Επιχειρηματικά Νέα

Gold –Silver-Bronze βραβείο για το «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» στα HEALTHCARE BUSINESS AWARDS 2021

Ένα δημόσιο νοσοκομείο με βραβεία

Το Γ.Ν.Α «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ » Ν.Π.Δ.Δ. βραβεύτηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2021 με τρεις μεγάλες διακρίσεις Gold-Silver-Bronze στα Healthcare Business Awards 2021 για την Ποιότητα Υπηρεσιών, το Ερευνητικό Έργο και την ανάπτυξη Ψηφιακών Εφαρμογών

1. Gold award στην κατηγορία «Ποιότητα Υπηρεσιών» για την «Ανάπτυξη – Υλοποίηση εφαρμογών Πληροφορικής, την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών του Διατομεακού Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) και την παροχή σύγχρονων μέσων στην ενημέρωση προσωπικού και ασθενών». Το βραβείο παρέλαβε ο Διοικητής του νοσοκομείου Δρ Ηλίας Δαλαΐνας.

2. Silver award στην κατηγορία «Ερευνητικό Έργο σε Πανεπιστήμια / Εκπαιδευτικά Ιδρύματα / Ερευνητικά Κέντρα / Νοσοκομεία» για την «Αξιοποίηση των ψηφιακών δεδομένων προσέλευσης των ασθενών στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) της Νοσοκομειακής Μονάδας «Σισμανόγλειο». Η έρευνα αυτή αξιοποίησε τα ψηφιακά δεδομένα του ΤΕΠ με χρήση στατιστικών μεθόδων και τεχνικών Τεχνητής Νοημοσύνης σε συνεργασία με τον Καθηγητή της Σχολής Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας του ΕΑΠ Δρ Δημήτριο Καλλέ. Το βραβείο παρέλαβε η Αναπληρώτρια Διοικήτρια της Νοσοκομειακής Μονάδας «Σισμανόγλειο», κα Ζωή Ρακοπούλου.

3. Bronze award στην κατηγορία «Ψηφιακές εφαρμογές για τη διαχείριση / υποστήριξη μονάδων υγείας» για το «Διαδικτυακό πληροφοριακό σύστημα (e-ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ) Συλλογής Στοιχείων Υλικών/Εξοπλισμού Νοσοκομειακής Μονάδας, για τον προγραμματισμό και ενημέρωση της ΥΠΕ, σχετικά με την πανδημία του Κορωνοϊού Covid-19. Το βραβείο παρέλαβε ο κος Παρασκευάς Παπαδόπουλος στέλεχος της Υποδιεύθυνσης Πληροφορικής.

Οι πρακτικές που εφαρμόζονται και για τις οποίες βραβεύτηκε το νοσοκομείο, συμβάλλουν στην ορθή διαχείριση της ενημέρωσης προσωπικού και ασθενών και στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του και την βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, σημειώνει η Διοίκηση του Νοσοκομείου.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button