ΆρθραΠολιτική ΥγείαςΡεπορτάζ υγείας

Πρόστιμα αντί για λουκέτα σε ιατρεία, φαρμακεία και μονάδες υγείας που παρανομούν – Τι προβλέπει απόφαση

Τσουχτερά πρόστιμα αντί για λουκέτα και αναστολή λειτουργίας θα επιβάλει με απόφαση του το υπουργείο Οικονομικών σε επιχειρήσεις που παρανομούν

Σε μία άλλη τακτική αντί των λουκέτων σε επιχειρήσεις που εντοπίζονται να παρανομούν, καταλήγει το υπουργείο Οικονομικών αλλά και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Με απόφαση που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ πλέον μπορούν να αποφευχθούν τα λουκέτα η αναστολή λειτουργίας δηλαδή, σε διάφορες επιχειρήσεις, μεταξύ αυτών και σε επιχειρήσεις Υγείας, εάν καταβληθούν υψηλά πρόστιμα.

Τι προβλέπεται

Ειδικότερα επιχειρήσεις που εντοπίζονται με παράνομες οικονομικές δραστηριότητες, ή όταν ακόμη και οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων αρνούνται ελέγχους από ελεγκτές της ΑΑΔΕ, μπορεί να αποφύγουν την αναστολή λειτουργίας και να καταβάλουν τα πρόστιμα που ορίζονται.

Σύμφωνα με την απόφαση, δικαίωμα επιβολής ειδικού προστίμου, αντί για αναστολή λειτουργίας έχουν οι εξής δραστηριότητες που άπτονται του τομέα της Υγείας:

Ιατροί και οδοντίατροι όλων των ειδικοτήτων και εταιρείες που παρέχουν ιατρικές και οδοντιατρικές υπηρεσίες.

Φυσιοθεραπευτές και ασκούντες παραϊατρικά επαγγέλματα και εταιρείες που παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες.

Κλινικές ή θεραπευτήρια.

-Οίκοι ευγηρίας.

-Λοιπά καταλύματα για άτομα που χρήζουν νοσοκομειακής φροντίδας ή κοινωνικής μέριμνας.

Αμοιβές με άλλο τρόπο για τους οικογενειακούς γιατρούς

Φαρμακεία ανεξαρτήτως νομικής μορφής που εδρεύουν σε Δήμους ή σε κοινότητες Δήμων ή σε κοινότητες δημοτικών ενοτήτων Δήμων, με πληθυσμό μέχρι και 5.000 κατοίκους, σύμφωνα με τις οικείες Υπουργικές αποφάσεις περί ορισμού Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Ο.Τ.Α. της χώρας.

Τσουχτερά πρόστιμα

Αξιοσημείωτο είναι ότι στην απόφαση υπάρχει πρόβλεψη υψηλών προστίμων όταν ο υπεύθυνος μίας μονάδας υγείας αρνείται τον έλεγχο από στελέχη της ΑΑΔΕ.

Το ειδικό πρόστιμο και η αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης επιβάλλονται σωρευτικά ακόμα και σε περίπτωση που εμποδιστεί με κάθε τρόπο ο έλεγχος από υπαλλήλους της ΑΑΔΕ.

Για την επιμέτρηση των κυρώσεων λαμβάνεται υπόψη και η τυχόν επιβολή κυρώσεων σε βάρος των προσώπων που επιβάλλονται οι κυρώσεις της ως άνω περίπτωσης κατά την τελευταία πενταετία πριν από την τέλεση των πράξεων της περίπτωσης αυτής.

γιατρός

Το ειδικό πρόστιμο ορίζεται κατ’ ελάχιστον σε σαράντα χιλιάδες ευρώ (40.000) και η κύρωση της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης κατ’ ελάχιστον σε τέσσερις (4) μήνες και σε περίπτωση υποτροπής κατ’ ελάχιστον στα δύο (2) έτη.

Σε περίπτωση που πράξεις στρέφονται κατά περισσοτέρων από έναν υπάλληλο της Α.Α.Δ.Ε. το ειδικό πρόστιμο ορίζεται σε πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ και η κύρωση της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης σε έξι (6) μήνες και σε περίπτωση υποτροπής σε τρία (3) έτη.

Η αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης – όπως τονίζεται – δεν επιβάλλεται όταν η μοναδική επαγγελματική εγκατάσταση του υπαίτιου ή των οριζομένων στο ως άνω στοιχείο φυσικών ή νομικών πρόσωπων ή νομικών οντοτήτων αφορά σε κλινική, ή θεραπευτήριο ή οίκο ευγηρίας ή κατάλυμα για άτομα που χρήζουν νοσοκομειακής φροντίδας ή κοινωνικής μέριμνας.

Διαβάστε παρακάτω πατώντας ΚΛΙΚ στον σύνδεσμο όλη την απόφαση

HealthReport.gr – FEK – prostima anti louketon

Σχετικά Άρθρα

Back to top button