Η φωνή του ασθενούς

Το Κέντρο Ζωής στηρίζει τους οροθετικούς κρατούμενους και τους αποφυλακισμένους

Με το πρόγραμμα «Στήριξης Οροθετικών Κρατουμένων και Αποφυλακισμένων» σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, συνεχίζει το Κέντρο Ζωής την προσπάθειά του για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των οροθετικών κρατουμένων, μέσω παρεμβάσεων νομικής, κοινωνικής και ψυχολογικής αρωγής, έχοντας στο πλευρό του τη σημαντική υποστήριξη του Open Society Foundations (OSF).

Το πρόγραμμα θεωρείται απαραίτητο τόσο για την υπεράσπιση των ανθρώπων που βρίσκονται σε καθεστώς κράτησης, όσο και για την ανάγκη καταγραφής των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, καθώς η πλειοψηφία αυτών βιώνει την κοινωνική ανισότητα και τον αποκλεισμό από βασικά αγαθά και υπηρεσίες, με την πρόσβαση σε αυτές να είναι περιορισμένη. Στις περιπτώσεις δε που υπάρχουν οροθετικοί κρατούμενοι, η ανάγκη για ενημέρωση και υποστήριξη γίνεται ακόμα πιο επιτακτική.

Στόχος της παρέμβασης των εκπροσώπων του Κέντρου Ζωής, είναι η παροχή μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης στον τομέα της νομικής στήριξης και κοινωνικής ένταξης, βάσει του νομικού πλαισίου και των συνθηκών που επικρατούν στα καταστήματα κράτησης στην Ελλάδα. Επιπλέον, πραγματοποιείται παρέμβαση αγωγής υγείας στον γενικό πληθυσμό των κρατουμένων και στους σωφρονιστικούς υπαλλήλους. Ταυτόχρονα, υλοποιούνται δράσεις κοινωνικής και εργασιακής στήριξης, καθώς και  συμβουλευτικής σε αποφυλακισμένους οροθετικούς και μη, που ενισχύουν το σύστημα υποδοχής και κοινωνικής επανένταξης.

Το πρόγραμμα παρέχεται δωρεάν σε δύο γλώσσες (Ελληνικά & Αγγλικά) και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις εξής υπηρεσίες:
Στήριξη από εξειδικευμένο κοινωνικό λειτουργό σε σχέση με κοινωνικές παροχές που δικαιούνται οι οροθετικοί φυλακισμένοι (π.χ.  διασφάλιση θεραπευτικής αγωγής, επιδόματα, κ.α.)
Στήριξη από εξειδικευμένο ψυχολόγο σε σχέση με τη φροντίδα της σωματικής και ψυχικής τους υγείας
Νομική συμβουλευτική όσον αφορά στα ιδιαίτερα δικαιώματά των οροθετικών φυλακισμένων
Κοινωνική, ψυχολογική και νομική στήριξη, κατά το διάστημα της αποφυλάκισής τους
Ενημέρωση και υποστήριξη των συγγενών και συντρόφων τους

Μέσω του προγράμματος επιχειρείται η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων που βιώνουν κρατούμενοι και αποφυλακισμένοι εν γένει, αλλά και συγκεκριμένα οι οροθετικοί. Παράλληλα, αναδεικνύονται τα προβλήματα του συγκεκριμένου πληθυσμού, στοχεύοντας στην εξάλειψη και την καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος. Τέλος, ενισχύεται η δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας με κρατικούς φορείς, Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων

Σχετικά Άρθρα

Back to top button