Ειδήσεις Υγείας

Χρόνια Νεφρική Νόσος: Απάντηση η έγκαιρη διάγνωση

Η Χρόνια Νεφρική Νόσος παραμένει σημαντικά υποδιαγνωσμένη, παρά το γεγονός ότι επιβαρύνει τα συστήματα υγείας σε όλο τον κόσμο.

Η Χρόνια Νεφρική Νόσος επηρεάζει σχεδόν 850 εκατ. ανθρώπους διεθνώς αποτελώντας μια προοδευτικά εξελισσόμενη πάθηση.

Αρκετά συχνά η νόσος υποδιαγιγνώσκεται αν και μπορεί να εντοπιστεί με μία απλή εξέταση αίματος ή ούρων. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων προκαλεί σοβαρά προβλήματα υγείας στους πάσχοντες, ενώ θεωρείται ότι είναι μία από τις πιο δαπανηρές χρόνιες νόσους.

Μάλιστα εκτιμάται ότι η Χρόνια Νεφρική Νόσος (ΧΝΝ) θα λάβει μεγάλες διαστάσεις τα επόμενα χρόνια, κυρίως λόγω της γήρανσης του πληθυσμού και του αυξανόμενου επιπολασμού του σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ), της αρτηριακής υπέρτασης (ΑΥ) και της παχυσαρκίας.

Η υποδιάγνωση της νόσου επιδεινώνει την κατάσταση της υγείας των ασθενών με ΧΝΝ οι οποίοι έχουν αυξημένο κίνδυνο πρόωρου θανάτου, νεφρικών και καρδιαγγειακών επιπλοκών καθώς και νοσηλειών, ενώ οι κίνδυνοι αυτοί αυξάνονται εκθετικά με την εξέλιξη της νόσου.

Την ίδια στιγμή, άκρως ανησυχητικό είναι και το γεγονός ότι ένας στους πέντε ασθενείς με Χρόνια Νεφρική Νόσο (ΧΝΝ) αναπτύσσει Καρδιακή ανεπάρκεια, η οποία είναι η συχνότερη καρδιαγγειακή επιπλοκή της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου και η συχνότερη αιτία θανάτου των πασχόντων.

Κυριότεροι παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου είναι:

– ο σακχαρώδης διαβήτης,

-η υπέρταση,

-οι καρδιαγγειακές παθήσεις,

-το κάπνισμα και

-η παχυσαρκία.

Την ίδια στιγμή, επιβαρυντικό παράγοντα αποτελεί τόσο το οικογενειακό ιστορικό όσο και η ηλικία.

Άλυτο πρόβλημα η μη έγκαιρη διάγνωση

Χρόνια Νεφρική νόσος: Πού οφείλεται, με ποια συμπτώματα εκδηλώνεται

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στη διαχείριση της νόσου είναι η απουσία συμπτωμάτων στα πρώιμα στάδια. Συνέπεια τις περισσότερες φορές να διαπιστώνεται ως τυχαίο εύρημα κατά τη διάρκεια εξετάσεων για την παρακολούθηση άλλων παθήσεων ή προληπτικών εξετάσεων.

Μελέτες δείχνουν ότι έως και το 82% των ατόμων με ΧΝΝ σταδίου 3 παραμένουν αδιάγνωστοι και οι μισοί παραμένουν αδιάγνωστοι ακόμη και στα στάδια 4-5, όταν αρχίζουν να εμφανίζονται τα συμπτώματα.

Ιδιαίτερη εντύπωση ωστόσο προκαλεί το γεγονός ότι η διάγνωση της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου δεν απαιτεί πολυδάπανες εξετάσεις, αφού μπορεί να διαγνωστεί με μια απλή αιματολογική εξέταση και μια εξέταση ούρων.

Η κρεατινίνη ορού είναι μια αιματολογική εξέταση μέσω της οποίας μπορεί να υπολογιστεί ο ρυθμός σπειραματικής διήθησης (GFR), ο οποίος αποτελεί έναν πολύ καλό δείκτη εκτίμησης της νεφρικής λειτουργίας. Εάν η τιμή του είναι κάτω από 60 ml/min/1,732 για διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών τότε ο εξεταζόμενος πάσχει από νεφρική νόσο. Επίσης, σε περίπτωση παρουσίας νεφρικής βλάβης η μέτρηση αλβουμίνης ούρων μπορεί να δώσει πληροφορίες για την έκτασή της.

Υπέρογκο το κόστος της υποδιάγνωσης

Πώς εκδηλώνεται η Χρόνια Νεφρική νόσος

Η Χρόνια Νεφρική Νόσος επιβαρύνει σημαντικά τα συστήματα υγείας παγκοσμίως εξαιτίας της υποδιάγνωσης.

Σύμφωνα με επιστημονικά στοιχεία, η Χρόνια Νεφρική Νόσος επηρεάζει 1 στα 10 άτομα παγκοσμίως, με το 90% αυτών να μην γνωρίζει την κατάστασή του. Στην περίπτωση μάλιστα που δεν αντιμετωπίζεται και εξαιτίας του ότι είναι εξελισσόμενη νόσος, μπορεί να οδηγήσει σε νεφρική ανεπάρκεια, που οδηγεί στην ανάγκη αιμοκάθαρσης ή μεταμόσχευσης νεφρού.

Το μέσο ετήσιο κόστος σχεδόν διπλασιάζεται όταν η Χρόνια Νεφρική Νόσος εξελίσσεται από το στάδιο 2 σε 3 και τετραπλασιάζεται στα στάδια 4-5. Πολλές χώρες δαπανούν μερίδιο 2-4% του ετήσιου προϋπολογισμού υγείας στη θεραπεία της νεφρικής ανεπάρκειας, παρόλο που οι ασθενείς υπό αιμοκάθαρση αντιπροσωπεύουν περίπου το 0,15% του παγκόσμιου πληθυσμού.

Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα

Μελέτη που εκπονήθηκε στην Ελλάδα το 2022 έδειξε ότι το συνολικό άμεσο ετήσιο κόστος της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου ανέρχεται σε περίπου 846 εκατ. ευρώ. Το 50% του συνολικού κόστους περίθαλψης προκύπτει από την ανάγκη αιμοκάθαρσης των ασθενών και ακολουθούν τα κόστη νοσηλειών με 29% και των φαρμάκων με 17% αντίστοιχα. Αν και μόνο 2% των ασθενών βρίσκονται στο στάδιο 5, οι ασθενείς αυτοί απορροφούν το 65% του συνολικού κόστους διαχείρισης της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου.

Κλειδί η έγκαιρη διάγνωση

Το κλειδί για την αντιμετώπιση της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου είναι από την πλευρά της πολιτείας να χαράξει άμεσα μια πολιτική, που θα περιλαμβάνει δράσεις για τον προσυμπτωματικό έλεγχο για τους ασθενείς υψηλού κινδύνου και για την εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας.

Προκειμένου να ενδυναμωθούν οι φωνές των ασθενών ώστε να υποστηριχθούν πολιτικές, που ενισχύουν την πρόσβαση στον προσυμπτωματικό έλεγχο και την έγκαιρη θεραπεία της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου, συνολικά 19 Ενώσεις Ασθενών από την Βόρεια και Νότια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και την Μέση Ανατολή δημιούργησαν την Παγκόσμια Συμμαχία για την Υγεία των Νεφρών GAfKH (Global Alliance for Kidney Health).

Οι προτάσεις για τη διαχείριση της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου

Η Συμμαχία (GAfKH), θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν κατευθυντήριες οδηγίες για τον αποτελεσματικό εντοπισμό και τη διαχείριση της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου.

Ταυτόχρονα, πρέπει να επεκταθεί το αρχείο ασθενών με τη νόσο σε όλα τα στάδια της, χωρίς περιορισμούς στους ασθενείς με τελικό στάδιο νεφρικής νόσου.

Η τεχνολογία πρέπει επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον αγώνα ενάντια στη νόσο, εκμεταλλευόμενη τα δεδομένα και τις λειτουργίες του ηλεκτρονικού συστήματος συνταγογράφησης, καθώς και την ανάπτυξη ενός συστήματος ηλεκτρονικής καταγραφής φακέλων υγείας (HER).

Επίσης θεωρείται αναγκαίο η Πολιτεία να υλοποιεί συστηματικά προγράμματα πρόληψης με στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό, προκειμένου να εξασφαλίσει την αποτελεσματική μακροχρόνια διαχείριση των ασθενών, με σκοπό την αποφόρτιση του συστήματος υγείας από υπερβολική πίεση.

Εξάλλου ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων φορέων και του ευρύτερου κοινού σχετικά με τη φροντίδα των ασθενών με Χρόνια Νεφρική Νόσο.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button