΗΔΙΚΑ έχει αναλάβει το έργο της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, ενσωματώνοντας στο λογισμικό κάθε νέα σημαντική απόφαση του υπουργείου ως προς την φαρμακευτική πολιτική. Επειδή όμως η Συνταγογραφία είναι ιατρική πράξη που διέπεται από αυστηρούς επιστημονικούς κανόνες, όφειλε η ΗΔΙΚΑ πριν ενσωματώσει κάποια σημαντική ρουτίνα στο λογισμικό της ΗΣ, να έχει τρόπον τινά και τη συναίνεση θεσμικού ιατρικού οργάνου, ώστε να μην τροποποιούνται μονομερώς κατά το δοκούν κανόνες συνταγογραφίας από υπαλλήλους πληροφορικής της ΗΔΙΚΑ.

Οφείλουμε να επισημάνουμε ως επιστημονικά και λειτουργικά απαράδεκτη τη νέα προ 4ημέρου εμβόλιμη ρουτίνα που προστέθηκε από την ΗΔΙΚΑ στη διαδικασία αναγραφής μέσω ΗΣ και των απλών εργαστηριακών εξετάσεων με υποχρεωτική για την κάθε μία, αναγραφή διάγνωσης μέσω ICD-10.

Ποιος άσχετος περί την ιατρική απαιτεί να μπαίνουν διαγνώσεις στην αναγραφή κάθε απλής εργαστηριακής εξέτασης από το στάδιο αναζήτησης της διάγνωσης και με δεδομένο ότι στο σύστημα κωδικών ICD-10 δεν υπάρχουν διαγνώσεις με το πρόθεμα «πιθανή», όπως επιβάλλει η ιατρική σκέψη και λογική.

Αλλά οφείλει να επισημανθεί και το εξής λάθος που εφαρμόζει η ΗΔΙΚΑ και εκ τούτου προειδοποιεί παράνομα για αποκλίσεις ποσοστιαίας αναγραφής γενοσήμων.
Ο νόμος ορίζει υποχρεωτική ποσόστωση (40%) αναγραφής γενοσήμων φαρμάκων σε περίπτωση ύπαρξης αντίστοιχου γενοσήμου φαρμάκου.

Η Υπ. Απ. Αριθμ. Γ5(α)/ 70068 / 30-10-2015, ορίζει ρητά υποχρέωση τήρησης αναγραφής συγκεκριμένων ποσοστών γενοσήμων φαρμάκων, διαφορετικά σε περίπτωση μη τήρησης των αναγραφομένων ποσοστών, σύμφωνα με την παρ. 2 επισείεται επιβολή υψηλών διοικητικών προστίμων (1000-5000ΕΥΡΩ) ή και άλλα άκρως δυσμενή μέτρα, όπως η στέρηση δυνατότητας συνταγογραφίας μέσω αποκλεισμού από το σύστημα, καταγγελία συμβάσεων κλπ.

Βασική προυπόθεση όμως ακριβούς υπολογισμού επίτευξης ή μη αναγραφής του επιβαλλόμενου ποσοστού αναγραφής γενοσήμων, σύμφωνα με τα όσα ορίζει η ανωτέρω Υπ. Απόφαση, είναι η ενσωμάτωση στο λογισμικό του σωστού χαρακτηρισμού ενός φαρμάκου ως γενοσήμου.

Σύμφωνα όμως με την Ιατρική Επιστήμη, αλλά και με την
Υπ.Απ. ΔΥΓ3α/οικ.82161/ΦΕΚ Β’ 2374/24.8.2012, (άρθρο 10, παρ.2
«γενόσημο φάρμακο» νοείται ένα φάρμακο με την ίδια ποιοτική και ποσοτική σύνθεση σε δραστικές ουσίες, την ίδια φαρμακοτεχνική μορφή με το φάρμακο αναφοράς και του οποίου η βιοϊσοδυναμία με το φάρμακο αναφοράς έχει αποδειχθεί βάσει των κατάλληλων μελετών βιοδιαθεσιμότητας».

Κατά συνέπεια δεν είναι δυνατόν να θεωρείται γενόσημο ένα φάρμακο (αντίγραφο), που έχει μεν την ίδια δραστική ουσία με το φάρμακο αναφοράς (πρωτότυπο), αλλά έχει διαφορετική ποσότητα δραστικής ή διαφορετική φαρμακοτεχνική μορφή.

Δεν θεωρείται π.χ. σύμφωνα με την επιστήμη και το νόμο, ότι έχει αντίστοιχο γενόσημο που μπορεί να επιλέξει ο γιατρός, το δισκίο νιφεδιπίνης ελεγχόμενης αποδεύσμεσης των 30mg ή των 60mg, όταν δεν υπάρχουν φάρμακα αντίγραφα με την ίδια ποσότητα δραστικής, αλλά μόνο 5, 10 & 20mg διαφορετικής φαρμακοτεχνικής μορφής, που τελικά δεν ικανοποιούν την προυπόθεση του άρθρου 10, παρ.2.

Παρ’ όλα αυτά η ΗΔΙΚΑ συνεχίζει να ερμηνεύει αυθαίρετα τον ορισμό του γενοσήμου, χωρίς επιστημονικό ή νομικό έρεισμα, αλλά και να προειδοποιεί εν είδει απειλής μέσω μηνυμάτων οθόνης Υ/Η, όταν γιατρός αναγράφει νόμιμα φάρμακο που με την ανωτέρω έννοια δεν έχει γενόσημο και συνεπώς ορθώς συνταγογραφείται.

Συνεπώς οι υπολογισμοί ποσοστών συνταγογραφουμένων γενοσήμων φαρμάκων για τους λόγους που προανέφερα πάσχουν μεθοδολογικά και εξάγουν λάθος συμπεράσματα.

Κατόπιν όλων αυτών :

1) Η ΗΔΙΚΑ οφείλει να διορθώσει το λογισμικό του συστήματος κατά τον ακριβή ορισμό του γενοσήμου φαρμάκου σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ.2 της ΔΥΓ3α/οικ.82161/ΦΕΚ Β’ 2374/24.8.2012

2) Οι Ιατρικοί Σύλλογοι να παρέμβουν επιτέλους για τις υπόλοιπες υπερβολές της ΗΔΙΚΑ.

Αθ. Αποστολόπουλος
Ιατρός – Καρδιολόγος
Γεν. Γραμμ. Ομοσπονδίας Ιατρών ΠΕΔΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έπεσε «μαύρο» στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση! «Χρεώνει» φάρμακα που δε χορηγήθηκαν

Σχετικά Άρθρα

Back to top button