ΆρθραΠολιτική ΥγείαςΡεπορτάζ υγείας

Νομοσχέδιο Γκάγκα: Χειρουργεία στις ιδιωτικές κλινικές ελεύθερα και για τους καθηγητές ιατρικής

Το νομοσχέδιο Γκάγκα δίνει απόλυτη ελευθερία και στους καθηγητές ιατρικής να εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα

Ελεύθερα θα μπορούν να χειρουργούν σε ιδιωτικές κλινικές και οι πανεπιστημιακοί γιατροί με το νομοσχέδιο Γκάγκα που κατατέθηκε ήδη στη Βουλή.

Μέχρι σήμερα οι πανεπιστημιακοί γιατροί είχαν το δικαίωμα να ανοίξουν μόνο ιδιωτικό ιατρείο έπειτα από άδεια του πανεπιστημίου κόβοντας αποδείξεις στο νοσοκομείο.

Ωστόσο οι διαδικασίες καταστρατηγούνταν συστηματικά καθώς πολλοί είτε δεν έκοβαν καθόλου αποδείξεις είτε έκοβαν στο όνομά τους.
Δικαίωμα να χειρουργήσουν είχαν μόνο στο Ευγενίδειο το οποίο είναι πανεπιστημιακό νοσηλευτικό ίδρυμα και έπειτα από σχετική έγκριση από το πανεπιστήμιο.

Πλέον με το νομοσχέδιο Γκάγκα θα μπορούν κανονικά να εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, όχι μόνο σε ιδιωτικές κλινικές κάνοντας επεμβάσεις, αλλά ακόμη και ως επιστημονικοί σύμβουλοι σε διάφορες ιδιωτικές μονάδες επισήμως και χωρίς καμία άδεια ουσιαστικά.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο νομοσχέδιο Γκάγκα: «Δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες προς ιδιωτικές κλινικές, ιδιωτικά διαγνωστικά ή θεραπευτικά εργαστήρια και γενικότερα σε κάθε είδους ιδιωτικές επιχειρήσεις, που παρέχουν ή καλύπτουν υπηρεσίες υγείας, κατόπιν χορήγησης ειδικής άδειας από τη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι.».

Οι προσχηματικές δικλείδες ασφαλείας στο νομοσχέδιο Γκάγκα

Στο νομοσχέδιο Γκάγκα που αναμένεται να συζητηθεί από σήμερα στις επιτροπές της Βουλής, προβλέπονται και δικλείδες ασφαλείας οι οποίες ωστόσο δεν φαίνεται να μπορούν να εφαρμοσθούν στην πράξη. Όπως άλλωστε γινόταν και με τα ιδιωτικά ιατρεία που διατηρούσαν οι καθηγητές ιατρικής μέχρι σήμερα.

Ελευθέρας από το νομοσχέδιο Γκάγκα και στους καθηγητές

Οι προϋποθέσεις που τίθενται είναι:

– Η χορήγηση ειδικής άδειας από τη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι.

– Η συμμετοχή τους στην ολοήμερη, πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία του νοσοκομείου τουλάχιστον δύο (2) φορές την εβδομάδα εκτός των ημερών εφημερίας

Ωστόσο δεν αναφέρεται στο νομοσχέδιο ποιος θα κάνει τους ελέγχους και πότε ακριβώς, αφού παραπέμπεται σε αποφάσεις του υπουργείου Υγείας αργότερα.

Ειδικότερα αναφέρεται στο νομοσχέδιο Γκάγκα:

«4. Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) που είναι ιατροί και τοποθετούνται σε πανεπιστημιακές κλινικές ή πανεπιστημιακά εργαστήρια ή μονάδες Τμημάτων ή Σχολών Επιστημών Υγείας των Α.Ε.Ι., που είναι εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ή στην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ», δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες προς ιδιωτικές κλινικές, ιδιωτικά διαγνωστικά ή θεραπευτικά εργαστήρια και γενικότερα σε κάθε είδους ιδιωτικές επιχειρήσεις, που παρέχουν ή καλύπτουν υπηρεσίες υγείας, κατόπιν χορήγησης ειδικής άδειας από τη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι..

Ειδικά, για τα μέλη Δ.Ε.Π. που υπηρετούν σε πανεπιστημιακές κλινικές ή πανεπιστημιακά εργαστήρια ή μονάδες Τμημάτων ή Σχολών Επιστημών Υγείας των Α.Ε.Ι., που είναι εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., προϋπόθεση για τη χορήγηση της ειδικής άδειας του προηγούμενου εδαφίου είναι η συμμετοχή τους στην ολοήμερη, πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία του νοσοκομείου τουλάχιστον δύο (2) φορές την εβδομάδα εκτός των ημερών εφημερίας».

Είναι προφανές ότι οι ασθενείς θα οδηγούνται τεχνηέντως στον ιδιωτικό τομέα για χειρουργικές επεμβάσεις και από τους καθηγητές ιατρικής αφού θα επικαλούνται έλλειψη χρόνου στα δημόσια νοσοκομεία ή μεγάλη αναμονή για ένα χειρουργείο.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button