Επιχειρηματικά Νέα

18ο Συνέδριο της ΕΕΜΥΥ: Στηρίξτε τώρα τα 560 Κέντρα και Μονάδες ΠΦΥ

Παρουσιάζοντας τα Συμπεράσματα, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Management Υπηρεσιών Υγείας (ΕΕΜΥΥ) Γιώργος Ι. Στάθης τόνισε ότι, οι βασικές προτεραιότητες της Πολιτικής Υγείας, με σκοπό τη μεσοπρόθεσμη απεμπλοκή των κρατικών νοσοκομείων από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, είναι:

• η στήριξη και ενεργοποίηση των 560 Κέντρων Υγείας και Μονάδων ΠΕΔΥ, που υπάρχουν ήδη, εξασφαλίζοντας κατά μέσον όρο 1 οργανωμένη μονάδα για κάθε 19.000 πολίτες.

• η ενσωμάτωση σε ενιαίο οργανισμό Πρωτοβάθμιας – Επείγουσας Φροντίδας των 560 δομών, του ΕΚΑΒ και των αυτόνομων Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) που πρέπει να συσταθούν στα Νοσοκομεία.

• η άμεση θεσμοθέτηση της ειδικότητας της Επείγουσας Ιατρικής, που αναβάλλεται επί ολόκληρη δεκαετία.

• η μετατροπή θέσεων Ειδικευομένων, από τις κορεσμένες ειδικότητες, σε αυτή της Γενικής Ιατρικής.

• η πλήρης Ηλεκτρονικοποίηση της διαχείρισης των ασθενών και η ανάπτυξη όλων των δυνατοτήτων που παρέχει η e-Health.

Όπως επεσήμανε ο Πρόεδρος της ΕΕΜΥΥ, τα οργανωτικά μοντέλα τύπου Semashko έχουν ξεπερασθεί προ πολλού, εξαιτίας της ανάπτυξης της βιοϊατρικής τεχνολογίας.

Η διάγνωση δεν πραγματοποιείται «με την επίκρουση και την ακρόαση» του ασθενούς, αλλά σε ολοκληρωμένες μονάδες κλινικοεργαστηριακού ελέγχου, ώστε να περιορίζονται τα «δρομολόγια» και η ταλαιπωρία των πολιτών.
Ο σημαντικός ρόλος του Γενικού/Οικογενειακού Ιατρού αφορά κυρίως στην παρακολούθηση των χρονίως πασχόντων, στην πρόληψη και αγωγή υγείας και στην κατ΄ οίκον νοσηλεία.

Τέλος, ο Γ. Στάθης εξέφρασε την άποψη ότι, η δημοσιοϋπαλληλοποίηση είναι αντίθετη με την άσκηση της ιατρικής και γενικότερα με την αποτελεσματικότητα και ποιότητα των υπηρεσιών υγείας. Τα συστήματα αμοιβών οφείλουν να παρέχουν κίνητρα και να ανταμείβουν την πραγματική εργασία, την ποιοτική περίθαλψη και το ενδιαφέρον για την αποφυγή της άσκοπης σπατάλης των πόρων υγείας.

Κατά το 18ο συνέδριο της ΕΕΜΥΥ βραβεύτηκαν εργασίες που αναφέρονταν σε επιτεύγματα νοσοκομειακών στελεχών, τα οποία θα μπορούσε να αξιοποιήσει το ΕΣΥ, γενικεύοντας τη χρήσης τους.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button