Επιχειρηματικά Νέα

Bristol Myers Squibb : Νέος Patient Advocacy & Communications Manager o Σοφοκλής Χάνος

Από 1η Ιουνίου τη θέση Patient Advocacy & Communications Manager στην Bristol Myers Squibb Ελλάδος ανέλαβε ο Σοφοκλής Χάνος.

Η Νασίτα Γρανά η οποία μέχρι πρότινος κατείχε τη συγκεκριμένη θέση ανέλαβε τον ρόλο Corporate Affairs Lead Central Eastern Europe, Turkey, Israel, India στην Bristol Myers Squibb με βάση την Ελλάδα.

Ποιος είναι

Ο Σοφοκλής Χάνος, Ψυχολόγος Υγείας, διετέλεσε Διευθυντής των Athens και Thessaloniki Checkpoints, των πρώτων κοινοτικών κέντρων πρόληψης και εξέτασης για HIV και άλλων Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων στη χώρα, για περισσότερα από επτά χρόνια. Με παρουσία και ενεργό συμμετοχή μέσω συνεδρίων τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, αλλά και ομάδων εργασίας στο European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.), εξασφάλισε τη σταθερή παρουσία των ζητημάτων που σχετίζονται με AIDS/HIV στην ατζέντα των φορέων χάραξης πολιτικής της χώρας μας, ως μείζον ζήτημα δημόσιας υγείας.

Μεταξύ άλλων, ασχολήθηκε με δραστηριότητες που στόχευαν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού για θέματα πρόληψης και καταπολέμησης του κοινωνικού στίγματος του HIV, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας ισχυρές καμπάνιες ενημέρωσης. Επιπροσθέτως, συνεργάστηκε με αντίστοιχους ευρωπαϊκούς οργανισμούς για την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων, τα αποτελέσματα των οποίων αξιοποιήθηκαν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των οροθετικών ατόμων και άλλων ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων.

Ο Σοφοκλής Χάνος είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στην Ψυχολογία Υγείας από το London City University, ενώ κατέχει πτυχίο Ψυχολογίας από το Goldsmith’s College, University of London και πτυχίο Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας από την Φιλοσοφική σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button