Επιχειρηματικά Νέα

AbbVie: Επένδυση στην Καινοτομία του αύριο για την πρόσβαση των ασθενών στις νέες θεραπείες

Η AbbVie με τη συμμετοχή της στο 18ο HealthWorld επιδιώκει να συμβάλλει εποικοδομητικά στον διάλογο για τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας και την απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών στη φαρμακευτική καινοτομία.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Διευθύνων Σύμβουλος της AbbVie κ. Πασχάλης Αποστολίδης, αναφέρθηκε στα οφέλη που θα μπορούσαν να προκύψουν για το σύνολο της αγοράς φαρμάκου από την επίτευξη της απαραίτητης ισορροπίας ανάμεσα στη δύσκολη πραγματικότητα του σήμερα και τις αυξανόμενες ανάγκες του αύριο.

Όπως τόνισε, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο της ομιλίας του: «Από το 2019 και μετά, ασθενείς και επιχειρήσεις θα πρέπει να καλύπτουμε, κάθε χρόνο, ένα χρηματοδοτικό κενό το οποίο με τα σημερινά δεδομένα υπολογίζουμε ότι θα κυμαίνεται κοντά στα 250 εκατ. €, μιας και ο ρυθμός αύξησης της συνολικής φαρμακευτικής δαπάνης υπολογίζεται στο 3% μεσοσταθμικά κάθε χρόνο, ενώ η επιπλέον ετήσια συμβολή της πολιτείας περιορίζεται στα όρια της αύξησης του ΑΕΠ η οποία αναμένεται να κινηθεί στα επίπεδα του 2% για τα έτη 2019 και 2020».

Και πρόσθεσε ότι, «Για να απαντήσουμε στην πρόκληση αυτή, δεν αρκούν τα εργαλεία εξορθολογισμού της αγοράς φαρμάκου που έχουμε στη διάθεσή μας, για δύο βασικούς λόγους: πρώτον, γιατί λειτουργούν κατά βάση απολογιστικά και δεύτερον γιατί η δομή του clawback οδηγεί την πολιτεία σε ρόλο παθητικού παρατηρητή. Νομίζω, άλλωστε, ότι κανείς δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένος όταν εδώ και έναν ολόκληρο χρόνο καμία νέα θεραπεία δεν έχει εισέλθει στην ελληνική αγορά και ταυτόχρονα η δαπάνη συνεχίζει να αυξάνεται με ρυθμό ταχύτερο απ’ ότι στο παρελθόν».

Στην κατεύθυνση αυτή, ο κ. Αποστολίδης αναφέρθηκε σε καλές πρακτικές από άλλες ευρωπαϊκές χώρες που θα μπορούσε να υιοθετήσει η Ελλάδα ώστε να δοθούν ρεαλιστικές λύσεις, σε διπλή κατεύθυνση. Αφενός, στην ανάγκη πρόβλεψης και τεκμηρίωσης των επιπλέον πόρων που χρειάζονται σε ετήσια βάση ώστε να εισέλθουν ομαλά οι νέες καινοτόμες θεραπείες στην αγορά, αφετέρου στην παροχή του απαραίτητου χρόνου και των απαιτούμενων κινήτρων στην πολιτεία ώστε να ελέγξει τη ζήτηση και να εξορθολογήσει τη φαρμακευτική δαπάνη στη βάση κοινά αποδεκτών στόχων και χρονοδιαγραμμάτων.

«Κλειδί στην προσπάθεια αυτή θα αποτελέσουν δύο βασικοί παράγοντες. Η διάθεση ουσιαστικής συνεργασίας και αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ πολιτείας και επιχειρήσεων και κυρίως η μετατροπή των τιμωρητικών πολιτικών του σήμερα, σε επενδυτικά κίνητρα για την καινοτομία του αύριο», κατέληξε ο κ. Αποστολίδης.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button