ΆρθραΠολιτική ΥγείαςΡεπορτάζ υγείας

Συστήνεται το Εθνικό Μητρώο Εγκαυματιών- Τι θα καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ

Πώς θα λειτουργεί το Εθνικό Μητρώο Εγκαυματιών - θυμάτων στη χώρα μας

Συστήνεται το Εθνικό Μητρώο Εγκαυματιών – θυμάτων από κάθε αιτία εγκαύματος με απόφαση του υπουργείου Υγείας.

Όπως προβλέπεται στο Εθνικό Μητρώο Εγκαυματιών – θυμάτων από κάθε αιτία εγκαύματος εντάσσονται εγκαυματίες από ατύχημα ή δασική ή αστική πυρκαγιά ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία πρόκλησης εγκαύματος κάθε τύπου, όπως θερμικού, χημικού, ηλεκτρικού, από ακτινοβολία, συμπεριλαμβανομένων των θυμάτων εγκληματικών ενεργειών, για τα οποία υπάρχει σχετική δικογραφία.

Πλέον σύμφωνα με το ΦΕΚ μέσω του ΕΟΠΠΥ θα διατίθενται πάσης φύσεως φάρμακα, επουλωτικά και αναπλαστικά σκευάσματα (γέλες σιλικόνης, ενυδατικές αλοιφές, αντηλιακές αλοιφές, προϊόντα αντισηψίας), επιθέματα (σιλικόνη, γάζες), ελαστικά και πιεστικά ενδύματα, πιεστικές μάσκες προσώπου – νάρθηκα.

Ταυτόχρονα θα καλύπτεται και κατ’ οίκον νοσηλεία, συμπεριλαμβανομένων των φυσικοθεραπειών, των φυσιοθεραπειών και λοιπών θεραπειών και επεμβάσεων για την αποκατάστασή τους.

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 2. με την υποβολή του παραπεμπτικού χορήγησης υλικών του προηγούμενου εδαφίου από το δικαιούχο εγκαυματία, αυτός μπορεί να προμηθευτεί τα είδη από συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ πάροχο, χωρίς υποχρέωση εκ μέρους του δικαιούχου εγκαυματία για την καταβολή οποιασδήποτε συμμετοχής.Αναστάτωση στον ΕΟΠΥΥ

Αναλυτικότερα το ΦΕΚ προβλέπει μεταξύ άλλων ότι:

Οι θεράποντες ιατροί, που είναι ήδη εγγεγραμμένοι ως χρήστες του Σ.Η.Σ., ταυτοποιούνται κατά την είσοδο τους στο Μητρώο Εγκαυματιών – θυμάτων από κάθε αιτία εγκαύματος με τη χρήση των στοιχείων ταυτοποίησης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (κωδικοί ΔΑΠΥ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 3892/2010.

Η διασύνδεσή τους με το Μητρώο επιτρέπεται μόνο για το σκοπό της παροχής στους δικαιούχους όσων από τις παροχές, που αναφέρονται στο άρθρο 58 του ν. 4931/2022 (Α’ 94), δεν παρέχονται ήδη σε αυτούς μέσω του Σ.Η.Σ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 3892/2010.

3.Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των δικαιούχων των παροχών, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 58 ν. 4931/2022 (Α’ 94), καταχωρούνται στο Μητρώο από τους θεράποντες ιατρούς και τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρ. 1 της παρούσας απόφασης.

Τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υποκειμένων τους αφορούν την ταυτοποίησή τους ως δικαιούχων και είναι τα ίδια με αυτά που καταχωρούνται στο Σ.Η.Σ. και δικαιολογούν τη χορήγηση σε αυτούς όσων από τις παροχές, που αναφέρονται στο άρθρο 58 του ν. 4931/2022 (Α’ 94), δεν παρέχονται ήδη σε αυτούς μέσω του Σ.Η.Σ.

Τα δεδομένα αυτά τηρούνται στο Μητρώο Εγκαυματιών για χρονικό διάστημα είκοσι ετών.

4. Υπεύθυνος επεξεργασίας του Μητρώου Εγκαυματιών είναι το Υπουργείο Υγείας. Ως εκτελών την επεξεργασία ορίζεται ο ΕΟΠΥΥ, στον οποίο ανατίθενται ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, η τήρηση υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων, ιδίως με τη χρήση ισχυρής κρυπτογράφησης, η διαδικασία ενημέρωσης του Σ.Η.Σ. και κάθε άλλο θέμα σχετικά με την πλήρωση των σκοπών της παρ. 1 της παρούσας απόφασης, όπως η διαδικασία της κατηγοριοποίησής τους και της κατά παρέκκλιση κάλυψής τους από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και διάθεσης σε αυτούς των πάσης φύσεως φαρμάκων, επουλωτικών και αναπλαστικών σκευασμάτων (γέλες σιλικόνης, ενυδατικές αλοιφές, αντηλιακές αλοιφές, προϊόντα αντισηψίας), επιθεμάτων (σιλικόνη, γάζες), ελαστικών και πιεστικών ενδυμάτων, πιεστικής μάσκας προσώπου – νάρθηκα, καθώς και παροχής της απαραίτητης κατ’ οίκον νοσηλείας, συμπεριλαμβανομένων των φυσικοθεραπειών, των φυσιοθεραπειών και λοιπών θεραπειών και επεμβάσεων για την αποκατάστασή τους.

Άρθρο 2

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

1.Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ, καθορίζεται η διαδικασία διάθεσης στους δικαιούχους – εγγεγραμμένους στο Μητρώο όσων από τις παροχές, που αναφέρονται στο άρθρο 58 του ν. 4931/2022 (Α’ 94), δεν παρέχονται ήδη σε αυτούς μέσω του Σ.Η.Σ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 3892/2010, και για τη σχετική αποζημίωση των παρόχων.

2.Ως προς τις λοιπές παροχές, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 58 του ν. 4931/2022 (Α’ 94) και οι οποίες δεν παρέχονται στους δικαιούχους μέσω του Σ.Η.Σ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 3892/2010, ορίζεται διαδικασία έκδοσης από το θεράποντα ιατρό παραπεμπτικού χορήγησης υλικών.

Με την υποβολή του παραπεμπτικού χορήγησης υλικών του προηγούμενου εδαφίου από το δικαιούχο εγκαυματία, αυτός μπορεί να προμηθευτεί τα είδη από συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ πάροχο, χωρίς υποχρέωση εκ μέρους του δικαιούχου εγκαυματία για την καταβολή οποιασδήποτε συμμετοχής».

 

 

Σχετικά Άρθρα

Back to top button