Συνεντεύξεις - Άρθρα

Το όραμα του ΣΥΡΙΖΑ για την Ουμανιστική Μεταρρύθμιση στην Υγεία

Αμέσως μετά τη ψήφιση του 2ου πακέτου προαπαιτούμενων για τη θετική αξιολόγηση της νέας Σύμβασης Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων, η Κυβέρνηση είχε καταθέσει ένα πολυνομοσχέδιο θετικών δράσεων τεράστιας αξίας για την εξαθλιωμένη ελληνική κοινωνία.

Ήταν το Σ/Ν που αντανακλούσε το οραματικό σχέδιο αυτής της Κυβέρνησης, τις ταξικές προτιμήσεις της υπέρ των αδυνάτων, το Σ/Ν που αποδείκνυε ότι το Παράλληλο ( προς τους μονεταριστικούς εφαρμοστικούς νόμους παραμονής της Ελλάδας στην Ενωμένη Ευρώπη ) Κυβερνητικό Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της χώρας υπάρχει.

Το Σ/Ν για «την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου», το οποίο περιλάμβανε τις πρώτες σημαντικές θεσμικές παρεμβάσεις στο χώρο της Υγείας, έχει γίνει ήδη Νόμος του Κράτους. Μεταξύ των πολλών άλλων δράσεων κοινωνικής παρέμβασης και αλληλεγγύης που έκανε, θεσμοθέτησε :

Α ) Την οργάνωση Δομών ανθρωπιστικού χαρακτήρα για την εξυπηρέτηση και διασύνδεση των φτωχών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες, ως Κέντρα Κοινότητας Κοινωνικής Προστασίας

Β ) Την ελεύθερη, δωρεάν, πρόσβαση όλων των ανασφάλιστων Ελλήνων πολιτών και των οικογενειών τους (περίπου 2,5 εκατ. ανθρώπων ) στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας : Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Μονάδες ΠΕΔΥ, Περιφερειακά Ιατρεία, Μονάδες Ψυχικής Υγείας, Δημόσια Ιδρύματα Αποκατάστασης… με μοναδική προϋπόθεση τη κατοχή ΑΜΚΑ.

Συνολικά, θεσμοθέτησε για πρώτη φορά ένα εκπληκτικό ανθρωπιστικό καθήκον : την καθολική υγειονομική κάλυψη του πληθυσμού – περιλαμβανόμενων και των ομογενών, των πολιτών κρατών-μελών της ΕΕ και Τρίτων χωρών με νομιμοποιητικά έγγραφα παραμονής στην Ελλάδα, καθώς και ευπαθών ομάδων προσφύγων – μεταναστών, με τη παροχή υπηρεσιών επείγουσας βοήθειας, εργαστηριακού ελέγχου, νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Η φαρμακευτική περίθαλψη παρέχεται από τα συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτικά φαρμακεία, ενώ τα φάρμακα υψηλού κόστους από τα Φαρμακεία των Νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ. Η ρύθμιση αυτή χρηματοδοτείται με 100 εκατ. ευρώ προϋπολογισμένης επιχορήγησης των Νοσοκομείων από τον ΕΟΠΥΥ και υλοποιεί ταυτόχρονα τη συνταγματική υποχρέωση του κράτους να προασπίζει ισότιμα την υγεία των πολιτών του, αλλά και τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας, τον ευρωπαϊκό χάρτη δικαιωμάτων, τα ουμανιστικά καθήκοντα του ευρωπαϊκού πολιτισμού.

Να θυμίσουμε ότι το Ευρωπαϊκό Τμήμα του Π.Ο.Υ. έβαζε από τις αρχές της 10ετίας του ¨90 τον στόχο « Υγεία σε όλους στην Ευρώπη το έτος 2000».

Γ ) Τη στήριξη και αναβάθμιση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας που αντιμετωπίζει τραγικά προβλήματα υποστελέχωσης και λειτουργικής κατάρρευσης, μετά από 6 χρόνια δραματικών περικοπών στη χρηματοδότησή του, απολύσεων στον ΕΟΠΥΥ επί Υπουργίας Γεωργιάδη και ουσιαστικού μηδενισμού των προσλήψεων, αν και ήταν γνωστό και το πρόβλημα των αθρόων συνταξιοδοτήσεων και οι πρόσθετες υγειονομικές ανάγκες λόγω των προσφυγικών ροών.

Επί Υπουργίας Βορίδη ανακοινώθηκαν 4000 προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού, αλλά στον Προϋπολογισμό του 2015 είχαν περιληφθεί μόνον 1054. Οι ρυθμίσεις που γίνονται με τον νέο Νόμο είναι :

– 1. Η κατάργηση της παρακράτησης των συντάξεων των Ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας και των φιλοξενούμενων σε δομές κλειστής περίθαλψης ατόμων με αναπηρία ή με χρόνιες παθήσεις

– 2. Η διευκόλυνση της διαδικασίας της στελέχωσης, των κρίσεων και των διορισμών των γιατρών του ΕΣΥ στα Νοσοκομεία, στα Κέντρα Υγείας, στις δομές του ΠΕΔΥ.

Προβλέπεται η χορήγηση ειδικής άδειας στους εισηγητές – κριτές, αυξάνεται το όριο ηλικίας για την κατάληψη θέσης Επιμελητή Β, που είναι ο εισαγωγικός βαθμός, στα 50 χρόνια ( από 45 ), στα 55 χρόνια για Επιμελητή Α, στα 60 χρόνια για Διευθυντή, δίνεται η δυνατότητα στον Υπουργό Υγείας να εγκρίνει τη προκήρυξη Θέσεων γιατρών ΕΣΥ και στους βαθμούς του Επιμ. Α και Διευθυντή μετά από αιτιολογημένες προτάσεις, μπαίνουν προϋποθέσεις για την εκ νέου υποψηφιότητα υπηρετούντων γιατρών του ΕΣΥ, ρυθμίζεται η λειτουργία του Συμβουλίου Προσλήψεων-Κρίσεων…

– 3. Αποκαθίστανται μισθολογικά οι γιατροί – οδοντίατροι που μεταφέρθηκαν / μετατάχθηκαν στο ΕΣΥ από Νοσοκομεία του ΙΚΑ ή υπηρετούσαν στον ΕΟΠΥΥ – ΠΕΔΥ. Αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία τους σε οποιονδήποτε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και στο ΝΠΙΔ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» για όσο διάστημα βρισκόταν στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και στο ΚΕΕΛΠΝΟ.

Κατατάσσονται – ενσωματώνονται – εξελίσσονται με ισότιμο τρόπο, γεγονός αναγκαίο καθώς προχώρησαν και στο κλείσιμο του ιδιωτικού τους ιατρείου, για να έχουν ΠΑΑ στο ΕΣΥ.

– 4. Διευκολύνεται η κινητικότητα των γιατρών του ΕΣΥ εντός Φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας των Υγειονομικών Περιφερειών, οι αποσπάσεις – μετατάξεις – μεταθέσεις τους.

– 5. Ρυθμίζονται ζητήματα της εφημερίας του ιατρικού και λοιπού επιστημονικού προσωπικού του ΕΣΥ, καθώς και των ειδικευόμενων γιατρών που είναι αλλοδαποί υπότροφοι, για να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των Νοσοκομείων, να αποσαφηνιστούν και να προστατευτούν οι εργασιακές σχέσεις και οι συνθήκες εφημερίας.

-6. Καθιερώνεται η εφημερία μικτού τύπου και για τις αργίες, για όλο το επιστημονικό προσωπικό των Νοσοκομείων. Προσδιορίζεται ότι το ωράριο είναι 6ωρο, συνεχές, πρωϊνό και συνεχίζεται με εφημερία ετοιμότητας. Αποσαφηνίζεται η αμοιβή εφημεριών και για τους ειδικευόμενους αλλοδαπούς υπότροφους.

– 7. Παρέχονται κίνητρα στους γιατρούς που επιλέγουν να υπηρετήσουν σε κενά Ιατρεία νησιωτικών, άγονων και προβληματικών περιοχών, είτε ως υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου, είτε επί θητεία, είτε ως ειδικευμένοι και παρέχεται η δυνατότητα στον Υπουργό Υγείας να χαρακτηρίζει ή να αποχαρακτηρίζει τα Περιφερειακά Ιατρεία και τα Κέντρα Υγείας που πληρούν τις προδιαγραφές.

– 8. Ρυθμίζονται θέματα των Ιατρών Υπηρεσίας Υπαίθρου, των Ιατρών που είναι ΑΜΕΑ, της ειδικότητας της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, καθώς και της Παθολογικής Ογκολογίας.

– 9. Διευκρινίζονται ζητήματα διάρθρωσης της Ιατρικής Υπηρεσίας, συγκρότησης των Επιστημονικών Συμβουλίων, ορισμού Επιστημονικών Υπευθύνων των Κέντρων Υγείας, λειτουργίας των Υπηρεσιακών Συμβουλίων υπηρεσιακής κατάστασης των γιατρών του ΕΣΥ και του Κεντρικού Πειθαρχικού Συμβουλίου

– 10. Διευθετούνται ζητήματα κινητικότητας του νοσηλευτικού, εργαστηριακού, λοιπού προσωπικού, εντός των Φορέων παροχής δημόσιων υπηρεσιών υγείας: αποσπάσεων, συνυπηρέτησης, μετατάξεων, μετακινήσεων και της επιπρόσθετης ειδικής ετήσιας άδειας του υγειονομικού προσωπικού

– 11. Ρυθμίζεται η νόμιμη λειτουργία των ΔΣ των Νοσοκομείων στις περιπτώσεις αποχωρήσεων Διοικητών, θέματα του ΕΚΑΒ, του ΕΚΕΑ, του ΕΟΜ, του ΕΟΦ, του ΚΕΕΛΠΝΟ

– 12. Καθιερώνεται η κατάρτιση Λίστας Χειρουργείου με αξιόπιστο τρόπο για την έγκαιρη αντιμετώπιση των ασθενών και για να σταματήσει κάθε υπόνοια συναλλαγής

– 13. Συγκροτείται Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας και θεσπίζονται Διαμεσολαβητές Υγείας και Συντονιστές Υπηρεσιών Υγείας για ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού

– 14. Ιδρύεται Γ.Ν.ΘΗΡΑΣ από την ΑΕΜΥ Α.Ε., με συμπλήρωση του κανονισμού εσωτερικής οργάνωσης της ΑΕΜΥ και διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα του Νοσοκομείου.

– 15. Εξουσιοδοτούνται οι Διοικητές των ΥΠΕ να προεγκρίνουν δαπάνες τους για να εξασφαλιστεί ο εφοδιασμός των Μονάδων Υγείας και η εύρυθμη λειτουργία τους. Νομιμοποιούνται οι δαπάνες των ΥΠΕ που πραγματοποιήθηκαν από 1-1-15 έως 31-12-15 για τη κάλυψη αναγκών του Πρωτοβάθμιου Συστήματος Υγείας.

– 16. Μονιμοποιούνται οι Ειδικευμένοι Γενικής Ιατρικής που διορίστηκαν σε θέσεις Ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου μετά την 1-1-2010 και διευκολύνονται οι νέοι γιατροί για την έναρξη της εξειδίκευσής τους στα Νοσοκομεία, κυρίως της περιφέρειας

– 17. Ρυθμίζονται θέματα του ΕΟΠΥΥ : συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου, συνέχιση των υποχρεώσεων των Φορέων που εντάχθηκαν σε αυτόν, έλεγχοι εντοπισμού παραβατικότητας των παρόχων του, ανάληψη πρωτοβουλιών συνεργασίας με ΑΕΙ, αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων – της περιουσίας του Οργανισμού – των δεδομένων που τηρεί – καινοτόμων προγραμμάτων…

Όλες αυτές οι σημαντικές παρεμβάσεις μαζί με εκείνες που ήρθαν ως νομοτεχνικές υπουργικές βελτιώσεις και βουλευτικές τροπολογίες, καθώς και εκείνες που συμπεριλήφθηκαν στη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 24ης και 31ης – 12 – 15, αποτελούν μέρος ή μάλλον ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ του Παράλληλου Κυβερνητικού Προγράμματος Ανασυγκρότησης της χώρας και οργανικό τμήμα της έναρξης μιας τολμηρής ουμανιστικής Μεταρρύθμισης του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, εντελώς αναγκαίας 32 χρόνια μετά την ψήφιση του Ιδρυτικού Νόμου για το ΕΣΥ.

Να θυμίσουμε ότι αρκετές προγενέστερες προσπάθειες (ανακοινώσεις Έβερτ το 1989 περί ίδρυσης 50 Αστικών Κέντρων Υγείας, Έκθεση «7 Σοφών» το 1995 για τις αναγκαίες αλλαγές στην Υγεία, « 200 νέα μέτρα για την Υγεία» του Αλέκου Παπαδόπουλου, Νόμος Στεφανή το 2003 για την οργάνωση της ΠΦΥ ) δεν απέδωσαν.

Η νέα ριζοσπαστική τομή που σχεδιάζει η Κυβέρνηση στην Υγεία, για να εγγυάται το δικαίωμα στο όνειρο, απαιτεί

– τη γενναία χρηματοδότησή της ακόμη και μέσα στα ασφυκτικά περιθώρια της επιτήρησης των δαπανών από τους δανειστές της χώρας,

μαζικές προσλήψεις δημόσιων λειτουργών της υγείας στο ΕΣΥ και το ΠΕΔΥ ( πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε την Ελλάδα για την υπέρβαση του ανώτερου ορίου εβδομαδιαίας απασχόλησης των γιατρών του ΕΣΥ και προειδοποιεί για επιβολή προστίμου 150 εκατ. ευρώ ),

– την εξαφάνιση κάθε σπατάλης και διασπάθισης του δημοσίου χρήματος.

Με τις προϋποθέσεις αυτές μπορεί να πραγματοποιηθεί η τολμηρή Μεταρρύθμιση στην ΥΓΕΙΑ η οποία συμπεριλαμβάνει :

– Τη σταδιακή οργάνωση ενός ολοκληρωμένου Πρωτοβάθμιου Συστήματος Υγείας με Διεπιστημονική Ομάδα και Οικογενειακούς Γιατρούς, Δομές στις Γειτονιές – Μονάδες Αναφοράς, Κέντρα αντιμετώπισης Χρονίων Παθήσεων ( το ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π. έκανε ήδη αποδεκτή τη σχετική εισήγηση του Υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού για 50 Δομές στα έτη 2016 και 2017 )

– Την αντιμετώπιση του φάρμακου ως δημόσιου αγαθού, τη στήριξη των ελληνικών ποιοτικών γενόσημων φαρμάκων, την οργάνωση Κρατικής Φαρμακαποθήκης, την αναβάθμιση του ΕΟΦ και του ΙΦΕΤ

– Τις αλλαγές στην οργάνωση της ψυχικής υγείας

– Τη δημιουργία Αυτοτελών Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών στα Νομαρχιακά και Τριτοβάθμια Νοσοκομεία

– Το νέο σύστημα προμηθειών και δημόσιες πρωτοβουλίες για την εγχώρια παραγωγή υγειονομικού υλικού

– Τη ριζική αναδιάρθρωση του συστήματος διοίκησης των Νοσοκομείων, των ΥΠΕ, του ΕΣΥ.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΚΕ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

Σχετικά Άρθρα

Back to top button