Κορονοϊός και Αθλητισμός

Τι πρέπει να κάνουν τα αθλητικά σωματεία για να λάβουν τα επιδόματα

Τις υποχρεώσεις αλλά και τα έντυπα που πρέπει να συμπληρώσουν όσοι εργοδότες έχουν ενταχθεί στο μηχανισμό στήριξης ώστε να λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού, γνωστοποίησε με την υπουργική του απόφαση ο υπουργός Εργασίας Γ. Βρούτσης

Αναλυτικότερα οι επιχειρήσεις-εργοδότες των οποίων έχει ανασταλεί η κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα, με εντολή δημόσιας αρχής, οπότε είναι δικαιούχοι μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων ή που βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, ως κλάδοι πληττόμενοι από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19, κάνουν χρήση της δυνατότητας αναστολής των συμβάσεων εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού τους, υποχρεούνται να δηλώσουν υπεύθυνα μέσω του ΕΡΓΑΝΗ:

-την αναστολή της κύριας επιχειρηματικής τους δραστηριότητας λόγω εντολής από δημόσια αρχή, βάσει ΚΑΔ, οριζόμενες από το Υπουργείο Οικονομικών όπως ισχύουν κάθε φορά,

τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μισθίου ακινήτου εφόσον έχουν επαγγελματική μίσθωση ακινήτου προς εξυπηρέτηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας που έχει ανασταλεί με εντολή Δημόσιας Αρχής,

τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή,

τους τυχόν εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας τους έχει λυθεί από 1/3/2020 έως 20/3/2020, είτε με καταγγελία είτε με οικειοθελή αποχώρηση, μέσω του εντύπου «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων – Εργοδοτών των οποίων, είτε η επιχειρηματική δραστηριότητά τους έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής οπότε είναι δικαιούχοι μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, είτε πλήττονται σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»

Τα ανωτέρω δεν αφορούν μόνο εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ) αλλά και οι ατομικές επιχειρήσεις αλλά και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που απασχολούν προσωπικό με εξαρτημένη σχέση εργασίας. Σ’ αυτή την κατηγορία με βάση την ανακοίνωση της ΓΓΑ, ανήκουν και τα αθλητικά σωματεία τα οποία αναγκάστηκαν να διακόψουν την λειτουργίς τους.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button