Ειδήσεις Υγείας

Ο ΕΟΦ προχώρησε σε ανάκληση της… ανάκλησης χαπιών

ΕΟΦ: Προχώρησε σε... άρση της απόφασης ανάκλησης

Ο ΕΟΦ προχώρησε σε… άρση της απόφασης ανάκλησης παρτίδων του φαρμακευτικού προϊόντος LOSARB F.C.TAB 100MG/TAB.

Συγκεκριμένα, ο ΕΟΦ αποφασίζει την άρση της ανάκλησης των παρτίδων 012100 (ημερ. λήξης 11-2023) και 101060 (ημερ. λήξης 12-2023) του φαρμακευτικού προϊόντος Losarb f.c.tab 100mg/tab και της παρτίδας 106592 (ημερ. λήξης 12-2023) του φαρμακευτικού προϊόντος Losarb plus f.c.tab (100+25)mg/tab.

Ο ΕΟΦ προχώρησε στην… ανάκληση της ανάκλησης διότι τελικά, από την in vivo δοκιμή Comet, επιβεβαιώθηκε ότι η πρόσμιξη αζιδίου (5-[4΄-[(5-(Αzidomethyl)-2-butyl-4-chloro-1H-imidazol-1-yl)methyl]- [1,1΄-biphenyl]-2yl]-1H-tetrazole), που βρέθηκε στα προϊόντα, δεν είναι μεταλλαξιογόνος in vivo.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button