Επιχειρηματικά Νέα

Χρυσή διάκριση για την ΗΔΙΚΑ

Η κριτική επιτροπή απένειμε “Gold” βραβείο στην  Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. στην κατηγορία  Εθνική Πρωτοβουλία για την υγεία. Η διάκριση για την ΗΔΙΚΑ αφορά το έργο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης-Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα για την ηλεκτρονική Υποστήριξη Φροντίδας Υγείας Ασθενή.

Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας για την ηλεκτρονική Υποστήριξη Φροντίδας Υγείας του ασθενή και η οργάνωση των επιμέρους διαδικασιών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε μια ενιαία διαδικασία που εξασφαλίζει την ορθολογική και αποτελεσματική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων, την περιστολή της φαρμακευτικής δαπάνης και την αποδοτικότερη παροχή φροντίδας στον ασθενή.

Το βραβείο παρέλαβε η Δ/ντρια Λειτουργίας και Υποστήριξης Εφαρμογών της Η.ΔΙ.Κ.Α. κυρία Αθηνά Τριανταφυλλίδη, δηλώνοντας μεταξύ άλλων τα εξής:  «Μετά την επιτυχία της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, προχωρήσαμε στη δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, που θα παρέχει πληροφορίες στους stakeholders υγείας και κυρίως και πρώτιστα στον πολίτη/ασθενή, μέσα από εφαρμογές όπως ο ατομικός ηλεκτρονικός φάκελος υγείας, το συνοπτικό ιστορικό υγείας ασθενή, τα μητρώα χρονίως πασχόντων, και τα διαδικτυακά ραντεβού».

Η βράβευση είναι αποτέλεσμα της συνεχούς προσπάθειας της εταιρείας για την επιτυχημένη εφαρμογή λύσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης τόσο στο χώρο της υγείας όσο και της κοινωνικής ασφάλισης.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button