ΆρθραΠολιτική ΥγείαςΡεπορτάζ υγείας

Τι αλλάζει στην άδεια ασκήσεως επαγγέλματος των νοσηλευτών; Όλες οι λεπτομέρειες

Σύμφωνα με την εγκύκλιο (και τη σχετική νομοθεσία που επικαλείται) ο φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του και του απονέμεται τίτλος σπουδών όταν εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα που προβλέπονται από το πρόγραμμα σπουδών και συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό πιστωτικών μονάδων.

Διαβάστε ΕΔΩ τι είχε ανακοινωθεί σχετικά: Γιατροί και νοσηλευτές με «μπλοκάκι» σε Νοσοκομεία-Κέντρα Υγείας! Οι λεπτομέρειες του νέου νομοσχεδίου

Ο φοιτητής – αναφέρει- καθίσταται πτυχιούχος από την ημερομηνία κατά την οποία ο αρμόδιος εξεταστής του τελευταίου απαιτούμενου για τη λήψη του πτυχίου του μαθήματος, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, βεβαιώνει ότι εξετάστηκε επιτυχώς στο μάθημα αυτό, υπό την προϋπόθεση ότι έχει συγκεντρώσει τον προβλεπόμενο, από το πρόγραμμα αυτό, αριθμό διδακτικών μονάδων.

Τέλος, σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών των Τμημάτων Νοσηλευτικής, Μαιευτικής και Δημόσιας Υγείας & Κοινοτικής Υγείας Κατεύθυνσης Κοινοτικής Υγείας των ΤΕΙ,πτυχιούχος καθίσταται ο φοιτητής ο οποίος:

α) έχει παρακολουθήσει με επιτυχία τα απαιτούμενα μαθήματα του προγράμματος σπουδών,

β) έχει παρουσιάσει με επιτυχία την πτυχιακή του εργασία και

γ) έχει περατώσει την εξαμηνιαία πρακτική του άσκηση στο επάγγελμα συγκεντρώνοντας αθροιστικά από τα α,β και γ 240 πιστωτικές μονάδες ECTS.

Καταλήγοντας στην εγκύκλιο υπογραμμίζεται ότι: «δύναται να χορηγηθεί βεβαίωση άσκησης, επαγγέλματος στους προαναφερόμενους επαγγελματίες υγείας, με την προσκόμιση βεβαίωσης περάτωσης σπουδών από τη Γραμματεία του.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button