Πολιτική Υγείας

Ωάρια και γεννητικό υλικό με …μέτρο! Νέοι κανόνες για εξωσωματικές

Αυστηρές προϋποθέσεις τόσο για τη διάθεση όσο και για τη λήψη ωαρίων και σπέρματος για την αναπαραγωγική διαδικασία προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας που κατατέθηκε στη Βουλή. Ειδικότερα από τις βασικές παραμέτρους που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο είναι η διάθεση γενετικού υλικού με …μέτρο.

Ειδική Ανεξάρτητη Αρχή θα πρέπει να καθορίσει συγκεκριμένο αριθμό γαμετών και υλικού που μπορεί να διαθέσει κάθε άνδρας και κάθε γυναίκα αλλά και το χρονικό διάστημα που αυτά μπορούν να διατηρηθούν. Στην περίπτωση που οι δότες υπερβαίνουν τον καθορισμένο αριθμό, η διαδικασία θα θεωρείται πώληση και θα τιμωρούνται αυστηρά.

Επίσης με βάση τις διατάξεις το γενετικό υλικό που μπαίνει για κρυοσυντήρηση μπορεί να διατηρηθεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί από την Ανεξάρτητη Αρχή. Και αυτό επειδή συχνά εγκαταλείπεται υλικό στις τράπεζες διατήρησης ωαρίων ή σπέρματος ή ακόμη και γονιμοποιημένων ωαρίων. Μετά από αίτηση των δοτών θα μπορεί να δοθεί παράταση για 5 χρόνια για τη διατήρηση του υλικού στην κρυοσυντήρηση.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button