Πολιτική Υγείας

Τι αλλάζει στο ΠΕΔΥ! Όλες οι ρυθμίσεις

Νέα διευκρινιστική εγκύκλιο σχετικά με τη λειτουργία των δομών του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας, έστειλε τη Μεγάλη Πέμπτη ο υφυπουργός Υγείας κ. Αντώνης Μπέζας. Ό
σον αφορά στην ονομασία, τα Κέντρα Υγείας θα φέρουν επιπλέον το διακριτικό τίτλο ΠΕΔΥ (για παράδειγμα, ΠΕΔΥ – Κέντρο Υγείας Μουζακίου).
Σε κάθε Κέντρο Υγείας ορίζεται από τον υπεύθυνο για τον συντονισμό της επιστημονικής λειτουργίας του, τουλάχιστον ένας ελεγκτής ιατρός
καθώς και ένας ιατρός υποδοχής ειδικότητας κατά προτεραιότητα Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας, ο οποίος θα δέχεται αποκλειστικά έκτακτα, μη προγραμματισμένα περιστατικά.
Στις αρμοδιότητες του ιατρού υποδοχής εμπίπτουν η εξέταση, η συνταγογράφηση,η παραπομπή για εξετάσεις, καθώς και η παραπομπή σε ειδικούς ιατρούς συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ή ειδικούς ιατρούς δημοσίου νοσοκομείου του ΕΣΥ.
Σχετικά με το προσωπικό των Κέντρων Υγείας και των αποκεντρωμένων μονάδων τους, που υπηρετεί με οποιαδήποτε πράξη διοικητών νοσοκομείων ή Υγειονομικών Περιφερειών(ΥΠΕ), σε θέσεις εκτός της οργανικής του,αυτό υποχρεούται
να επιστρέψει στην οργανική του θέση αμέσως μετά τη λήξη της ισχύος της σχετικής πράξης.
Εφεξής, αρμόδιος για τη μετακίνηση θα είναι αποκλειστικά ο διοικητής της ΥΠΕ, ο οποίος θα αποφασίζει με βάση τις υγειονομικές ανάγκες της περιοχής, καθώς και την ομαλή λειτουργία των Κέντρων Υγείας.
Αναφορικά με τις υπηρεσιακές μεταβολές του προσωπικού, αυτό θα υπάγεται στην αρμοδιότητα των αντίστοιχων υπηρεσιακών συμβουλίων των ΥΠΕ, ενώ σε κάθε ΥΠΕ θα λειτουργούν επιστημονικά συμβούλια Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ).
Για την μισθοδοσία του προσωπικού, τις λειτουργικές δαπάνες και τον εφοδιασμό των Κέντρων Υγείας και των αποκεντρωμένων μονάδων τους με φαρμακευτικό, υγειονομικό και λοιπό υλικό, αρμόδια έως το τέλος του έτους, παραμένουν τα νοσοκομεία στα οποία αυτά ανήκαν. Από την 1η Ιανουαρίου 2015, η αρμοδιότητα εκχωρείται στις διοικήσεις των ΥΠΕ.
Στα Κέντρα Υγείας παρέχονται υπηρεσίες, ισότιμα προς όλους τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων και των ανασφάλιστων. Μέχρι να ολοκληρωθεί η λειτουργική ενοποίηση της πρωτοβάθμιας φροντίδας, εξακολουθεί να καταβάλλεται εξέταστρο, όπως αυτό ισχύει σήμερα μετις υφιστάμενες εξαιρέσεις, οι οποίες θα επικαιροποιηθούν και θα κωδικοποιηθούν με νεότερη Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button