Νομικά Υγείας

Στην Ελλάδα η τιμωρία για παραπτώματα ιατρών στο εξωτερικό

Γράφει ο Τζώρτζης Ρούσσος, δικηγόρος, trl.gr

Έχει λάβει την κωδική ονομασία “brain drain”. Πρόκειται για τη φυγή εξειδικευμένου προσωπικού από την Ελλάδα στο εξωτερικό. Πρόκειται για πρακτική μετανάστευσης που έπληξε, μετά το 2010, την Μνημονιακή Ελλάδα. Υπολογίζεται ότι έχουν φύγει περισσότεροι από 500.000 Έλληνες στο εξωτερικό προς εξεύρεση καλύτερων συνθηκών ζωής μέσω της εργασίας τους. Οι περισσότεροι εξ αυτών επιστήμονες. Και μία τεράστια ομάδα από τους επιστήμονες προέρχεται από τις τάξεις του ιατρικού προσωπικού που εκπαιδεύτηκε στα ελληνικά πανεπιστήμια…

Όλοι αυτοί οι ιατροί, κατά το πλείστο μέλη Ιατρικών Συλλόγων της χώρας μας, πλέον ζουν σε χώρες του εξωτερικού, εργάζονται σε χώρες του εξωτερικού και όπως συμβαίνει σε κάθε δομημένο σύστημα, κάποιοι εξ αυτών παρεκτρέπονται ή κάνουν λάθη σε χώρες του εξωτερικού

Σ’ αυτές τις χώρες βέβαια, συνηθίζεται να υφίσταται και πολυπληθής παρουσία Ελλήνων μεταναστών, οι οποίοι βέβαια, είναι λογικό και επόμενο να εμπιστεύονται τους συμπατριώτες τους. Όμως τι συμβαίνει ότι κάποιος εκ των Ελλήνων ιατρών υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα στην αλλοδαπή;

Η αρμοδιότητα στα Πειθαρχικά Συμβούλια εκτός και αν…

Στην περίπτωση αυτή, όπως ρητώς καθορίζεται στην ελληνική νομοθεσία, αρμόδια για την εκδίκαση παραπτωμάτων, τα οποία τέλεσε ο ιατρός στην αλλοδαπή είναι τα Πειθαρχικά Συμβούλια του Ιατρικού Συλλόγου στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ο Έλληνας ιατρός που διαμένει και εργάζεται σε χώρες του εξωτερικού

Ωστόσο ο νόμος θέτει κάποιες προϋποθέσεις… Θα πρέπει λοιπόν να επέμβει το Πειθαρχικό όργανο:

-Τα παράπτωμα του ιατρού να τιμωρείται από την ελληνική ιατρική νομοθεσία (κυρίως από τον Κώδικα ιατρικής Δεοντολογίας).

Αμοιβές με άλλο τρόπο για τους οικογενειακούς γιατρούς

-Να μην έχει επιβληθεί ιατρική ποινή από αλλοδαπό Ιατρικό Σύλλογο για τις ίδιες πράξεις και παραλείψεις

Πως επιβάλλονται οι ποινές στην Ελλάδα

Εδώ λοιπόν τίθεται το επόμενο μεγάλο θέμα. Μπορεί ο ιατρός που τιμωρήθηκε σε προσωρινή ή οριστική παύση άσκησης επαγγέλματος από αλλοδαπό Ιατρικό Σύλλογο να έρθει πάλι στην Ελλάδα και να ασκεί εδώ το ιατρικό του λειτούργημα ενόσω διαρκεί η τιμωρία του;

Η ελληνική ιατρική νομοθεσία ξεχωρίζει δύο περιπτώσεις:

-Αν η τιμωρία για προσωρινή ή οριστική παύση άσκησης επαγγέλματος επιβλήθηκε από Ιατρικό Σύλλογο ο οποίος λειτουργεί σε ένα κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει άμεσα (αφού έχει άμεση ισχύ η τιμωρία σε όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια) ο εκάστοτε Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) και το αργότερο εντός τριών εργασίμων ημερών από τη γνωστοποίησή της στον ΠΙΣ να κοινοποιεί σε όλους του Ιατρικούς Συλλόγους κάθε απόφαση επιβολής πειθαρχικής ποινής, που επιβάλλεται σε ιατρό από πειθαρχικό όργανο κράτους-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

γιατρός

-Αντίθετα αν έχουμε απόφαση από Ιατρικό Σύλλογο κράτους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (τρίτες χώρες είθισται να αποκαλούνται), όπου ο ιατρός ασκούσε τα καθήκοντά του, τότε θα πρέπει να αποφανθεί το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο Ιατρών (ΑΠΣΙ).

Κατ’ ουσία το ΑΠΣΙ αποφαίνεται αν το παράπτωμα του ιατρού όπως αυτό συνέβη και καταγράφηκε στην τρίτη (εκτός ΕΕ, χώρας) εμπίπτει στις πράξεις που τιμωρεί το ελληνικό πειθαρχικό δίκαιο.

Τζώρτζης Ρούσσος, δικηγόρος, trl.gr

Σχετικά Άρθρα

Back to top button