ΆρθραΠολιτική ΥγείαςΡεπορτάζ υγείας

Τι αλλάζει στα ιατρικά συνέδρια από 1η Σεπτεμβρίου ο ΕΟΦ! Όλοι οι νέοι όροι

Ειδικότερα αλλάζουν οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή αλλά και τη συμμετοχή στα ιατρικά συνέδρια τόσο για την Ελλάδα όσο και για το εξωτερικό από την 1η Σεπτεμβρίου.

Με απόφαση της προέδρου του ΕΟΦ Κατερίνας Αντωνίου τόσο τα ιατρικά συνέδρια όσο και οι επιστημονικές εκδηλώσεις θα περνούν από κόσκινο, ενώ τίθενται νέοι περιορισμοί στους γιατρούς.

Τις σαρωτικές αλλαγές που έρχονται για τα ιατρικά συνέδρια από την 1η Σεπτεμβρίου καθώς και άλλες αλλαγές που αναμένεται να ακολουθήσουν, είχε αποκαλύψει το HealthReport.gr με εκτενές του ρεπορτάζ. Διαβάστε ΕΔΩ όλες τις λεπτομέρειες: «Αλλάζει ο τρόπος συμμετοχής των γιατρών στα ιατρικά συνέδρια! Πως θα δίνονται οι εγκρίσεις»

Πάντως με τη νέα απόφαση περιορίζεται ο αριθμός των συνεδρίων που μπορεί να χορηγήσει μία φαρμακευτική εταιρεία, ενώ κουρεύεται και ο αριθμός των συνεδρίων στα οποία μπορεί να συμμετάσχει ένας επιστήμονας.

Τα νέα όρια ισχύουν τόσο για τους γιατρούς του δημοσίου συστήματος όσο και του ιδιωτικού τομέα.

Ξενοδοχεία και διαμονές με το σταγονόμετρο

Ο ΕΟΦ με τη νέα του εγκύκλιο περιορίζει εκτός των άλλων και τα ποσά που θα μπορεί να καλύπτει για διαμονή και διατροφή μία φαρμακευτική εταιρεία σε έναν γιατρό.
Περιορισμοί που ίσχυαν βέβαια εδώ και καιρό αλλά φαίνεται ότι επεκτείνονται.

Ενδεικτικά:

Το κόστος φιλοξενίας (διαμονή και διατροφή) των Επαγγελματιών Υγείας σε Επιστημονικές εκδηλώσεις/συνέδρια του Εσωτερικού, δεν μπορεί να υπερβαίνει ημερησίως τα 70,00€ ανώτερο κόστος διατροφής, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και 150,00€ ανώτερο κόστος διαμονής, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Το κόστος φιλοξενίας (διαμονή – διατροφή) των Επαγγελματιών Υγείας σε επιστημονικές εκδηλώσεις/συνέδρια του Εξωτερικού, καθορίζεται: 70,00€ το ανώτερο κόστος διατροφής συμπεριλαμβανομένου πρωινού, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και το ανώτερο κόστος διαμονής 250,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Διαβάστε παρακάτω όλες τις αλλαγές που έρχονται στα ιατρικά συνέδρια από την 1η Σεπτεμβρίου με απόφαση της προέδρου του ΕΟΦ:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Οι επιστημονικές εκδηλώσεις διέπονται από τους ακόλουθους κανονισμούς:
-Εκδηλώσεις ενημέρωσης ασθενών από εταιρείες αρμοδιότητας ΕΟΦ δεν επιτρέπονται σύμφωνα με τη νομοθεσία.

-Η διάρκεια του προγράμματος επιστ. εκδηλώσεων από εταιρείες αρμοδιότητας ΕΟΦ μπορεί να είναι από 4 ώρες – μέχρι 3 ημέρες με τη δυνατότητα δύο διανυκτερεύσεων.

-Ο ανώτερος αριθμός εκδηλώσεων που οργανώνονται από εταιρείες αρμοδιότητας ΕΟΦ είναι σαράντα οκτώ (48) συνολικά ετησίως.

-Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση εκδηλώσεων από εταιρείες αρμοδιότητας ΕΟΦ σε χώρους των Πανεπιστημίων ή Νοσοκομείων.

-Οι εταιρείες προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ δεν δύνανται να υποβάλλουν αιτήματα οργάνωσης επιστ. εκδηλώσεων στο εξωτερικό ή συνδιοργάνωσης επιστημονικών εκδηλώσεων με άλλους φορείς (κρατικούς οργανισμούς, μη κερδοσκοπικούς επιστημονικούς φορείς, ιδιωτικά Πανεπιστήμια ή Νοσοκομεία κ.λ.π κλπ) στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό.

-Οι Ε.Υ. εργαζόμενοι σε Πανεπιστημιακές κλινικές – κλινικές του ΕΣΥ, ΠΕΔΥ κλπ, δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις προώθησης πωλήσεων (άρθρο 11 παρ. 18 Ν. 2889/2001 & άρθρο 36 του Ν. 4272/2014).

-Οι εκδηλώσεις ενημέρωσης ασθενών και γενικότερα πολιτών σε θέματα που σχετίζονται με την πρόληψη, θεραπεία και αποκατάσταση επιμέρους νόσων ή νοσολογικών κατηγοριών που διοργανώνονται από τις ενώσεις των ασθενών, δεν ακολουθούν τη προβλεπόμενη διαδικασία αιτήματος προς τον ΕΟΦ.

-Για Επιστημονικές εκδηλώσεις Διεθνείς (Παγκόσμιες/Πανευρωπαϊκές), που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα από επιστημονικούς φορείς του Εξωτερικού, θα πρέπει να αποστέλλεται η σχετική βεβαίωση από τον ξένο φορέα για αποκλειστική κάλυψη των εξόδων-ομιλητών από αυτόν.

Αν πρόκειται για συνδιοργάνωση με Ελληνικό φορέα, τότε θα πρέπει να αποστέλλεται σχετική βεβαίωση του ξένου φορέα για συμμετοχή στο 50% του προϋπολογισμού και των ομιλητών, η δε χορηγία θα ανέρχεται μέχρι του ποσού των 30.000€ ανά εταιρεία/χορηγό, διαφορετικά το αίτημα δεν θα μπορεί να γίνει αποδεκτό.

-Εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται από Ελληνικούς επιστημονικούς φορείς με συμμετοχή ξένων ομιλητών, δεν θεωρούνται διεθνείς, αλλά εκδηλώσεις Εσωτερικού με Διεθνή συμμετοχή και ύψος χορηγίας ανάλογη της διάρκειας της εκδήλωσης.

-Για την οργάνωση στο εξωτερικό εκδηλώσεων Ελληνικών Επιστημονικών φορέων, θα παρέχεται από τον ΕΟΦ έγκριση, μόνο εφόσον συντρέχουν σοβαροί επιστημονικοί λόγοι.

-Οι Επιστημονικοί φορείς δύνανται να πραγματοποιούν ανά ημερολογιακό έτος, έως τέσσερεις (4) Επιστημονικές εκδηλώσεις, ένα Πανελλήνιο Συνέδριο (όσοι έχουν τις προϋποθέσεις ) και τρείς ακόμη περιφερειακές εκδηλώσεις.

-Τα Πανελλήνια Συνέδρια πραγματοποιούνται μία φορά το χρόνο από επιστημονικούς φορείς, που αντιστοιχούν στις αναγνωρισμένες ειδικότητες και εξειδικεύσεις του ΚΕΣΥ και σε όσους επιστημονικούς φορείς έχουν συμπληρώσει διάρκεια λειτουργίας ≥ 4 έτη, με αποδεδειγμένα επιστημονικό και εκπαιδευτικό έργο.

Η διάρκεια του επιστημονικού προγράμματος των εκδηλώσεων αυτών είναι τουλάχιστον 2 (δύο) ημέρες, ο αριθμός συμμετεχόντων ≥100, και η χορηγία ενδέχεται να είναι 30.000€, ανά εταιρεία/χορηγό.

-Επιστημονικές Ημερίδες οργανώνονται από επιστημονικές εταιρείες, έχουν διάρκεια μία ημέρα, ανεξαρτήτως αριθμού συμμετεχόντων και χορηγία έως 5.000€, ανά εταιρεία/χορηγό.

-Κρατικοί φορείς, όπως νοσοκομεία, πανεπιστημιακές κλινικές, κλινικές του ΕΣΥ, εργαστήρια, έχουν την δυνατότητα οργάνωσης επιστημονικών εκδηλώσεων (Συνέδρια, Ημερίδες, Εκπαιδευτικά Σεμινάρια), έως 3 φορές ετησίως με ελεύθερη συμμετοχή.

Οι εκδηλώσεις αυτές πραγματοποιούνται εγγύς της πόλης, που βρίσκεται το Νοσοκομείο (εντός των ορίων πρώην νομού ή παρακείμενου πρώην νομού), κατά προτίμηση στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου και χωρίς stands φαρμακευτικών Εταιρειών εφόσον πραγματοποιούνται στο χώρο του Νοσοκομείου.

H διάρκεια των εκδηλώσεων αυτών δεν μπορεί να ξεπερνά τις δύο (2) ημέρες και η χορηγία από κάθε εταιρία προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ δύναται να ανέρχεται στο ποσό των 2.500€, με ανώτατο όριο από το σύνολο των εταιρειών/χορηγών, το ποσό των 10.000€. Οι ειδικές περιπτώσεις υπέρβασης του προϋπολογισμού, θα εξετάζονται κατά περίπτωση (π.χ. εισαγωγή πτωματικών τεμαχίων από το εξωτερικό – συμμετοχή ξένων ομιλητών κ.λ.π).

-Σε περίπτωση που ο Επιστημονικός φορέας διοργάνωσης δεν διαθέτει επάρκεια ή από τη φύση του νομικού του προσώπου δεν μπορεί να προβεί σε έκδοση σχετικού παραστατικού, αυτός δύναται, να προβεί στην ανάθεση διοργάνωσης της εκδήλωσης σε PCO (Εταιρεία Οργάνωσης Συνεδρίων). Η σύμβαση που υπογράφεται με τον ανάδοχο, θα αναφέρεται ρητά στο αίτημα του φορέα προς τον ΕΟΦ.

-Οι επιστημονικές εκδηλώσεις δεν πρέπει να γίνονται σε τουριστικούς προορισμούς κατά την διάρκεια των αντίστοιχων τουριστικών περιόδων, ήτοι θερινών (1/7-31/8 ) χειμερινών (15/12 έως 15/01) και σε αποκλειστικά χιονοδρομικούς προορισμούς από 15/12 έως 15/03.

-Ο ΕΟΦ θα δημοσιοποιεί στην ιστοσελίδα του (public view) τα στοιχεία του επιστημονικού φορέα διοργάνωσης, το θέμα της εκδήλωσης, τόπο, χρόνο, καθώς και το ύψος του προϋπολογισμού.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

-Όλοι οι δικαιούχοι επιστημονικοί φορείς/εταιρείες αρμοδιότητας ΕΟΦ που ενδιαφέρονται να διοργανώσουν Επιστημονικές εκδηλώσεις, θα πρέπει να υποβάλλουν το αίτημά τους στον ΕΟΦ μόνο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, στην ειδική πλατφόρμα, τέσσερεις (4) φορές το χρόνο, τους μήνες: Ιανουάριο, Απρίλιο, Ιούλιο και Οκτώβριο, ακολουθώντας τις αναλυτικές οδηγίες που τους παρέχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

-Αιτήσεις που δεν έχουν όλα τα προαπαιτούμενα στοιχεία συμπληρωμένα, επισυναπτόμενα έγγραφα, ή έχουν λανθασμένα στοιχεία, καθώς και αιτήσεις που είναι εκπρόθεσμες θα απορρίπτονται αυτοδίκαια από την πλατφόρμα βάση της εγκυκλίου.

-Ο κάθε φορέας θα πρέπει να μεριμνά για την έγκαιρη κατάθεση της αίτησης δύο μήνες πριν την πραγματοποίηση της εκδήλωσης και όχι νωρίτερα από 6 μήνες. Διαφορετικά θα απορρίπτονται από τη βάση αυτοδικαίως.

-Αιτήματα Τροποποίησης Επιστ. Εκδηλώσεων, θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, το αργότερο 10 εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία της επιστ. εκδήλωσης, διαφορετικά δεν θα γίνονται αποδεκτά.
Απολογιστικά στοιχεία

-Μετά το πέρας της Επιστημονικής εκδήλωσης και εντός τριών (3) μηνών, ο διοργανωτής επιστημονικός φορέας ή διοργανώτρια εταιρεία αρμοδιότητας ΕΟΦ υποβάλλει μόνο ηλεκτρονικά:

-Τον οικονομικό απολογισμό της εκδήλωσης (έσοδα – έξοδα), την ονομαστική κατάσταση χορηγών και το ύψος χορηγιών (αν υπάρχουν), τον αριθμό των συμμετεχόντων, όπως προκύπτει από τις εγγραφές που έγιναν.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Επιτρέπεται η κάλυψη από εταιρείες προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ, των εξόδων συμμετοχής Επαγγελματία Υγείας, για μετακίνηση, εγγραφή , διαμονή, διατροφή με την προϋπόθεση ότι έχει γίνει λήψη εκπαιδευτικής άδειας από το φορέα εργασίας του, βάσει της κείμενης νομοθεσίας ( άρθρο 11 παρ. 18 Ν. 2889/2001 & άρθρο 36 του Ν. 4272/2014).

Ο Επαγγελματίας Υγείας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθότητα των πληροφοριών και την τήρηση της εκπαιδευτικής άδειας, η οποία θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε είδους σχετικά δικαιολογητικά δεν θα κατατίθενται εφεξής στον ΕΟΦ, αλλά θα αποτελούν ευθύνη του συμμετέχοντα.

Σύμφωνα με το άρθρο 126 της Υπουργικής Απόφασης ΔΥΓ3α/οικ.32221/2013 (ΦΕΚ Β’ 1049) με την οποία έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία ΕΚ 2001/83, όπως ίσχυε σήμερα, αποδέκτες προωθητικών ενεργειών των εταιρειών προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ, είναι μόνο «τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να συνταγογραφούν ή να προμηθεύουν τα φάρμακα».

Το κόστος φιλοξενίας (διαμονή και διατροφή) των Επαγγελματιών Υγείας σε Επιστημονικές εκδηλώσεις/συνέδρια του Εσωτερικού, δεν μπορεί να υπερβαίνει ημερησίως τα 70,00€ ανώτερο κόστος διατροφής, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και 150,00€ ανώτερο κόστος διαμονής, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Το κόστος φιλοξενίας (διαμονή – διατροφή) των Επαγγελματιών Υγείας σε επιστημονικές εκδηλώσεις/συνέδρια του Εξωτερικού, καθορίζεται: 70,00€ το ανώτερο κόστος διατροφής συμπεριλαμβανομένου πρωινού, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και το ανώτερο κόστος διαμονής 250,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οι εταιρείες προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ, μπορούν να υποβάλλουν στη βάση δεδομένων αίτηση έγκρισης του/των επαγγελματία/ών υγείας σε επιστημονική εκδήλωση/συνέδριο του Εσωτερικού – Εξωτερικού, (2) δύο μήνες πριν την πραγματοποίηση της εκδήλωσης και όχι νωρίτερα από 6 μήνες συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία:

Στοιχεία της εταιρείας /χορηγού

Ονοματεπώνυμο Ε.Υ. & ΑΜΚΑ

Ειδικότητα

Φορέας εργασίας & εκπαιδευτική άδεια

Κόστος ανά Επαγγελματία Υγείας

Θέμα – Τόπος – Χρόνος – Διοργανωτής – Επιστημονικός φορέας της εκδήλωσης & link με το επιστημονικό πρόγραμμα της εκδήλωσης

Τυχόν «εξαίρεση», σύμφωνα με τα οριζόμενα από την ισχύουσα εγκύκλιο.

Ο Επαγγελματίας Υγείας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθότητα των
πληροφοριών
Οι Ε.Υ. μπορούν να συμμετέχουν σε Επιστημονικές εκδηλώσεις στο Εξωτερικό, (άρθρο 11 παρ.18 Ν. 2889/2001 & άρθρο 36 του Ν. 4272/2014).

-Διεθνείς (International Congresses)

-Πανευρωπαϊκές Εκδηλώσεις (European Congresses)

-Εκδηλώσεις-εξειδικευμένα σεμινάρια, Ευρωπαϊκών χωρών και Β. Αμερικής, υψίστου επιστημονικού ενδιαφέροντος με διεθνή εμβέλεια – συμμετοχή και ομιλητές από διάφορες χώρες

-Εκδηλώσεις για σπάνιες παθήσεις, όπως ορίζονται με το άρθρο 24 του Ν. 4213/13 ΦΕΚ 261Α/9.12.2013, με διοργανωτή επιστημονικό φορέα (όχι απλά αιγίδα του φορέα).
Μέγιστος αριθμός συμμετοχών ανά χορηγό εταιρεία σε Επιστημονικές Εκδηλώσεις/συνέδρια Εξωτερικού

• Για την Ευρώπη έως δέκα 10 Ε.Υ. Επαγγελματίες Υγείας/Συνέδριο.

• Για την Β. Αμερική πέντε (5) Επαγγελματίες Υγείας/συνέδριο.

• Για τον υπόλοιπο κόσμο, πέντε (5) Επαγγελματίες Υγείας/συνέδριο
Δεν υπάρχει μέγιστος αριθμός συμμετοχών ανά χορηγό εταιρεία σε Επιστημονικές Εκδηλώσεις/συνέδρια Εσωτερικού.

Εκ των συμμετεχόντων το 10% θα είναι ειδικευόμενοι προ-τελευταίου και τελευταίου έτους ειδικότητας καθώς και ειδικευόμενοι που έχουν να παρουσιάσουν ερευνητική εργασία.

•Οι εταιρείες προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ, δεν δύνανται να επιχορηγούν την συμμετοχή του ίδιου Ε.Υ. στο Εξωτερικό/Εσωτερικό, περισσότερο από δύο (2) φορές ετησίως.

•Οι συνταξιούχοι ΕΥ, δεν δύνανται να επιχορηγούνται από εταιρείες προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ, για την συμμετοχή τους σε Επιστημονικές εκδηλώσεις του Εξωτερικού, εκτός εάν έχουν αποδεδειγμένα ενεργό συμμετοχή.

•Ο ετήσιος αριθμός συμμετοχής του εκάστοτε Ε.Υ., δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις φορές (3) ετησίως για το Εξωτερικό και τέσσερις (4) για το Εσωτερικό.

Εξαιρούνται οι περιπτώσεις: Εάν o επαγγελματίας υγείας, συμμετέχει ενεργά ως ‘’ομιλητής’’, ‘’πρόεδρος”, ‘’μέλος’’ της οργανωτικής επιτροπής, 1ος – 2ος και τελευταίος “συγγραφέας” σε εργασία (προφορική ανακοίνωση ή poster) που έχει εγκριθεί να παρουσιαστεί στο συνέδριο, με τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Εάν η ομιλία ή ανακοίνωση είναι προϊόν συνεργασίας παραπάνω της μιας κλινικής ή του ενός εργαστηρίου τότε η εν λόγω εξαίρεση περιλαμβάνει και τον τρίτο καθώς και τον προτελευταίο συγγραφέα ( 1ος – 2ος – 3ος προτελευταίος και τελευταίος συγγραφέας).

•Σαφής απαγόρευση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων ή συμμετοχής σε αυτές (πχ. Εκδρομές).

•Απαγορεύεται η οικονομική κάλυψη από τις εταιρείες προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ οποιωνδήποτε εξόδων συνοδών μελών ( ΚΥΑ ΔΥΓ3α/οικ.32221/2013 Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων, Υγείας).

Απολογιστικά ενημερώνεται από την εταιρεία προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ, οι βάσεις δεδομένων του ΕΟΦ, με όλα τα ανωτέρω στοιχεία για τις εκδηλώσεις Εσωτερικού – Εξωτερικού και το τελικό κόστος εντός (2) δύο μηνών από την υποβολή του αιτήματος.

Παροχή πρόσβασης Ε.Υ., σε Επιστημονικές εκδηλώσεις ή Ερευνητικές εκδηλώσεις στο Εσωτερικό – Εξωτερικό, μέσω διαδικτύου

Οι εταιρείες προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ, μπορούν να υποστηρίζουν οικονομικά τους επαγγελματίες υγείας (ατομικά ή ομαδικά), με την παροχή κωδικών πρόσβασης, για τη συνέχιση της εκπαίδευσης, μέσω της αξιοποίησης της τεχνολογίας.

Για την επιχορήγηση (ομαδικής/ατομικής) παρακολούθησης μέσω διαδικτύου επιστημονικών εκδηλώσεων Εσωτερικού- Εξωτερικού απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο διοργανωτής επιστημονικός φορέας να έχει λάβει έγκριση από τον ΕΟΦ για την εκδήλωση συμπεριλαμβανομένης της αναμετάδοσης.

Για τις ομαδικές παρακολουθήσεις μέσω διαδικτύου, τα έξοδα για το χώρο και τις εγκαταστάσεις δύνανται να καλύπτονται από την εταιρεία προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ.
Επιτρέπεται μόνο η προσφορά καφέ/ αναψυκτικού, στις ομαδικές παρακολουθήσεις.

Για την παρακολούθηση διαδικτυακά, Επιστημονικών Εκδηλώσεων Εσωτερικού – Εξωτερικού από Ε.Υ. ατομικά ή ομαδικά, υποβάλλεται αίτημα, μέσω της βάσης δεδομένων, με την ένδειξη Web (αναφορά κόστος εγγραφής).

Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τις συμμετοχές των Ε.Υ. στην διαδικτυακή παρακολούθηση επιστημονικών εκδηλώσεων.

Συμμετοχή εμπειρογνωμόνων σε «Συμβουλευτικές Επιτροπές» στο εξωτερικό – εσωτερικό για φάρμακα και θεραπείες (άρθρου 36 N. 4272/2014)

Επιτρέπεται στους ιατρούς και στο λοιπό επιστημονικό και νοσηλευτικό προσωπικό να συμμετέχουν σε «Συμβουλευτικές Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων» για φάρμακα και θεραπείες, με αυστηρά επιστημονικό περιεχόμενο, που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και οργανώνονται από φαρμακευτικές εταιρείες, με ή χωρίς αμοιβή, εφόσον έχουν λάβει σχετική άδεια από το φορέα που τους εποπτεύει.

Για τη συμμετοχή των Ε.Υ σε «Συμβουλευτικές Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων» στο εξωτερικό -εσωτερικό, θα υποβάλλονται αιτήματα, συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά τα αντίστοιχα πεδία, με την ένδειξη Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, όπως και για τις υπόλοιπές εκδηλώσεις. Ο Επαγγελματίας Υγείας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθότητα των πληροφοριών και την εκπαιδευτική του άδεια.

Κάθε Εταιρεία προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ, δύναται να καταθέτει αιτήσεις για δύο (2) συναντήσεις Εμπειρογνωμόνων ανά θεραπευτική κατηγορία ετησίως με ανώτατο ετήσιο (ημερολογιακό) όριο δέκα (10), για εγκεκριμένα ή υπό έρευνα φάρμακα και θεραπείες. Ο αριθμός ανά αποστολή δεν θα υπερβαίνει τους 3 εμπειρογνώμονες και έκαστος εμπειρογνώμων μπορεί να συμμετάσχει έως δύο (2) φορές ετησίως ανά εταιρεία προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ.

Οι περιορισμοί που αναφέρθηκαν ισχύουν για τη συμμετοχή ως εμπειρογνώμονας σε εσωτερικό και εξωτερικό αντιστοίχως.

Η αμοιβή, όπου υφίσταται, θα αποδίδεται μέσω ΕΛΚΕ ή ΕΛΚΕΑ.
Ακύρωση – Αντικατάσταση συμμετοχής ΕΥ
Ακύρωση – Αντικατάσταση είναι δυνατή στη βάση δεδομένων μέχρι και επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του συνεδρίου, χωρίς να προσμετρείται η συμμετοχή του ΕΥ που ακυρώνεται. Εάν η ακύρωση γίνει σε λιγότερο από 7 εργάσιμες ημέρες, η αντικατάσταση δεν είναι δυνατή και η συμμετοχή του ΕΥ προσμετρείται.

Τιμητικές αμοιβές (Honorarium) άρθρο 36 παρ. 18 N. 4272/2014

Επιτρέπεται η καταβολή τιμητικής αμοιβής (honorarium) από εταιρείες προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ, στους προσκεκλημένους ομιλητές ή προέδρους στρογγυλής τράπεζας, εφόσον είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 18 N. 4272/2014 όπως ισχύει, με την υποχρέωση ενημέρωσης του ΕΟΦ από τους οργανωτές της εκδήλωσης του ονοματεπώνυμου, της ειδικότητας, του επαγγελματικού φορέα και του ύψους τιμητικής αμοιβής, για κάθε Ε.Υ. ομιλητή.

Η καταβολή σε ΕΥ του ΕΣΥ ή Πανεπιστημιακούς (που εργάζονται σε κλινικές εγκατεστημένες σε Νοσοκομεία του ΕΣΥ ή του ΑΕΙ) της ανάλογης εύλογης τιμητικής αμοιβής σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών πραγματοποιείται μέσω ΕΛΚΕΑ ή ΕΛΚΕ.

ΠΟΙΝΕΣ

Ο ΕΟΦ δύναται να πραγματοποιεί ελέγχους κατά τη διάρκεια των συνεδρίων ή των εκδηλώσεων δια των οργάνων του ή σε συνεργασία με τις αρμόδιες φορολογικές αρχές και στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται μη τήρηση των εγκεκριμένων στοιχείων, θα μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 49 του Ν. 2519/1997 και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικές πράξεις

Η παρούσα εγκύκλιος τίθεται σε ισχύ από 1-9-2017 και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέες αλλαγές στα ιατρικά συνέδρια και στη δημοσιοποίηση των ονομάτων των γιατρών! Τι σχεδιάζει το υπ.Υγείας

Νέο «μπλόκο» της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στη δημοσιοποίηση ονομάτων των γιατρών που πάνε σε συνέδρια!

Στα συνέδρια και οι επικουρικοί γιατροί με την άδεια του υπ.Υγείας! Τι ρυθμίζεται

Σχετικά Άρθρα

Back to top button