Συνεντεύξεις - Άρθρα

Η αντιμετώπιση των συγγενών καρδιοπαθειών στη χώρα μας

Γράφει ο Αναστάσιος Δ. Χατζής, Παιδίατρος – Εντατικολόγος

Σύμφωνα με στοιχεία από πρόσφατη συνέντευξη της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας κ. Γκάγκα ετησίως στην Ελλάδα πραγματοποιούνται 500 χειρουργικές επεμβάσεις διόρθωσης Συγγενών Καρδιοπαθειών(ΣΚ), από τις οποίες μόνο 50 στο Ειδικό Κέντρο Αντιμετώπισης Συγγενών Καρδιοπαθειών Παιδιών(Ε.Κ.Α.Σ.ΚΑ.Π.) του Νοσοκομείου Παίδων Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ, οι δε
υπόλοιπες στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο(ΩΚΚ) [150] και σε δύο Ιδιωτικά Κέντρα(ΙΚ) [300] (στρογγυλοποιημένοι αριθμοί).

Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Παιδιών με Συγγενείς Καρδιοπάθειες Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ σε εκτενή του επιστολή, που απέστειλε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών (ΙΣΑ) ως απάντηση στη συνέντευξη της Αναπληρώτριας Υπουργού, τοποθετείται επί του προβλήματος της πολύ χαμηλής δραστηριότητας του
Ε.Κ.Α.Σ.ΚΑ.Π, δίνοντας τη δική του εκδοχή, επικεντρώνοντας σε δύο κυρίως σημεία:

Α. Θεωρεί ότι το Υπουργείο Υγείας (υπό παλαιότερες ηγεσίες) ευθύνεται για την επί διετίας (2011 – 2013 ) διακοπή λειτουργίας του Ε.Κ.Α.Σ.ΚΑ.Π., ευνοώντας τα ΙΚ. Αναπόδεικτο κατά τη γνώμη μου.
Και τούτο γιατί το Ε.Κ.Α.Σ.ΚΑ.Π. προϋπήρχε των ΙΚ για μια περίπου εικοσαετία.

Σ’ αυτό το διάστημα πάρα πολλά παιδιά με ΣΚ χρειάστηκε να χειρουργηθούν σε Κέντρα του εξωτερικού. Άρα προφανώς το Ε.Κ.Α.Σ.ΚΑ.Π. δεν κάλυπτε όλες τις ανάγκες των παιδιών με ΣΚ και εξ αυτού προέκυπτε η ανάγκη μετάβασης στο εξωτερικό με τη σύμφωνη γνώμη του Ε.Κ.Α.Σ.ΚΑ.Π. και με δαπάνες των ασφαλιστικών ταμείων.

Εδώ μπορεί κανείς να αποδεχθεί ότι κάποιες σύμπλοκες ΣΚ ορθώς αντιμετωπίζονταν σε Κέντρα του εξωτερικού, τα οποία λόγω πολλών περιστατικών είχαν μεγαλύτερη εμπειρία. Στη δεύτερη δεκαετία
αυτής της περιόδου, οπότε λειτουργούσε και το ΩΚΚ, δε φάνηκε να διακόπτεται η ροή παιδιών από το Ε.Κ.Α.Σ.ΚΑ.Π. προς το εξωτερικό, παρόλο που ένας μεγάλος αριθμός παιδιών με σύμπλοκες ΣΚ αντιμετωπίζονταν και στο ΩΚΚ.

Η ροή αυτή μειώθηκε σταδιακά, αφ’ ενός λόγω της μείωσης των παιδιών με ΣΚ, αφ’ ετέρου λόγω της προσθήκης του ενός ΙΚ το 2007, το οποίο στελεχώθηκε από τους κορυφαίους ιατρούς του ΩΚΚ.

Β. Περιγράφει ελλείψεις του Ε.Κ.Α.Σ.ΚΑ.Π. κυρίως σε ανθρώπινο δυναμικό και ζητά την άμεση πλήρωση τους για την εύρυθμη λειτουργία του.
Η πραγματικότητα είναι ότι δεν υπάρχει ουσιαστική έλλειψη προσωπικού (με εξαίρεση το δεύτερο χειριστή εξωσωματικής), αλλά η χαμηλή κίνηση του Ε.Κ.Α.Σ.ΚΑ.Π. ώθησε τη διοίκηση του Νοσοκομείου Παίδων Η Αγία Σοφία να αξιοποιήσει μέρος του προσωπικού (κυρίως Αναισθησιολόγους και νοσηλευτές) για να καλύψει άλλες χειρουργικές ανάγκες.

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας με βάση τα λίγα περιστατικά ορθά θέτει το ερώτημα αν οι Καρδιοχειρουργοί του Ε.Κ.Α.Σ.ΚΑ.Π. μπορούν να διατηρούν την εγχειρητική τους ευχέρεια, γεγονός που μπορεί να έχει επίπτωση στην ποιότητα των επεμβάσεων. Τεκμηρίωση σε αυτό θα πρόσφεραν τα αναλυτικά στοιχεία από τη χειρουργική δραστηριότητα του Ε.Κ.Α.Σ.ΚΑ.Π., ήτοι τα είδη των επεμβάσεων για ΣΚ που πραγματοποιήθηκαν και τα αποτελέσματα τους.

Η Αναπληρώτρια Υπουργός προτείνει ως λύση τη σύμπραξη του Ε.Κ.Α.Σ.ΚΑ.Π. με το ΩΚΚ, μία πρόταση που βοηθά το Ε.Κ.Α.Σ.ΚΑ.Π. να επωφεληθεί από το μεγαλύτερο αριθμό περιστατικών του ΩΚΚ, τώρα μάλιστα που στην κτιριακή επέκταση του προβλέπεται και η ανάπτυξη των μεταμοσχεύσεων καρδιάς στα παιδιά.
Μια λύση λογική και καθόλα ωφέλιμη και για τα δύο μέρη.

Και μία δική μου πρόταση/ευχή: Να γίνει ένα δεύτερο Ε.Κ.Α.Σ.ΚΑ.Π. στο νέο Παιδιατρικό Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Το οφείλουμε στη Βόρεια Ελλάδα.

Αναστάσιος Δ. Χατζής, Παιδίατρος – Εντατικολόγος
τ. Συντονιστής – Διευθυντής ΜΕΘ Νοσοκομείου Παίδων Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ
Μέλος ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

Σχετικά Άρθρα

Back to top button