Επιχειρηματικά Νέα

Συνάντηση εργασίας ΚΕΤΕΚΝΥ με ΕΛΣΤΑΤ

Στόχος της συνάντησης ήταν η σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας των δύο Οργανισμών στο άμεσο μέλλον.

Συνάντηση εργασίας μεταξύ Κέντρου Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (ΚΕΤΕΚΝΥ) και Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, με στόχο τη σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας των δύο Οργανισμών στο άμεσο μέλλον.

Στη συνάντηση συμμετείχαν: ο πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), Αθανάσιος Θανόπουλος, ο πρόεδρος του Κέντρου Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (ΚΕΤΕΚΝΥ) – Ελληνικού εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. του ΚΕΤΕΚΝΥ και τα στελέχη ΚΕΤΕΚΝΥ, Μερόπη Αθανασά, Παναγιώτα Σιδέρη και Ευγενία Χριστοπούλου.

Από την εποικοδομητική συζήτηση, αναδείχθηκε η προοπτική της στενής συνεργασίας των δυο οργανισμών σε επίπεδο ανάλυσης διαθέσιμων δεδομένων στον τομέα της Υγείας.

Ως ιδιαίτερα σημαντική, επισημάνθηκε η σημασία της συλλογής, επεξεργασίας και δημοσίευσης από την ΕΛΣΤΑΤ πρόσφατων χρονικά στοιχείων, η οποία έρχεται να συμπληρώσει την επιστημονική έρευνα με τα πιο σύγχρονα δεδομένα.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button