Ειδήσεις ΥγείαςΦάρμακα

Ψωρίαση: Πώς οι νέες θεραπείες μπορούν να οδηγήσουν σε πλήρη δερματική κάθαρση

Νέοι βιολογικοί παράγοντες προσφέρουν υψηλά ποσοστά πλήρους δερματικής κάθαρσης στην Ψωρίαση

Η Ψωρίαση αποτελεί μία χρόνια φλεγμονώδη νόσο με υφέσεις και εξάρσεις. Είναι μία συχνή πάθηση με 4% των ανθρώπων να πάσχει από αυτή, ενώ εμφανίζεται εξίσου και στα δύο φύλα. Εντοπίζεται πρωτίστως στο δέρμα και στην πλειοψηφία των ασθενών με τη μορφή της κατά πλάκας Ψωρίασης.

Η Ψωρίαση θεωρούνταν μέχρι πριν από λίγα χρόνια μία νόσος αποκλειστικά του δέρματος. Μελέτες όμως έχουν πλέον αποδείξει ότι αποτελεί μία συστηματική φλεγμονώδη νόσο με πολυάριθμές και σημαντικές συννοσηρότητες αλλά και σημαντικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των ασθενών.

Τουλάχιστον 50% των ασθενών αναφέρει πως η Ψωρίαση επηρεάζει σημαντικά την οικογενειακή τους ζωή, ένα ποσοστό 40-70% έχει βιώσει ντροπή και στιγματισμό για την νόσο και 1 στους 3 ασθενείς έχει χρειαστεί να απουσιάσει από την εργασία εξαιτίας της νόσου.

Η αξιολόγηση της βαρύτητας της νόσου πραγματοποιείται από το θεράποντα Δερματολόγο με βάση την έκταση και τη βαρύτητα των βλαβών στο σώμα (δείκτης PASI) αλλά και το βαθμό που η νόσος επηρεάζει την ποιότητα ζωής του ατόμου (δείκτης DLQI).

Η βαρύτητα επίδρασης της Ψωρίασης στην ποιότητα ζωής των ασθενών έχει αναγνωριστεί παγκοσμίως και ο δείκτης DLQI έχει συμπεριληφθεί στις παγκόσμιες κατευθυντήριες οδηγίες θεραπείας της νόσου. Έτσι η σημαντικά δυσμενής επίδραση στην ποιότητα ζωής αξιολογεί ως σοβαρή την Ψωριασική νόσο ακόμα και με μέτριας έκταση δερματικής νόσου.

Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί πληθώρα στοχευμένων θεραπειών (βιολογικοί παράγοντες) με πολύ καλή αποτελεσματικότητα στην Ψωρίαση αλλά και στις συννοσηρότητες αυτής. Οι ανάγκες των ασθενών όμως εξακολουθούν και υπάρχουν με την πλήρη δερματική κάθαρση να έχει πλέον αναδειχθεί ως ο απόλυτος θεραπευτικός στόχος.

Η έρευνα και η κατανόηση των μονοπατιών της ψωρίασης έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη βιολογικών παραγόντων νεότερης γενιάς. Τα δύο τελευταία χρόνια τρεις νέες θεραπευτικές επιλογές έχουν προστεθεί στη θεραπευτική φαρέτρα των δερματολόγων (ριζανκιζουμάμπη, ιξεκιζουμάμπη και γκουσελκουμάμπη) προσφέροντας πολύ υψηλά θεραπευτικά αποτελέσματα σε όλο το κλινικό φάσμα της ψωρίασης.

Επιπρόσθετα, στα τελευταία ευρωπαϊκά αλλά και αμερικανικά συνέδρια παρουσιάζονται δεδομένα για ένα νέο μόριο, τη μπιμεκιζουμάμπη. Η μπιμεκιζουμάμπη είναι ο πρώτος εκλεκτικός αναστολέας των IL-17A και IL-17F, κυτοκινών με κεντρικό ρόλο στον καταρράκτη της ψωριασικής φλεγμονής.

Η νέα αυτή βιολογική θεραπεία παρουσιάζει πολύ υψηλή αποτελεσματικότητα αμέσως μετά την έναρξη της θεραπείας και με διάρκεια διατήρησης του θεραπευτικού στόχου. Κυκλοφορεί ήδη σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες με ένδειξη τη μέτρια/σοβαρή Ψωρίαση κατά πλάκας και αναμένεται και η κυκλοφορία της στην Ελλάδα στο επόμενο έτος.

Στην Ετήσια Συνάντηση της Αμερικανικής Ακαδημίας Δερματολογίας (AAD) για το 2022, στη Βοστόνη της Μασαχουσέτης στις ΗΠΑ παρουσιάστηκαν έντεκα ανακοινώσεις με δεδομένα για ένα νέο μόριο, τη μπιμεκιζουμάμπη.

Η μπιμεκιζουμάμπη είναι ο πρώτος εκλεκτικός αναστολέας των IL-17A και IL-17F, κυτοκινών με κεντρικό ρόλο στον καταρράκτη της ψωριασικής φλεγμονής. Αποτελεί ένα μόριο που έχει αναδείξει πολύ υψηλά ποσοστά πλήρους δερματικής κάθαρσης.

Η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια της στη θεραπεία ενηλίκων με μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας αξιολογήθηκαν σε τρεις μελέτες Φάσης 3, έναντι εικονικού φαρμάκου και του ustekinumab (BE VIVID), έναντι εικονικού φαρμάκου (BE READY) και έναντι του adalimumab (BE SURE) αλλά και μία μελέτη φάσης 3b έναντι secukinumab (BE RADIANT).

Η μακροχρόνια πλήρης κάθαρση του δέρματος αποτελεί τον απόλυτο θεραπευτικό στόχο για τους ασθενείς με ψωρίαση και τα νέα δεδομένα των 96 εβδομάδων από τις μελέτες ανοιχτής επέκτασης της μπιμεκιζουμάμπης προσφέρουν επικαιροποιημένα στοιχεία σχετικά με τη διατηρούμενη ανταπόκριση και τις κλινικές δυνατότητες της στη μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας

Συγκεντρωτικά δεδομένα από πέντε μελέτες Φάσης 3/3b έδειξαν ότι περισσότεροι από οχτώ στους δέκα ασθενείς που πέτυχαν πλήρη κάθαρση του δέρματος με μπιμεκιζουμάμπη την εβδομάδα 16 και εισήλθαν σε ανοιχτή επέκταση, διατήρησαν την ανταπόκριση αυτή για δύο έτη.

Επιπρόσθετα, δεδομένα από την περίοδο ανοιχτής επέκτασης της μελέτης BE RADIANT έδειξαν ότι η πλήρης κάθαρση του δέρματος που επιτεύχθηκε έως την εβδομάδα 48 διατηρήθηκε έως την εβδομάδα 96 με συνεχή θεραπεία με μπιμεκιζουμάμπη και βελτιώθηκε για τους ασθενείς που άλλαξαν θεραπεία από σεκουκινουμάμπη σε μπιμεκιζουμάμπη.

Στην ΕΕ, η μπιμεκιζουμάμπη –BIMZELX® ενδείκνυται για τη θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής ψωρίασης κατά πλάκας σε ενήλικες οι οποίοι είναι υποψήφιοι για συστηματική θεραπεία. Βρίσκεται ήδη σε κυκλοφορία και συνταγογραφείται σε αρκετές χώρες της ΕΕ (με πρώτη τη Γερμανία) και αναμένεται και στο επόμενο διάστημα να είναι διαθέσιμη και για τους ασθενείς με Ψωρίαση στην Ελλάδα.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button