Συνεχίστε να ενημερώνεστε πρώτοι από το HealthReport

 

Δεσμευόμαστε ότι θα τηρήσουμε το απόρρητο των προσωπικών σου δεδομένων, σύμφωνα με τον νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Τα προσωπικά σου δεδομένα δεν θα δοθούν ποτέ σε τρίτους και όποτε θελήσεις να αναιρέσεις τη συγκατάθεσή σου (unsubscribe), μπορείς ελεύθερα να το κάνεις.

Το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων είναι σημαντικό για εμάς, το ίδιο και η συναίνεσή σου να λαμβάνεις ενημερώσεις.

Σύμφωνα με το νέο κανονισμό GDPR το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (EE 2016/679) που τίθενται σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 για όσες επιχειρήσεις τηρούν βάσεις δεδομένων, οφείλουμε να προστατεύουμε την ιδιωτικότητά σας, να σας ενημερώνουμε που, πως και γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, να σας δίνουμε τη δυνατότητα αλλαγής ή διαγραφής (όλων ή μέρους αυτών), καθώς και να σας ενημερώνουμε υπεύθυνα αν ποτέ κάτι συμβεί.

Back to top button