Συνεντεύξεις - Άρθρα

Ρινικό διάφραγμα: Πότε πρέπει να χειρουργείται;

Μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού πάσχει από προβλήματα ρινικής αναπνοής. Έχει δύσπνοια, “εύκολη” κόπωση, δυσκολίες στην άθληση και κυρίως στον ύπνο.
Προσπαθεί να πάρει ειδική θέση, ανασηκώνει τα ρουθούνια στο μαξιλάρι, βάζει ρινικές ταινίες ή προσθετικά εξαρτήματα μέσα στη μύτη, για να καταφέρει να κοιμηθεί.
Κάποιοι απλά χρησιμοποιούν χρόνια ρινικά σπρέι, που καταστρέφουν το ρινικό βλεννογόνο και δημιουργούν εξάρτηση.

Η ΛΥΣΗ

Η επέμβαση στο ρινικό‬ διάφραγμα είναι η λύση, καθώς ελευθερώνει την αεροφόρο οδό.
Εάν οι ρινικές‬ κόγχες είναι υπερτροφικές, όπως στις περιπτώσεις αλλεργικής ρινίτιδας, πρέπει κι αυτές τμηματικά να αφαιρεθούν.
Το διάφραγμα βρίσκεται στο εσωτερικό της μύτης και χωρίζει τα ρουθούνια. Το μεγαλύτερο τμήμα του είναι χόνδρινο, αλλά έχει οστέινη βάση και οπίσθιο οστέινο τμήμα.
Στόχος της επέμβασης είναι να ευθειάσουμε τα τσακισμένα ή σπασμένα χόνδρινα μέρη του και να αφαιρέσουμε τα οστέινα εάν προεξέχουν.
Σε σοβαρά περιστατικά, το διάφραγμα έχει σχήμα S επομένως προέχει και από τις δύο πλευρές, κλείνοντας και τις δύο αεροφόρους οδούς.
Αναφέρονται πολλές τεχνικές για τον ευθειασμό του διαφράγματος. Ας τις δούμε αναλυτικά…

Α) ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΕΥΘΕΙΑΣΜΟΣ ΡΙΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ

Μέσω μιας μικρής τομής στο εσωτερικό της μύτης αποκολλάται ο ρινικός βλεννογόνος και από τις δύο μεριές και μένει στο μέσο καθαρό, το στραβό χόνδρινο διάφραγμα. Με ειδικό τούνελ αποκαλύπτεται και η οστέινη βάση του.

Τότε ο χειρουργός, κατά βούληση, αφαιρεί κάθετα και οριζόντια τμήματα χόνδρου, ώστε να μην προεξέχουν.
Η οστέινη βάση αφαιρείται με λεπτό οστεοτόμο, επειδή συνήθως ενοχλεί τη δίοδο του αέρα. Οι οστέινες προεξοχές πίσω από το χόνδρινο διάφραγμα αφαιρούνται και αυτές.
Σε δύσκολα, όμως, περιστατικά από τα πολλά λοξά τμήματα που πρέπει να αφαιρεθούν, δεν αφήνουν σχεδόν τίποτα πίσω.

Εάν μείνει 1 εκατοστό χόνδρου εμπρός και 1 εκατοστό κάτω από τη ράχη της μύτης, είναι πολύ δύσκολο να διατηρηθεί η στήριξη και επομένως το σχήμα της μύτης για πολύ!

Έτσι παρατηρούνται συχνά αλλαγές στο σχήμα της μύτης μετά την επέμβαση, η κορυφή πολύ συχνά πέφτει προς τα κάτω, το ίδιο και η ράχη στο μέσο τμήμα αυτής. Η στυλίδα υποχωρεί προς τα μέσα και τα ρουθούνια δείχνουν πιο πλατιά.
Οι αλλαγές αυτές παρατηρούνται τον 1ο χρόνο μετά την επέμβαση.

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ‎ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ‬

Χρησιμεύει σε περιστατικά που έχουν τσακίσματα στο οπίσθιο τμήμα του διαφράγματος, όχι στο πρόσθιο!
Με άκαμπτο ενδοσκόπιο Ο μοιρών αφαιρούνται τμήματα χόνδρου και οστών από το οπίσθιο τμήμα του διαφράγματος.
Χρησιμοποιείται, μερικές φορές, μαζί με την ενδοσκοπική χειρουργική των παραρρίνιων κόλπων (τα ιγμόρεια). Δεν γίνεται, όμως, καμία διάπλαση χόνδρων. Μόνο αφαίρεση χόνδρων και οστών που προεξέχουν.

LASER‬ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ

Μερικοί συγγραφείς αναφέρουν την εμπειρία τους στο χειρισμό του διαφράγματος με χρήση CO2 laser. Έχει χρησιμοποιηθεί σε επιλεγμένα περιστατικά με μικρό πρόβλημα, μικρή έως μέτρια απόκλιση του χόνδρινου διαφράγματος.
Τεχνικά γίνεται εξάχνωση, ξύρισμα της άκανθας που προεξέχει, μαζί με το βλεννογόνο που την περιβάλλει.
Γίνεται έτσι ένα έγκαυμα που αφορά μία λωρίδα 2-3mm σε ύψος βλεννογόνου, χόνδρου και περιχόνδριου μαζί.
Η διαδικασία κρατά 5 λεπτά με τοπική αναισθησία. Φυσικά δεν χρειάζονται ταμπόν. Δεν γίνεται καμία διάπλαση των χόνδρων και δεν αφαιρούνται οστέινες προεξοχές.

Προσοχή. Η αφαίρεση ρινικού βλεννογόνου εγκυμονεί κινδύνους.
Δεν είναι ασφαλές για αποκλίσεις χόνδρου και από τα δύο ρουθούνια.

Β) ΠΛΑΣΤΙΚΗ‬ ΡΙΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΟΝΔΡΩΝ

Η πλαστική του ρινικού διαφράγματος είναι η πιο μοντέρνα προσέγγιση για το χειρισμό τόσο των απλών αλλά και των πιο περίπλοκων περιστατικών.
Γίνεται από ειδικά εκπαιδευμένο ρινοχειρουργό που έχει ευελιξία στη χρήση μοσχευμάτων.
Η επέμβαση έχει στόχο να τροποποιήσει όλες τις αποκλίσεις, πρόσθιες και οπίσθιες, στο χόνδρο του ρινικού διαφράγματος, χωρίς τελικά να αφαιρεθεί τίποτα. Αυτά που θα αφαιρεθούν θα είναι μόνο τα προέχοντα τμήματα οστών.
Για τον σκοπό αυτό θα γίνουν μεταθέσεις τμημάτων χόνδρου, μεταφορά αυτών σε άλλη θέση, αφού λειανθούν, ώστε να μην μείνουν κενά στο εσωτερικό της μύτης.
Η τεχνική αυτή είναι ανεκτίμητης αξίας όταν υπάρχει λοξό πρόσθιο διάφραγμα. Το τσάκισμα του χόνδρινου διαφράγματος στο πρόσθιο τμήμα είναι πραγματικά δύσκολο στον χειρισμό του.
Αλλά το χαράζουν για να αδυνατίσουν την τάση του, άλλοι προσπαθούν να το χειριστούν με ραφές και άλλοι τελικά το αφαιρούν, κάτι που όπως είπαμε έχει συνέπειες στο σχήμα της μύτης.
Με την τεχνική της μετάθεσης θα γίνει αντικατάσταση του πρόσθιου τμήματος με άλλο ευθύ τμήμα, που πήραμε από άλλη θέση.

ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΡΙΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ

Εάν όλο το χόνδρινο διάφραγμα έχει σοβαρή παρεκτόπιση που ακουμπά στο απέναντι τοίχωμα της μύτης και πολλές φορές κάνει λοξή όλη τη μύτη, η μόνη αποτελεσματική επέμβαση είναι η εξωσωματική.
Στην περίπτωση αυτή, επειδή ένα εξαιρετικά λοξό διάφραγμα δεν μπορεί να διαπλασθεί από μέσα, πρέπει να αφαιρεθεί όλο έξω από τη μύτη.
Τότε θα γίνουν οι τεχνικές διάπλασης στο χειρουργικό τραπέζι και θα συναρμολογηθεί ένα νέο ολόισιο διάφραγμα. Μερικές φορές είναι καλό να υπάρχει ένα απορροφήσμο φύλλο PDS για να βοηθήσει στην τεχνική. Το νέο χόνδρινο διάφραγμα θα τοποθετηθεί πάλι μέσα στη μύτη και θα στηριχθεί σε σταθερά σημεία.

Έτσι μόνο έχουμε άψογα, μόνιμα αποτελέσματα ολόισιου και ακέραιου διαφράγματος, που διασφαλίζει και σταθερό ύψος κα σχήμα στη μύτη.
Όλες οι παραπάνω μοντέρνες τεχνικές διάπλασης του χόνδρινου διαφράγματος συνδυάζονται, πολύ συχνά, με μία ρινοπλαστική.
Η νέα ρινοπλαστική συνδυάζεται πάντα με τις νέες τεχνικές του ρινικού διαφράγματος, που εκτελούνται φυσικά από τον ίδιο χειρουργό, αυξάνοντας έτσι την ευελιξία και την επιτυχία της επέμβασης.

Μπορούμε έτσι να αντιμετωπίσουμε ακόμη πιο δύσκολα περιστατικά με μεγάλη σιγουριά και προβλέψιμα αποτελέσματα.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button