Επιχειρηματικά Νέα

AbbVie: Νέες στρατηγικές συνεργασίες στην ογκολογία!

Η βιοφαρμακευτική εταιρεία AbbVie, συνεχίζοντας την αναπτυξιακή της στρατηγική, ανακοίνωσε πρόσφατα ότι προχωρά σε στρατηγική συνεργασία με τις εταιρείες CytomX Therapeutics και argenx. Οι συμφωνίες αυτές σηματοδοτούν άλλο ένα σημαντικό βήμα στις προσπάθειες της AbbVie για την ενίσχυση της θέσης της ως ανερχόμενος ηγέτης στον τομέα της Ογκολογίας.

Πιο συγκεκριμένα, η σύναψη συνεργασίας με την CytomX Therapeutics έχει ως σκοπό την από κοινού ανάπτυξη και διάθεση στην αγορά των συζευγμάτων φαρμάκου-αντισώματος Probody™ εναντίον του δείκτη CD71, του οποίου η έκφραση σε ορισμένους συμπαγείς όγκους και αιματολογικές κακοήθειες είναι υψηλή ενώ έχει παράλληλα πολύ ενδιαφέρουσες μοριακές ιδιότητες, όσον αφορά την αποτελεσματική μεταβίβαση κυτταροτοξικών ωφέλιμων φορτίων στα καρκινικά κύτταρα.

Η πλατφόρμα Probody, σύμφωνα με την πεποίθηση των δημιουργών της, έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει το συνδυασμένο προφίλ αποτελεσματικότητας και ασφάλειας των εφαρμογών των μονοκλωνικών αντισωμάτων, όπως τα συζεύγματα φαρμάκου-αντισώματος.

Παράλληλα, οι θεραπευτικές εφαρμογές Probody έχουν σχεδιαστεί για να αξιοποιούν τις μοναδικές συνθήκες που επικρατούν στο μικροπεριβάλλον των όγκων, έτσι ώστε αφενός να ενισχύουν τα χαρακτηριστικά ενός αντισώματος στοχευμένου στον καρκινικό όγκο, και αφετέρου να μειώνουν την επίδραση του φαρμάκου στους υγιείς ιστούς.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η CytomX και η AbbVie θα αναπτύξουν από κοινού ένα σύζευγμα φαρμάκου Probody εναντίον του CD71, ενώ η CytomX θα είναι υπεύθυνη για την προκλινική και την πρώιμη κλινική ανάπτυξή του.

Η AbbVie θα ηγηθεί της περαιτέρω ανάπτυξης και διάθεσης στην αγορά, ενώ θα αποκτήσει τα αποκλειστικά παγκόσμια δικαιώματα ανάπτυξης και διάθεσης στην αγορά δύο επιπλέον συζευγμάτων φαρμάκου – αντισώματος Probody εναντίον διαφορετικών στόχων, οι οποίοι δεν κοινοποιήθηκαν.

Η AbbVie, παράλληλα, ανακοίνωσε ότι θα συνεργαστεί με την εταιρεία argenx, μια βιοφαρμακευτική εταιρεία κλινικής έρευνας που είναι προσανατολισμένη στη δημιουργία και στην ανάπτυξη διαφοροποιημένων θεραπευτικών αντισωμάτων για τη θεραπεία του καρκίνου και σοβαρών αυτοάνοσων νοσημάτων, με σκοπό την ανάπτυξη και τη διάθεση στην αγορά του ARGX-115.

Το ARGX-115 είναι ένα πρόγραμμα ανθρωπίνων αντισωμάτων προκλινικής φάσης που στοχεύει στο νέο ανοσο-ογκολογικό στόχο GARP, μια πρωτεΐνη που θεωρείται ότι συμμετέχει στην ανοσοκατασταλτική δράση των Τ λεμφοκυττάρων.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η argenx θα διεξαγάγει δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης μέσω μελετών για την ανάπτυξη νέων ερευνητικών φαρμάκων (IND-enabling). Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση αυτών των μελετών, η AbbVie θα μπορεί να ασκήσει ένα αποκλειστικό δικαίωμα άδειας εκμετάλλευσης του προγράμματος ARGX-115 και να αναλάβει την ευθύνη για την περαιτέρω κλινική ανάπτυξη και διάθεση στην αγορά.

Εκτός από το πρόγραμμα ARGX-115, και αφού επιτευχθεί ένα προκαθορισμένο προκλινικό ορόσημο, η AbbVie θα χρηματοδοτήσει περαιτέρω έρευνες σχετικά με την GARP τις οποίες θα πραγματοποιήσει η argenx για μια αρχική περίοδο δύο ετών.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button