ΆρθραΡεπορτάζ υγείας

«Υπουργέ να πώς να επιλέξετε διοικητές στα Νοσοκομεία»! Τι προτείνει η Ελληνική Εταιρεία Management Υπηρεσιών Υγείας

Η ΕΕΜΥΥ με επιστολή της στον υπουργό Υγείας Παναγιώτη Κουρουμπλή προτείνει μια σειρά τρόπους και κριτήρια για την επιλογής των επικεφαλής των νοσοκομείων.
Μάλιστα απέστειλε στον υπουργό Υγείας και σχετική τροπολογία.
Διαβάστε αναλυτικά την επιστολή στον υπουργό διά χειρός Ελληνικής Εταιρείας Management Υπηρεσιών Υγείας (ΕΕΜΥΥ)

Διαβάστε παρακάτω την επιστολή αλλά και την τροπολογία:

Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί και Γενικοί Γραμματείς,
Σας συγχαίρουμε θερμά για την ανάληψη των καθηκόντων Σας, ευχόμενοι τη μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία στο έργο σας, προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας και κυρίως των ασθενούντων πολιτών.

Εκφράζουμε την ικανοποίηση και τις προσδοκίες του φορέα μας διότι, από τις πρώτες ήδη δηλώσεις της νέας πολιτικής ηγεσίας, διαφαίνεται η αναγνώριση της σημασίας της επιστημονικής οργάνωσης και διοίκησης του Υγειονομικού Συστήματος. Πρόκειται για ιδιαίτερα παραμελημένη παράμετρο της Πολιτικής Υγείας στην Ελλάδα, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στον υπόλοιπο ανεπτυγμένο κόσμο.

Πιστεύουμε ότι η ορθολογική διαχείριση από εξειδικευμένα στελέχη είναι η μοναδική μέθοδος διασφάλισης της βέλτιστης αξιοποίησης των σπανιότατων -πλέον- πόρων υποστήριξης των Υπηρεσιών Υγείας. Άλλωστε, ακόμη και η ενδεχόμενη αύξηση των δημοσίων δαπανών υγείας, δεν θα επιφέρει ποιοτική αναβάθμιση, αν δεν εξασφαλισθεί η αποτελεσματική χρήση των πόρων, σε Ασθενοκεντρικό περιβάλλον.

Στο πλαίσιο της επιστημονικής εξειδίκευσης των μελών μας, ευχαρίστως θα ανταποκριθούμε σε κάθε πρόσκληση συνεργασίας και εθελοντικής προσφοράς εισηγήσεων ή έμπειρης γνώμης, εκ μέρους της ΕΕΜΥΥ.
Το ζήτημα των Διοικητών Νοσοκομείων

Στην παρούσα, πρώτη επικοινωνία, επιτρέψτε μας να θίξουμε το καίριο και επίκαιρο ζήτημα της επιστημονικής διοίκησης των Νοσοκομείων του ΕΣΥ. Γνωρίζετε, ασφαλώς, τις νομικά και ηθικά απαράδεκτες, αναξιοκρατικές και προσβλητικές -για τους υποψηφίους- συνθήκες και διαδικασίες διορισμού των Διοικητών, από όλες τις κυβερνήσεις της τελευταίας δεκαετίας.

Μεταξύ άλλων, αφενός η σύνθεση της Επιτροπής (υποτιθέμενης) «Αξιολόγησης», αφετέρου οι «κατανομές» των θέσεων με «ποσοστά», στα κυβερνητικά κόμματα, ευτέλισαν κάθε έννοια δημοκρατικής διαδικασίας, αξιοκρατίας και κοινωνικού συμφέροντος. Επισυνάπτεται σχετική αναλυτική αρθρογραφία.

Κατά την κοινή λογική και την απόλυτη πεποίθησή μας, οι θέσεις των νοσοκομειακών Διοικητών δεν είναι πολιτικές, αντιθέτως, είναι αμιγώς επαγγελματικές και τεχνοκρατικές. Οι Διοικητές δεν παράγουν και δεν ασκούν πολιτική. Έργο τους είναι να υλοποιούν, κατά τον αποτελεσματικότερο και επιστημονικά δόκιμο τρόπο, την πολιτική υγείας της εκάστοτε κυβέρνησης.

Είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι, μόνο χάρη στο νόμο των πιθανοτήτων, υπηρετούν σήμερα ως Διοικητές ή Αναπλ. Διοικητές νοσοκομείων ελάχιστα κατάλληλα πρόσωπα. Στη μεγάλη πλειοψηφία τους οι υπηρετούντες είναι, είτε παντελώς άπραγοι και διακοσμητικοί, είτε ακόμη και επικίνδυνοι λόγω πλήρους άγνοιας. Υπάρχουν φυσικά και οι «δραστήριοι» που ενέχονται, εμφανώς, σε υποθέσεις διαφθοράς.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι το συμφέρον του ΕΣΥ επιτάσσει την άμεση επαναπροκήρυξη των θέσεων των νοσοκομειακών Διοικητών. Η πρόωρη λήξη της θητείας των ήδη υπηρετούντων που θα κριθούν ακατάλληλοι, μπορεί να υλοποιηθεί νομίμως και χωρίς κόστος (ή με ελάχιστο) για το Δημόσιο, με έγκυρες τεχνικές ουσιαστικής αξιολόγησης. Παράλληλα, το αναμενόμενο όφελος από την τοποθέτηση καταρτισμένων και ικανών στελεχών θα είναι εντυπωσιακό για τους νοσοκομειακούς προϋπολογισμούς και την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας.

Μοναδική προϋπόθεση γι αυτή την κοινωνικά συμφέρουσα παρέμβαση ανανέωσης της ανώτερης διοίκησης των νοσοκομείων, είναι η ψήφιση μιας τροπολογίας, επί των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν. 4052/2012, την οποία επισυνάπτουμε.

Με το προτεινόμενο νομικό πλαίσιο διασφαλίζεται η δημοκρατική διαφάνεια, αξιοποιείται το υπάρχον ειδικευμένο δυναμικό και ενισχύονται τα νοσοκομεία με τα ικανότερα Στελέχη διοίκησης και οικονομίας της υγείας, που υπηρετούν ήδη στον δημόσιο ή και στον ιδιωτικό τομέα.
Με την προσδοκία ότι θα υιοθετήσετε την ανάγκη απαλλαγής των κρατικών νοσοκομείων από τον κομματισμό, τη διοικητική αναξιοκρατία, τη σπατάλη και τη διαφθορά,
Παραμένουμε στη διάθεσή Σας,
Με Τιμή,
Για το Δ.Σ. της ΕΕΜΥΥ
Ο Πρόεδρος
Γιώργος Ι. Στάθης, MSc ΔΥΥ-ΕΣΥ
Οικονομολόγος

Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
(αντικατάσταση παραγράφων 4 και 5, του άρθρου 2 του ν. 4052/2012)

Α΄
Η παράγραφος 4 του άρθρου 2 του ν. 4052/2012 (Α΄41) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Οι υποψήφιοι Διοικητές των νοσοκομείων πρέπει:

α) να μην έχουν κώλυμα διορισμού, κατά τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 7, 8, 9 και 10 του ν. 3528/2007 (Α΄26) όπως ισχύουν,

β) να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή κάτοχοι ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου του εξωτερικού,

γ) να διαθέτουν Μεταπτυχιακό τίτλο πλήρων σπουδών διετούς τουλάχιστον διάρκειας, ελληνικού ή αλλοδαπού πανεπιστημίου, σε ένα από τα γνωστικά αντικείμενα της Οργάνωσης και Διοίκησης Μονάδων ή Υπηρεσιών Υγείας, Οικονομικών ή Πολιτικής ή Σχεδιασμού ή Ποιότητας ή Πληροφορικής Υγείας ή Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Management, Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων, Διοίκησης Εφοδιασμού ή Logistics, Λογιστικής ή Ελεγκτικής Επιστήμης ή άλλο ισότιμο Μεταπτυχιακό τίτλο σε γνωστικό αντικείμενο απολύτως συναφές προς τα ανωτέρω, κατά την αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου,

δ) να διαθέτουν Πιστοποιητικό γνώσης μίας ξένης γλώσσας, σε επίπεδο τουλάχιστον Β Lower για την αγγλική ή αντίστοιχο για άλλη γλώσσα, πλην των κατόχων πτυχίου ή τίτλου αλλοδαπού πανεπιστημίου, για τους οποίους η γνώση της αντίστοιχης γλώσσας θεωρείται δεδομένη,

ε) κατά την ημερομηνία προκήρυξης των διεκδικούμενων θέσεων πρέπει να διαθέτουν προγενέστερη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον έξι(6) ετών σε δημόσιες ή ιδιωτικές μονάδες ή υπηρεσίες υγείας ή τουλάχιστον εννέα(9) ετών σε οποιοδήποτε ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα άλλης δραστηριότητας ως μισθωτοί ή ισόχρονη εργασιακή απασχόληση ως ελεύθεροι επαγγελματίες, αποδεικνυόμενη αποκλειστικά με την πιστοποίηση ισόχρονης κοινωνικής ασφάλισης, κατ΄ αμάχητο τεκμήριο.

Οι υποψήφιοι Αναπληρωτές Διοικητές νοσοκομείων πρέπει να έχουν τα παραπάνω προσόντα, με τις ακόλουθες διαφοροποιήσεις:

α) ο Μεταπτυχιακός τίτλος πλήρων σπουδών μπορεί να είναι και μονοετούς διάρκειας ή και να υποκαθίσταται από Πιστοποιητικό μεταπτυχιακής εξειδίκευσης ή επιμόρφωσης, ελληνικού ή αλλοδαπού ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στα ίδια γνωστικά αντικείμενα,

β) η προγενέστερη εργασιακή εμπειρία αρκεί να είναι τουλάχιστον τριών(3) ετών σε δημόσιες ή ιδιωτικές μονάδες ή υπηρεσίες υγείας ή τουλάχιστον πέντε(5) ετών σε οποιοδήποτε ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα άλλης δραστηριότητας ως μισθωτών ή ισόχρονη ως ελευθέρων επαγγελματιών, αποδεικνυόμενη αποκλειστικά κατά τον ίδιο τρόπο.

γ) κατ΄ εξαίρεση, για τον διορισμό σε θέσεις Αναπληρωτών Διοικητών, από την δημοσίευση του παρόντος και μέχρι τις 31-12-2016, μπορούν να θέτουν υποψηφιότητα πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ, χωρίς μεταπτυχιακές σπουδές, μόνιμοι υπάλληλοι υπηρεσιών και μονάδων υγείας του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, με αποδεικνυόμενη προϋπηρεσία τουλάχιστον δώδεκα(12) ετών, εφόσον παράλληλα έχουν αναπτύξει επιστημονική ενασχόληση ή έχουν επιδείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για οποιοδήποτε από τα προαναφερόμενα γνωστικά αντικείμενα.

Ως απαραίτητα και επαρκή αποδεικτικά στοιχεία θεωρούνται τουλάχιστον δύο(2) δημοσιεύσεις πρωτοτύπων εργασιών ή άρθρων γνώμης, τρεις(3) τουλάχιστον μήνες πριν την προκήρυξη των διεκδικούμενων θέσεων, σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά δεκαπενταετούς και ανελλιπούς κυκλοφορίας ή δύο(2) προγενέστερες προφορικές ή αναρτημένες ανακοινώσεις σε διεθνή ή πανελλήνια επιστημονικά συνέδρια ή πέντε(5) τουλάχιστον προγενέστερες και πιστοποιημένες συμμετοχές σε διεθνή ή πανελλήνια επιστημονικά συνέδρια που πραγματοποιήθηκαν υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και είχαν ως βασική και κύρια θεματολογία οποιοδήποτε από τα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα.

Η ύπαρξη των παραπάνω τυπικών προσόντων περιγράφεται λεπτομερώς και βεβαιώνεται υπεύθυνα στην Αίτηση υποψηφιότητας για τον διορισμό σε θέση Διοικητή ή Αναπληρωτή Διοικητή νοσοκομείου».

Β΄
Η παράγραφος 5 του άρθρου 2 του ν. 4052/2012 (Α΄41) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Η ενιαία προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών νοσοκομείων γίνεται με Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, χωριστά για τα νοσοκομεία κάθε Υγειονομικής Περιφέρειας και με δύο(2) χωριστούς Πίνακες των προκηρυσσόμενων θέσεων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών.

Με την ίδια απόφαση ορίζονται η προθεσμία, ο τύπος, το περιεχόμενο και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων υποψηφιότητας. Η απόφαση μνημονεύει τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, αναρτάται στη Διαύγεια, κοινοποιείται με δελτία τύπου προς τα έντυπα και ηλεκτρονικά μαζικά μέσα ενημέρωσης και γενικά λαμβάνει τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιότητα, είκοσι(20) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας.

Μετά την πρώτη προκήρυξη και πλήρωση των θέσεων, με βάση τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, οι θέσεις των Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών επαναπροκηρύσσονται υποχρεωτικά, τέσσερις(4) τουλάχιστον μήνες πριν τη λήξη της θητείας των υπηρετούντων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να είναι ταυτόχρονα υποψήφιοι για νοσοκομεία μέχρι τριών(3) Υγειονομικών Περιφερειών και για τις θέσεις μέχρι δεκαπέντε(15) νοσοκομείων. Όσοι διαθέτουν τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων Διοικητών, μπορούν να θέτουν υποψηφιότητα και για θέσεις Αναπληρωτών Διοικητών, μέσα στα παραπάνω αριθμητικά όρια.

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δημοσιευόμενη στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και αναρτώμενη στη Διαύγεια, συγκροτούνται α) ειδική πενταμελής Επιτροπή Αξιολόγησης και Κατάταξης των υποψηφίων σε Πίνακες Προτεραιότητας και β) Τεχνική Γραμματεία υποστήριξης της Επιτροπής.

Η πενταμελής Επιτροπή Αξιολόγησης και Κατάταξης των υποψήφιων Διοικητών και χωριστά των υποψήφιων Αναπληρωτών Διοικητών, αποτελείται από:

(1) τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων του Υπουργείου, ως Πρόεδρο,

(2) έναν εν ενεργεία Καθηγητή α΄ βαθμίδας ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ, στα γνωστικά αντικείμενα Διοίκησης/Οργάνωσης Υπηρεσιών Υγείας ή Οικονομικών της Υγείας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Management ή Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων, με αναπληρωτή άλλο Καθηγητή των ίδιων προδιαγραφών,

(3) έναν εν ενεργεία Αντιπρόεδρο ή Σύμβουλο του ΑΣΕΠ, προτεινόμενο από τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ, με τον αναπληρωτή του,

(4) ένα εν ενεργεία υψηλόβαθμο στέλεχος ιδιωτικού φορέα, με απασχολούμενο προσωπικό τουλάχιστον 200 ατόμων και με δραστηριότητα μη συναφή με τις μονάδες και υπηρεσίες υγείας, κάτοχο μεταπτυχιακού διπλώματος σε οποιοδήποτε από τα γνωστικά αντικείμενα της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, προτεινόμενο από τον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, με τον αναπληρωτή του,

(5) έναν Ειδικό Εμπειρογνώμονα, πρώην ή εν ενεργεία στέλεχος του δημόσιου τομέα υγείας, κάτοχο μεταπτυχιακού διπλώματος σε οποιοδήποτε από τα γνωστικά αντικείμενα της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, με προϋπηρεσία τουλάχιστον δεκαπέντε(15) ετών συνολικά σε θέσεις Διοικητή ή Υποδιοικητή υγειονομικών περιφερειών ή Προέδρου Δ.Σ. ή Διοικητή ή Διευθυντή υπηρεσίας νοσοκομείων του ΕΣΥ, με τον αναπληρωτή του.

Η Επιτροπή συνεδριάζει νόμιμα εφόσον παρίστανται τέσσερα(4) τουλάχιστον τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη και οι αποφάσεις θεωρούνται έγκυρες εφόσον υπερψηφίζονται από τρεις(3) τουλάχιστον παρόντες. Η γνώμη της μειοψηφίας καταγράφεται στα Πρακτικά.
Η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, αφενός βάσει των στοιχείων που εμπεριέχονται στις αιτήσεις τους, αφετέρου στο πλαίσιο προφορικής συνέντευξης. Υποψήφιοι που δεν προσέρχονται σε προφορική συνέντευξη, αποκλείονται της περαιτέρω διαδικασίας αξιολόγησης. Οι προσκλήσεις αποστέλλονται ηλεκτρονικά πέντε(5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την καθοριζόμενη ημέρα και ώρα της συνέντευξης.

Η Επιτροπή συντάσσει δύο(2) Πίνακες Προτεραιότητας, κατ΄ αξιολογική κρίση, χωριστά για τους υποψήφιους Διοικητές και τους Αναπληρωτές Διοικητές. Οι προηγούμενοι στους Πίνακες, σε αριθμό ίσο με τις προκηρυγμένες θέσεις, θεωρούνται διοριστέοι και οι επόμενοι αναπληρωματικοί. Σε ιδιαίτερο Πρακτικό καταχωρούνται οι υποψήφιοι που, ενδεχομένως, κρίθηκαν αιτιολογημένα μη διοριστέοι, για τυπικούς ή ουσιαστικούς λόγους.

Στους Πίνακες Προτεραιότητας, το ονοματεπώνυμο κάθε διοριστέου ή αναπληρωματικού συνοδεύεται με την αναγραφή των υγειονομικών περιφερειών και των νοσοκομείων, κατά τη σειρά προτίμησης, που αναφέρεται στην αίτησή του.

Προ του διορισμού τους, οι επιλεγέντες προσκαλούνται και υποχρεούνται να προσκομίσουν, εντός πέντε(5) εργασίμων ημερών, πλήρη φάκελο με έγκυρα αποδεικτικά έγγραφα όλων των στοιχείων που επικαλέσθηκαν στην αίτησή τους. Με ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων του υπουργείου, διενεργείται έλεγχος πληρότητας και γνησιότητας των εγγράφων.

Σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής του Φακέλου ή μη πληρότητας ή διαπίστωσης κάθε είδους αναλήθειας ή ανακρίβειας, η Επιτροπή διαγράφει το συγκεκριμένο πρόσωπο από τους Πίνακες των διοριστέων. Σε περίπτωση νόθευσης ή πλαστότητας εγγράφων, εκτός της διαγραφής, η υπόθεση παραπέμπεται υποχρεωτικά και αμέσως στην ποινική δικαιοσύνη, με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας του υπουργείου.

Μετά τον έλεγχο, η Επιτροπή υποβάλει τους δύο(2) Πίνακες Προτεραιότητας στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Με υπουργική απόφαση, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και αναρτάται στη Διαύγεια, διορίζονται οι επιλεγέντες, κατά σειρά προτεραιότητας, στα νοσοκομεία της πρώτης ή επόμενης προτίμησής τους.

Σε περίπτωση μη αποδοχής του διορισμού ή παραίτησης ή πρόωρης λήξης της θητείας των διορισθέντων για οποιοδήποτε λόγο, διορίζονται για το υπόλοιπο της θητείας οι αμέσως επόμενοι αναπληρωματικοί στους Πίνακες Προτεραιότητας, οι οποίοι ισχύουν για μία τριετία. Σε περίπτωση εξάντλησης των Πινάκων, οι χηρεύουσες θέσεις επαναπροκηρύσσονται.

Η Τεχνική Γραμματεία υποστήριξης της Επιτροπής Αξιολόγησης και Κατάταξης των υποψηφίων είναι τουλάχιστον πενταμελής(5) με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη και αποτελείται από μόνιμους υπαλλήλους του Υπουργείου Υγείας ή εποπτευόμενων υπηρεσιών, κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ και κλάδων Πληροφορικής ή Διοικητικού ή Οικονομικού.

Ο αρχαιότερος υπάλληλος ΠΕ ορίζεται Υπεύθυνος της Τεχνικής Γραμματείας και ο αμέσως επόμενος αναπληρωτής του. Κατά τη διάρκεια του έργου της υποστηριζόμενης Επιτροπής, τα μέλη της Τεχνικής Γραμματείας απαλλάσσονται πλήρως ή μερικώς των τακτικών υπηρεσιακών καθηκόντων τους.

Η Γραμματεία είναι υπεύθυνη για α) τη συγκέντρωση και τον έλεγχο πληρότητας των ηλεκτρονικών αιτήσεων των υποψηφίων, β) τη σύνταξη χωριστών ονομαστικών καταλόγων υποψηφίων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών, γ) την ταξινόμηση των αιτήσεων κατά υγειονομική περιφέρεια και νοσοκομείο, δ) τον προγραμματισμό των προφορικών συνεντεύξεων και την έγκαιρη αποστολή ηλεκτρονικών προσκλήσεων στους υποψηφίους, ε) τη λεπτομερή τήρηση των Πρακτικών των συνεδριάσεων της Επιτροπής και τη μέριμνα για την προσυπογραφή τους από τα παρόντα εκάστοτε μέλη και στ) κάθε άλλη συναφή εργασία που της ανατίθεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Αξιολόγησης και Κατάταξης.

Με την απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής και της Τεχνικής Γραμματείας ορίζεται και το ύψος της ενδεχόμενης εφάπαξ αποζημίωσης των μελών τους».

Σχετικά Άρθρα

Back to top button