ΆρθραΠολιτική ΥγείαςΡεπορτάζ υγείας

Έρχονται υποχρεωτικές εκπτώσεις και στα υλικά των νοσοκομείων – Τι προβλέπει ρύθμιση του υπουργείου Υγείας

Αναλυτικά όλη η ρύθμιση του υπουργείου Υγείας για τις υποχρεωτικές εκπτώσεις στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα των νοσοκομείων

Μετά τα φάρμακα έρχονται και οι υποχρεωτικές εκπτώσεις στα υλικά των νοσοκομείων με ρύθμιση που προωθεί το υπουργείο Υγείας.

Σύμφωνα με άρθρο που περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο του αρμόδιου υπουργείου για τη ψυχιατρική μεταρρύθμιση προβλέπεται το γνωστό rebate και για το υγειονομικό υλικό με δεδομένο ότι, η δαπάνη στα συγκεκριμένα υλικά είναι ανεξέλεγκτη ενώ οι απευθείας αναθέσεις αποτελούν μια μόνιμη κατάσταση.

Βάσει έγκυρων πληροφοριών του HealthReport.gr το υπουργείο εξετάζει να βάλει και clawback όπως ισχύει και στα φάρμακα γεγονός που σημαίνει ότι θα ισχύσουν και συγκεκριμένοι προϋπολογισμοί.

Υποχρεωτικές εκπτώσεις: Τι προβλέπει η ρύθμιση του υπουργείου Υγείας

Επί ποδός οι υγειονομικές αρχές για Κοξάκι και μυστηριώδη πνευμονία -

Αναλυτικότερα στο άρθρο 66 καθορίζεται το ποσό έκπτωσης (rebate) για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που προμηθεύονται τα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας και οι αποκεντρωμένες μονάδες αυτών, το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου και τα νοσοκομεία του Δημοσίου οποιασδήποτε μορφής.

Στο ίδιο άρθρο προβλέπεται πώς:

1. Για κάθε ιατροτεχνολογικό προϊόν που προμηθεύονται με δημόσια σύμβαση, μέσω της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας ή απευθείας, τα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας και οι αποκεντρωμένες μονάδες αυτών, το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, καθώς και όλα τα δημόσια νοσοκομεία, καθιερώνεται, από την 1η.1.2024, κλιμακούμενο ποσό έκπτωσης (rebate).

2. Ως βάση υπολογισμού του ποσού έκπτωσης που αντιστοιχεί σε κάθε προμηθευτή των παραπάνω προϊόντων και ανά νοσοκομείο, ορίζεται ο όγκος του τζίρου ανά προμηθευτή και ανά νοσοκομείο, του προηγούμενου τριμήνου, βάσει του αθροίσματος των τιμολογίων που εκδίδουν οι προμηθευτές προς τα νοσοκομεία της παρ. 1 με τα οποία συμβάλλονται, σε κάθε ένα χωριστά. Ο υπολογισμός, η επιβολή και η είσπραξη του ποσού της έκπτωσης πραγματοποιούνται από τον εκάστοτε φορέα που διενεργεί την προμήθεια.

3. Ο φορέας που διενήργησε την προμήθεια δύναται να συμψηφίζει με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του τα οφειλόμενα από τους προμηθευτές ιατροτεχνολογικών προϊόντων ποσά, που προκύπτουν από την υποχρέωση έκπτωσης (rebate) του παρόντος, με ισόποσες οφειλές της προς αυτούς.

4. Σε περίπτωση μη έγκαιρης απόδοσης του ποσού έκπτωσης της παρ. 1, αυτό εισπράττεται με τη διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α΄190).

5. Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα για τα οποία δεν αποδόθηκε το ποσό της έκπτωσης, δεν εξοφλούνται.

6. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας, καθορίζονται το ποσό της έκπτωσης, η αναπροσαρμογή αυτού, ο τρόπος και ο χρόνος υπολογισμού και επιβολής του, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button