Ειδήσεις Υγείας

Τι «ρίχνει» την απόδοση των στελεχών πρώτης γραμμής στην Ελλάδα

Σύμφωνα με την έρευνα “Your Agile Brain Check Up”  τα στελέχη πρώτης γραμμής στην Ελλάδα, αδυνατούν να συγκεντρωθούν, δεν ασκούνται και δεν ξεκουράζονται, με συνέπεια να έχουν μειωμένη παραγωγικότητα και δημιουργικότητα.Χαρακτηριστικό είναι ότι η έλλειψη συγκέντρωσης και η εμμονή στο multitasking μειώνουν τα επίπεδα δημιουργικής σκέψης και παραγωγικότητας τους.

Αναλυτικότερα:

Το 64% των στελεχών επιχειρήσεων στην Ελλάδα σήμερα δυσκολεύεται να εστιάσει απομονώνοντας τους «θορύβους» του εργασιακού περιβάλλοντος και να συγκεντρώσει την προσοχή του σε ένα πράγμα κάθε φορά.

Παράλληλα, μόλις το 28% επιτρέπει στον εαυτό του μικρά διαλείμματα για ανανέωση μέσα στην ημέρα. Έτσι, η έλλειψη εστίασης και η εμμονή στο multitasking, σε συνδυασμό με την κούραση, στερεί από τα στελέχη την απαραίτητη ενέργεια την οποία θα μπορούσαν να επενδύσουν συνειδητά σε περισσότερο δημιουργική και στρατηγική κατεύθυνση.

Σημαντικό ρόλο στη συγκέντρωση και στη δημιουργικότητα παίζει επίσης και η φυσική κατάσταση, στην οποία τα στελέχη σκοράρουν αρκετά χαμηλά. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, μόνο το 51% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι ασκείται τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα, ενώ μόλις το 54% δίνει στον εαυτό του χρόνο για δημιουργική και στρατηγική σκέψη.

Η έρευνα  είχε στόχο να μετρήσει το επίπεδο εγρήγορσης και ευελιξίας του μυαλού, να υπολογίσει δηλαδή αυτό που ονομάζεται “Agile Brain” ή αλλιώς «ευέλικτος νους» σε όλες τις διαστάσεις του: παρακίνηση, συναισθήματα, ένστικτο, λογική, φυσική κατάσταση και δημιουργικότητα.

Σε αντίθεση, ωστόσο, με τα χαμηλά ποσοστά σε θέματα εστίασης και συγκέντρωσης, τα στελέχη στην Ελλάδα φαίνεται ότι στέκονται γερά στα πόδια τους όσον αφορά στην παρακίνηση και στον αυτοέλεγχο.  84% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι έχουν εμπιστοσύνη στη διαίσθησή τους, ενώ και η παρακίνηση που νιώθουν για το έργο τους είναι, επίσης, σε υψηλά επίπεδα (83%). Επιπλέον, 73% όσων απάντησαν το ερωτηματολόγιο της έρευνας δήλωσαν ότι έχουν τον απόλυτο έλεγχο των συναισθημάτων τους.

Αναλυτικά, οι διαστάσεις του ευέλικτου νου, σε ποσοστά βάσει των απαντήσεων των συμμετεχόντων:

Παρακίνηση: 83% νιώθουν υψηλά επίπεδα παρακίνησης
Ένστικτο: 84% έχουν εμπιστοσύνη στο ένστικτό τους
Συναισθήματα:73% δηλώνουν ότι έχουν τον έλεγχο των συναισθημάτων τους στο χώρο εργασίας
Λογική: 64% τα επίπεδα εστίασης και συγκέντρωσης του μυαλού
Δημιουργικότητα: 61% επιτρέπουν στον εαυτό τους να σκέφτεται δημιουργικά
Φυσική κατάσταση:42% των στελεχών ασχολούνται τακτικά με τη διατήρηση μιας καλής φυσικής κατάστασης

 

Σχετικά Άρθρα

Back to top button