Επιχειρηματικά Νέα

AbbVie: Στη δεύτερη θέση για την εταιρική της φήμη παγκοσμίως

H βιοφαρμακευτική εταιρεία AbbVie κατέλαβε τη δεύτερη θέση στη λίστα των φαρμακευτικών εταιρειών με την καλύτερη εταιρική φήμη παγκοσμίως για το 2015, σύμφωνα με τις απόψεις των ασθενών, βάσει της ετήσιας έρευνας PatientView, ενώ αναδείχθηκε κορυφαία στο δείκτη της ποιότητας των πληροφοριών που παρέχει στους ασθενείς.

Η έρευνα υλοποιήθηκε από τον ανεξάρτητο οργανισμό μελετών PatientView το διάστημα Νοεμβρίου 2015 – Ιανουαρίου 2016, με καταγραφή και αξιολόγηση των απόψεων 1075 οργανώσεων ασθενών από 72 χώρες παγκοσμίως. Τα αποτελέσματα, τα οποία αφορούν τη φήμη του φαρμακευτικού κλάδου ως σύνολο καθώς και τις 48 φαρμακευτικές επιχειρήσεις που εξετάστηκαν ξεχωριστά, συγκρίνονται με εκείνα των τεσσάρων προηγούμενων ετών.

Για τους σκοπούς της έρευνας, η εταιρική φήμη των φαρμακευτικών εταιρειών καθορίστηκε βάσει του βαθμού που ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες των ασθενών ως προς τους παρακάτω παράγοντες: την ασθενο-κεντρική στρατηγική τους (patient-centered strategy), την ποιότητα των πληροφοριών που παρείχαν στους ασθενείς (quality information), την ασφάλεια που προσέφεραν (safety), τη χρησιμότητα των προϊόντων τους (usefulness), τη διαφάνεια (transparency) ως προς τις αλληλεπιδράσεις με εξωτερικά εμπλεκόμενα μέρη, καθώς και το κατά πόσο οι δραστηριότητές τους χαρακτηρίζονται από ακεραιότητα (integrity).

«Στην AbbVie εργαζόμαστε για να βελτιώνουμε τη ζωή και την καθημερινότητα των ανθρώπων. Αποτελεί τιμή, αναγνώριση αλλά και κίνητρο να εντείνουμε τις προσπάθειές μας, η ανάδειξή μας – για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά – ανάμεσα στις κορυφαίες εταιρείες του φαρμακευτικού κλάδου από πλευράς εταιρικής φήμης. Ιδιαίτερη αξία έχει αυτή η διάκριση όταν προέρχεται από τους ίδιους τους ασθενείς», δήλωσε η κα. Άντζελα Βερναδάκη, External Affairs και Market Access Director της AbbVie.

«Στο πλαίσιο αυτό, επίσης, προάγουμε, με συγκεκριμένες προτάσεις, τη βιωσιμότητα των συστημάτων Υγείας γιατί μόνο έτσι μπορούμε να εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή πρόσβαση και θεραπεία των ασθενών. Κατανοούμε τα βιώματά τους και ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες τους.»

Σχετικά Άρθρα

Back to top button