ΆρθραΠολιτική ΥγείαςΡεπορτάζ υγείας

Χωρίζουν λόγω…υπ.Υγείας! Τέλος οι αποσπάσεις για ζευγάρια νοσηλευτών

Αντισυνταγματικές ρυθμίσεις περιλαμβάνει το παράλληλο πρόγραμμα της κυβέρνησης που καταργεί ουσιαστικά το δικαίωμα των νοσηλευτών να κάνουν αποσπάσεις πλήττοντας σοβαρά το θεσμό της οικογένειας, καταγγέλλει η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος.

Ειδικότερα η Ένωση επισημαίνει ότι με ρυθμίσεις που καταργούνται αλλά και με άλλες που ψηφίστηκαν δεν μπορούν πια ζευγάρια που εργάζονται στο ΕΣΥ να παίρνουν αποσπάσεις ώστε να συνυπηρετούν.
«Στο Νόμο περιέχονται διατάξεις που θίγουν τα συμφέροντα των Νοσηλευτών, χωρίς καμία δικαιολογητική βάση και κατά παράβαση διατάξεων του Συντάγματος» τονίζει η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος.

Ζευγάρια…χωριστά

Συγκεκριμένα όπως περιγράφει η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος.

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 50 του νέου Νόμου ορίζεται: 1. Καταργούνται όλες οι διατάξεις, γενικές και ειδικές, που ρυθµίζουν θέµατα αποσπάσεων του νοσηλευτικού, παραϊατρικού και λοιπού προσωπικού, πλην των Ιατρών Ε.Σ.Υ., των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.), µε εξαίρεση τις διατάξεις για τις συνυπηρετήσεις µε ένστολο σύζυγο, τις συνυπηρετήσεις σε παραµεθόριο περιοχή και τις διατάξεις για λόγους υγείας.

Με τη διάταξη αυτή, καταργούνται οι ευνοϊκές διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4223/2013, και μέρος αυτών αφορούν στις αποσπάσεις του νοσηλευτικού προσωπικού, εξηγεί η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος.
Έτσι δεν προβλέπεται πλέον απόσπαση λόγω συνυπηρέτησης με σύζυγο που υπηρετεί σε νοσοκομείο του ΕΣΥ και η κατά προτεραιότητα απόσπαση των πολυτέκνων.

Επίσης στην τρίτη παράγραφο του ίδιου άρθρου προβλέπεται η κατάργηση όλων των διατάξεων, γενικών και ειδικών, που ρυθµίζουν θέµατα µετατάξεων του νοσηλευτικού προσωπικού, πλην των Ιατρών Ε.Σ.Υ., των Φ.Π.Υ.Υ., πλην αυτών του άρθρου 72 του ν. 3528/2007.

«Η διάταξη αυτή χαρακτηρίζεται από υπέρμετρη γενικότητα και με τον τρόπο που είναι διατυπωμένη, μπορεί να θεωρηθεί ότι καταλαμβάνει και τις μετατάξεις των άρθρων 70 (μετάταξη σε ανώτερο κλάδο) και 71 (μετάταξη σε έτερο Υπουργείο ή Υπηρεσία ή νπδδ ).

Καταργεί δε την ευνοϊκή διάταξη της παραγράφου του άρθρου 54 του Νόμου 4223/2013 δυνάμει της οποίας: «Η μετάταξη και η απόσπαση του νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού μεταξύ νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. με σκοπό τη συνυπηρέτηση συζύγων που υπηρετούν σε αυτά, επιτρέπεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων ή οποιαδήποτε άλλη διατύπωση» σημειώνουν οι νοσηλευτές.

Αλλαγές και στο χρόνο

Φαίνεται όμως πως αλλάζει και ο χρόνος κατά τον οποίο ένας νοσηλευτής μπορεί να ζητήσει μεταβολή στη θέση του. Ενώ ίσχυαν τα δύο χρόνια, επανέρχεται παλαιότερη διάταξη σύμφωνα με την οποία πρέπει να περιμένει πέντε χρόνια.

Βέβαια εξαιρούνται οι αμοιβαίες μετατάξεις, οι μετατάξεις σε παραμεθόριες περιοχές και οι μετατάξεις για λόγους υγείας του μετατασσόμενου,του/της συζύγου ή των τέκνων.

«Στην ελληνική ευνομούμενη έννομη τάξη, είναι απαράδεκτο να παραβιάζονται άκριτα θεμελιώδη δικαιώματα, χωρίς να επιλύεται κανένα από τα φλέγοντα προβλήματα που ταλανίζουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας- όπως η τραγική έλλειψη προσωπικού– και να προκαλούνται δεκάδες περαιτέρω προβλήματα, με εισαγωγή ανεπίτρεπτων εξαιρέσεων κατά μιας κατηγορίας υπαλλήλων, μιας κατηγορίας που κατά κοινή ομολογία αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του ΕΣΥ» σημειώνουν τα μέλη της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button