Επιχειρηματικά ΝέαΦάρμακα

Ενθαρρυντικά τα αποτελέσματα της μελέτης TRANSITION για τους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια!

Η Νovartis ανακοινώνει νέα δεδομένα που δείχνουν ότι οι ασθενείς οι οποίοι έχουν νοσηλευτεί μετά από επεισόδιο οξείας καρδιακής ανεπάρκειας μπορούν να ξεκινήσουν να λαμβάνουν το σύμπλοκο σακουμπιτρίλης/ βαλσαρτάνης νωρίς και με ασφάλεια.

Δεδομένα από τη μελέτη TRANSITION που παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) στο Μόναχο της Γερμανίας έδειξαν ότι η λήψη του συμπλόκου σακουμπιτρίλης/βαλσαρτάνης μπορεί να ξεκινήσει νωρίς και σε με ασφάλεια σε ένα μεγάλο εύρος ασθενών της καρδιακής ανεπάρκειας με μειωμένο κλάσμα εξώθησης (HFrEF), οι οποίοι έχουν σταθεροποιηθεί έπειτα από νοσηλεία λόγω επεισοδίου οξείας καρδιακής ανεπάρκειας.

Στους ασθενείς που συμμετείχαν στη μελέτη συμπεριλαμβάνονταν όσοι δεν είχαν πρότερα λάβει το σύμπλοκο σακουμπιτρίλης/βαλσαρτάνης ή συμβατικές θεραπείες για την καρδιακή ανεπάρκεια, καθώς και εκείνοι με προηγούμενη εμπειρία από τις συμβατικές θεραπείες για την καρδιακή ανεπάρκεια.

Περίπου οι μισοί από όλους τους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια έχουν μειωμένο κλάσμα εξώθησης, και η βελτιστοποίηση της θεραπείας για αυτούς τους ασθενείς σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες είναι ζωτικής σημασίας για τη μείωση της πιθανότητας νέου οξέος επεισοδίου ή θανάτου. Ωστόσο, υπάρχει συχνά δισταγμός για την έναρξη μιας νέας θεραπείας έπειτα από νοσηλεία, καθώς οι ασθενείς αυτοί θεωρούνται «ευάλωτοι» και όχι σε θέση να υποστούν αλλαγές στη φαρμακευτική τους αγωγή.

«Στις εβδομάδες που ακολουθούν ένα επεισόδιο οξείας καρδιακής ανεπάρκειας, οι ασθενείς είναι πολύ ευάλωτοι και διατρέχουν κίνδυνο επανανοσηλείας και θανάτου», είπε ο Καθηγητής  του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Λειψίας στη Γερμανία και ερευνητής της μελέτης. «Η μελέτη PARADIGM-HF έδειξε ότι το σύμπλοκο σακουμπιτρίλης/βαλσαρτάνης μειώνει τις σχετικές με την καρδιακή ανεπάρκεια νοσηλείες, την επανανοσηλεία και τον θάνατο.

 

 

 

 

 

Η TRANSITION δείχνει ότι η λήψη συμπλόκου σακουμπιτρίλης/βαλσαρτάνης μπορεί να ξεκινήσει νωρίς και με ασφάλεια στους ασθενείς σύντομα μετά από ένα επεισόδιο οξείας καρδιακής ανεπάρκειας, παρέχοντας έτσι στους γιατρούς την πρόσθετη σιγουριά που χρειάζονται για να βελτιστοποιήσουν την παρεχόμενη φροντίδα με καινοτόμα φάρμακα στην αντιμετώπιση της καρδιακής ανεπάρκειας».

Στην TRANSITION, η ασφάλεια και η ανεκτικότητα του συμπλόκου σακουμπιτρίλης/βαλσαρτάνης αξιολογήθηκαν σε ασθενείς με HFrEF αφότου σταθεροποιήθηκαν έπειτα από επεισόδιο οξείας καρδιακής ανεπάρκειας.

Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν για να ξεκινήσουν θεραπεία με το σύμπλοκο σακουμπιτρίλης/βαλσαρτάνης είτε στο νοσοκομείο (πριν το εξιτήριο) είτε λίγο μετά την αποχώρησή τους από αυτό (μετά το εξιτήριο). Στις 10 εβδομάδες, πάνω από 86% των ασθενών λάμβαναν το σύμπλοκο σακουμπιτρίλης/βαλσαρτάνης για 2 εβδομάδες ή περισσότερο χωρίς διακοπή και περίπου οι μισοί ασθενείς της μελέτης πέτυχαν το πρωτεύον καταληκτικό σημείο, το οποίο ήταν η στοχευμένη δόση των 200 mg συμπλόκου σακουμπιτρίλης/βαλσαρτάνης δις ημερησίως εντός 10 εβδομάδων και στις δύο ομάδες.

Ο αριθμός των ασθενών που πέτυχαν το πρωτεύον και τα δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία ήταν παρόμοιος και στα δύο σκέλη θεραπείας. Η επίπτωση των ανεπιθύμητων συμβάντων και οι διακοπές του συμπλόκου σακουμπιτρίλης/βαλσαρτάνης λόγω ανεπιθύμητων συμβάντων ήταν επίσης παρόμοιες τόσο ενδονοσοκομειακά όσο και εξωτερικά.

«Είναι ενθαρρυντικά τα ευρήματα της TRANSITION, τα οποία δείχνουν ότι το σύμπλοκο σακουμπιτρίλης/βαλσαρτάνης, η νέα θεραπεία εκλογής στην καρδιακή ανεπάρκεια, μπορεί να ξεκινήσει με ασφάλεια σε ασθενείς που νοσηλεύτηκαν πρόσφατα», δήλωσε ο Shreeram Aradhye, MD, Chief Medical Officer and Global Head, Medical Affairs, Novartis Pharmaceuticals.

 

 

 

 

 

 

«Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι μια σοβαρή εξελικτική νόσος, με 83% των ασθενών να έχουν νοσηλευτεί τουλάχιστον μία φορά για επεισόδιο οξείας καρδιακής ανεπάρκειας στην πορεία της πάθησής τους. Η νοσηλεία δίνει την ευκαιρία στους γιατρούς να βελτιστοποιήσουν τη θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες, ώστε να μειωθεί η πιθανότητα επανανοσηλείας και θανάτου, να μειωθεί το φορτίο των νοσηλειών και να βελτιωθούν οι εκβάσεις των ασθενών».

Σχετικά με την TRANSITION

Η TRANSITION (NCT02661217) είναι μια τυχαιοποιημένη, φάσης IV, πολυκεντρική, ανοικτής επισήμανσης, παράλληλων ομάδων μελέτη, η οποία αξιολόγησε την ασφάλεια και την ανεκτικότητα του συμπλόκου σακουμπιτρίλης/βαλσαρτάνης σε 1.002 ασθενείς με HFrEF, από 156 νοσοκομεία παγκοσμίως, μετά τη σταθεροποίηση έπειτα από νοσηλεία για οξεία καρδιακή ανεπάρκεια, όταν η θεραπεία ξεκίνησε στο νοσοκομείο (πριν το εξιτήριο) ή λίγο μετά την αποχώρησή τους από αυτό (μετά το εξιτήριο). Οι ασθενείς ομαδοποιήθηκαν βάσει της κατάστασης της θεραπείας τους πριν την εισαγωγή: αυτούς που λάμβαναν αναστολέα του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης (ACEI) ή αποκλειστή των υποδοχέων της αγγειοτασίνης (ARB), ή εκείνους χωρίς πρότερη εμπειρία από ACEI/ARB.

Έπειτα από τη φάση διαλογής και την τυχαιοποίηση στο σύμπλοκο σακουμπιτρίλης/βαλσαρτάνης, η μελέτη περιλάμβανε μια περίοδο θεραπείας 10 εβδομάδων, με φάση μετέπειτα παρακολούθησης 16 εβδομάδων στη συνέχεια. Το πρωτεύον και τα δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία ήταν ο αριθμός των ασθενών που πέτυχαν τη στοχευμένη δόση συμπλόκου σακουμπιτρίλης/βαλσαρτάνης 200mg δις ημερησίως (bid) την εβδομάδα 10 (ανεξάρτητα από προηγούμενη διακοπή της δόσης ή μείωσή της), και ο αριθμός των ασθενών που διατηρήθηκαν στα 100mg ή 200mg bid για τουλάχιστον δύο εβδομάδες έως την εβδομάδα 10 μετά την τυχαιοποίηση, αντίστοιχα.

 

 

 

 

 

Το πρωτόκολλο της μελέτης έλαβε υπόψη τις ανάγκες των καρδιολόγων και επέτρεπε στους ερευνητές να επιλέξουν την κατάλληλη δόση έναρξης του συμπλόκου σακουμπιτρίλης/βαλσαρτάνης και τις προσαρμογές της δόσης ανάλογα με τις κλινικές συνθήκες, καθιστώντας έτσι δυνατές τις διαφορές μεταξύ των διεθνών νοσοκομείων και των υπόλοιπων σημείων υγειονομικής περίθαλψης.

Σχετικά με το σύμπλοκο σακουμπιτρίλης/βαλσαρτάνης

Το σύμπλοκο σακουμπιτρίλης/βαλσαρτάνης είναι ένα φάρμακο χορήγησης δις ημερησίως, το οποίο μειώνει την πίεση που ασκείται στην ανεπαρκούσα καρδιά. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της ενίσχυσης των προστατευτικών νευροορμονικών συστημάτων της καρδιάς (σύστημα νατριουρητικών πεπτιδίων), καταστέλλοντας ταυτόχρονα τις βλαβερές συνέπειες της υπερ-ενεργοποίησης του συστήματος ρενίνης-αγγειοτασίνης-αλδοστερόνης (RAAS).

Άλλα συνήθη φάρμακα για την καρδιακή ανεπάρκεια, που ονομάζονται αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης (ACE) και αποκλειστές των υποδοχέων της αγγειοτασίνης II (ARB), αποκλείουν μόνο τις επιβλαβείς επιδράσεις της υπερ-ενεργοποίησης του RAAS. Το σύμπλοκο σακουμπιτρίλης/βαλσαρτάνης περιέχει τον αναστολέα της νεπριλυσίνης σακουμπιτρίλη και τον αποκλειστή των υποδοχέων της αγγειοτασίνης (ARB) βαλσαρτάνη.

Στην Ευρώπη, το σύμπλοκο σακουμπιτρίλης/βαλσαρτάνης ενδείκνυται για τη θεραπεία της συμπτωματικής χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας με μειωμένο κλάσμα εξώθησης σε ενήλικους ασθενείς. Στις ΗΠΑ, το σύμπλοκο σακουμπιτρίλης/βαλσαρτάνης ενδείκνυται για τη θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας (κατηγορίας ΙΙ-IV κατά την Καρδιολογική Εταιρεία της Νέας Υόρκης) σε ασθενείς με συστολική δυσλειτουργία.

Έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τα ποσοστά θανάτου από καρδιαγγειακά αίτια, νοσηλείας λόγω καρδιακής ανεπάρκειας και επανεισαγωγής στο νοσοκομείο ενός 30 ημερών σε σύγκριση με την εναλαπρίλη, μειώνει το ποσοστό θνητότητας από όλα τα αίτια σε σύγκριση με την εναλαπρίλη και βελτιώνει τις πτυχές της σχετικής με την υγεία ποιότητας ζωής (συμπεριλαμβανομένων των σωματικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων) σε σύγκριση με την εναλαπρίλη.

Το σύμπλοκο σακουμπιτρίλης/βαλσαρτάνης χορηγείται συνήθως σε συνδυασμό με άλλες θεραπείες για την καρδιακή ανεπάρκεια, αντικαθιστώντας έναν αναστολέα του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης (ACE) ή άλλον αποκλειστή των υποδοχέων της αγγειοτασίνης (ARB). Οι εγκεκριμένες ενδείξεις ενδέχεται να ποικίλουν ανάλογα με την εκάστοτε χώρα.

Σχετικά με την καρδιακή ανεπάρκεια και τη νοσηλεία

Η καρδιακή ανεπάρκεια (HF) είναι μια σοβαρή εξελικτική νόσος με εξουθενωτικά συμπτώματα. Οι ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια διατρέχουν κίνδυνο ξαφνικής επιδείνωσης της νόσου που απαιτεί επείγουσα περίθαλψη στο νοσοκομείο και είναι η πρώτη αιτία νοσηλείας ανθρώπων άνω των 65 ετών. Από τα 26 εκατομμύρια ανθρώπων παγκοσμίως που πάσχουν από καρδιακή ανεπάρκεια, 83 τοις εκατό εξ’ αυτών νοσηλεύονται λόγω επεισοδίου οξείας καρδιακής ανεπάρκειας τουλάχιστον μία φορά, και περίπου οι μισοί (43%) νοσηλεύονται τουλάχιστον τέσσερις φορές.

Κάθε χρόνο, λαμβάνουν χώρα περίπου ένα εκατομμύριο νοσηλείες λόγω της καρδιακής ανεπάρκειας στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, και κατά μέσο όρο, ένας ασθενής με καρδιακή ανεπάρκεια παραμένει στο νοσοκομείο για 5 έως 10 ημέρες. Λόγω αυτού, η καρδιακή ανεπάρκεια αποτελεί σημαντικό και αυξανόμενο οικονομικό φορτίο για τον τομέα της υγείας, που επιβαρύνει επί του παρόντος την παγκόσμια οικονομία με 108 δις δολάρια ετησίως, λαμβάνοντας υπόψη τις άμεσες και τις έμμεσες δαπάνες.

Η Novartis έχει δημιουργήσει το FortiHFy, το μεγαλύτερο έως σήμερα παγκόσμιο κλινικό πρόγραμμα της φαρμακευτικής βιομηχανίας στον τομέα της καρδιακής ανεπάρκειας, το οποίο περιλαμβάνει περισσότερες από 40 ενεργές ή προγραμματισμένες κλινικές μελέτες που έχουν σχεδιαστεί με στόχο την άντληση μιας σειράς πρόσθετων δεδομένων σχετικά με τη μείωση των συμπτωμάτων, την αποτελεσματικότητα, τα οφέλη για την ποιότητα ζωής και τα πραγματικά στοιχεία από τη χρήση του συμπλόκου σακουμπιτρίλης/βαλσαρτάνης, καθώς και την εμβάθυνση της κατανόησης της καρδιακής ανεπάρκειας.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button