ΆρθραΠολιτική ΥγείαςΡεπορτάζ υγείας

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η Ελλάδα για καθυστερήσεις πληρωμών στους προμηθευτές από τα νοσοκομεία – Τι αποφάσισε η Κομισιόν

Η Κομισιόν παραπέμπει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για καθυστερήσεις πληρωμών από τα νοσοκομεία

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο παραπέμπεται η χώρα μας για καθυστερήσεις πληρωμών στα νοσοκομεία έπειτα από σχετική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πρόκειται για μία υπόθεση που άρχισε να εξετάζεται από το όργανα της Ευρώπης πριν από το 2019 οπότε και άνοιξε ο φάκελος για τη χώρα μας.

Πρόκειται πάντως για μία γνωστή υπόθεση καθώς επί σειρά ετών τα νοσοκομεία καθυστερούσαν να πληρώσουν ακόμη και για 2 έτη τους προμηθευτές τους. Βέβαια από την άλλη οι προμηθευτές φέρονται ότι επί δεκαετίες υπερτιμολογούσαν τα προϊόντα τους ακόμη και κατά 1000% σε κάποιες περιπτώσεις όπως σε καρδιολογικά υλικά, (όπως τα στέντς) κάτι που είχαν καταγγείλει πολλοί υπουργοί διαφόρων κυβερνήσεων.

Πάντως η οδηγία της Ευρώπης για τις καθυστερήσεις πληρωμών υποχρεώνει τις δημόσιες αρχές να εξοφλούν τα τιμολόγιά τους εντός 30 ημερών (ή 60 ημερών, αν πρόκειται για δημόσια νοσοκομεία). Οι δημόσιες αρχές, τηρώντας τις εν λόγω προθεσμίες πληρωμής, δίνουν το παράδειγμα για την καταπολέμηση της νοοτροπίας των καθυστερημένων πληρωμών στο επιχειρηματικό περιβάλλον, αναφέρει η Κομισιόν.

Το επιχείρημα είναι ότι οι καθυστερήσεις πληρωμών επηρεάζουν αρνητικά τις επιχειρήσεις, καθώς μειώνουν τη ρευστότητά τους, αποτρέπουν την ανάπτυξή τους, παρεμποδίζουν την ανθεκτικότητά τους και ενδεχομένως αλλοιώνουν την προσπάθειά τους να γίνουν πιο πράσινες και πιο ψηφιακές.

Ποιες άλλες χώρες παραπέμπονται

Η Επιτροπή παραπέμπει το Βέλγιο στο Δικαστήριο λόγω καθυστερημένων πληρωμών, ιδίως στη Βαλονία. Μετά την έναρξη της διαδικασίας το 2019, η Επιτροπή παρακολούθησε εκ του σύνεγγυς την κατάσταση, αλλά διαπιστώνει ότι έχει σημειωθεί ανεπαρκής βελτίωση.

Επίσης την Ιταλία στο Δικαστήριο λόγω εθνικής νομοθεσίας και πρακτικής που εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τις καθυστερήσεις πληρωμών την ενοικίαση εξοπλισμού παρακολούθησης τηλεφωνικών συνδιαλέξεων για ποινικές έρευνες.

Η εξαίρεση σημαίνει ότι οι εν λόγω πάροχοι δεν έχουν την εγγύηση ότι θα λάβουν πληρωμή εντός των νόμιμων προθεσμιών και εμποδίζονται να ασκήσουν τα δικαιώματά τους που απορρέουν από την οδηγία.

Ιστορικό

Οι καθυστερήσεις πληρωμών προκαλούν διοικητικές και οικονομικές επιβαρύνσεις, οι οποίες είναι ιδιαίτερα έντονες για τις ΜΜΕ, καθώς και όταν οι επιχειρήσεις και οι πελάτες βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες της ΕΕ.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, η ΕΕ εξέδωσε τον Φεβρουάριο του 2011 την οδηγία 2011/7/ΕΕ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές. Η οδηγία θεσπίζει αυστηρά μέτρα τα οποία, όταν εφαρμόζονται σωστά από τις χώρες της ΕΕ, συμβάλλουν σημαντικά στην απασχόληση, την ανάπτυξη και τη βελτίωση της ρευστότητας των επιχειρήσεων.

Τα κράτη μέλη έχουν ιδιαίτερη ευθύνη να διασφαλίζουν ότι οι δημόσιες αρχές πληρώνουν εγκαίρως τα αγαθά και τις υπηρεσίες που προμηθεύονται. Η Επιτροπή στηρίζει τα κράτη μέλη στην αποτελεσματικότερη επιβολή των διατάξεων της οδηγίας, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής ισχυρότερων εργαλείων παρακολούθησης και επιβολής.

 

 

Σχετικά Άρθρα

Back to top button