ΆρθραΚΟΡΟΝΟΪΟΣΠολιτική ΥγείαςΡεπορτάζ υγείας

Εμβόλιο: Πώς θα κάνουν την 3η δόση στην Ελλάδα όσοι εμβολιάστηκαν στο εξωτερικό – Αναλυτικά η διαδικασία

Η λίστα με όλα τα εμβόλια από τρίτες χώρες που δέχεται η χώρα μας ως νόμιμα

Αναλυτικές οδηγίες για όσους πολίτες έκαναν το εμβόλιο στο εξωτερικό και επιθυμούν να κάνουν την τρίτη δόση στην Ελλάδα περιλαμβάνονται σε νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ).

Σύμφωνα με τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε οι πολίτες που εμβολιάστηκαν στο εξωτερικό, θα πρέπει πρώτα να πραγματοποιήσουν καταχώρηση του πιστοποιητικού τους από το εξωτερικό στο Μητρώο Εμβολιασμών Εξωτερικού σε κάποιο ΚΕΠ, και ακολούθως να προγραμματίσουν την τρίτη δόση, επίσης στο ΚΕΠ.

Όπως προβλέπει η απόφαση, «Έλληνες πολίτες, πολίτες κράτους–μέλους της Ευρωπαϊκή Ένωσης (ΕΕ) ή υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει τις δύο δόσεις εμβολιασμού για την λοίμωξη Covid-19 ή εφόσον πρόκειται για μονοδοσικό εμβόλιο, τη μοναδική δόση, σε οποιοδήποτε άλλο κράτος πλην της Ελλάδας, δύνανται να προσέρχονται στα ΚΕΠ για να υποβάλουν αίτηση προγραμματισμού της αναμνηστικής δόσης εμβολιασμού σε εμβολιαστικό κέντρο της χώρας, αφού προηγουμένως καταχωριστούν στα Μητρώα Εμβολιασμένων Εξωτερικού κατά του κορονοϊού».

Η καταχώρηση πραγματοποιείται εφόσον ο εμβολιασμός έχει γίνει με αναγνωρισμένα από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού εμβόλια, σε νοσηλευτικό οργανισμό ή ίδρυμα ή οιονδήποτε άλλο φορέα, που διενεργεί νομίμως εμβολιασμούς σε κράτος μέλος της ΕΕ ή σε τρίτη χώρα.

Ο εμβολιασμός θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί με ένα από τα παρακάτω εμβόλια:

Moderna

Pfizer

Astra Zeneca/Oxford

Johnson & Johnson

Sinovac/Coronavac Gamaleya (Sputnik)

Cansino Biologics

Sinopharm

Covishield

Για να καταχωρηθεί κάποιος στο Μητρώο Εμβολιασμένων Εξωτερικού πρέπει να τηρεί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Κατηγορία 1:

Ψηφιακά πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις εμβολιασμού από χώρες της ΕΕ (με QR code) Αν ο εμβολιασμός (πλήρης ή μερικός) έχει πραγματοποιηθεί με εμβόλια αναγνωρισμένα από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού Σε νοσηλευτικό οργανισμό ή ίδρυμα, που διενεργεί νομίμως εμβολιασμούς.

Τότε, μπορεί να πραγματοποιηθεί αίτηση καταχώρησης μέσω ΚΕΠ, με την επισύναψη του αντίστοιχου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης.

Κατηγορία 2:

Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις εμβολιασμού από χώρα εκτός ΕΕ (ψηφιακά ή μη) Στα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις, θα πρέπει να αναφέρονται τα παρακάτω δεδομένα:

Όνομα

Επώνυμο

Ημερομηνία γέννησης

Στοχευόμενη νόσος

Το είδος του εμβολίου που πραγματοποιήθηκε στο εξωτερικό

Το σκεύασμα του εμβολίου

Ο κάτοχος άδειας κυκλοφορίας ή ο παρασκευαστής του εμβολίου

Ο αριθμός σε σειρά εμβολιασμών/δόσεων (αν είναι η πρώτη ή δεύτερη δόση) Ημερομηνία πραγματοποίησης του εμβολιασμού.

Εφόσον αναφέρονται τα στοιχεία από ένα έως εννέα, μπορεί να πραγματοποιηθεί η αίτηση μέσω ΚΕΠ, με την επισύναψη του αντίστοιχου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button