ΆρθραΠολιτική ΥγείαςΡεπορτάζ υγείας

Υπουργείο Υγείας: Πώς θα γίνει το ΕΣΥ ψηφιακό – Όλο το σχέδιο

Έρχεται ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός στην Υγεία

Σε ψηφιακές ελπίζει να μετατρέψει πολλές υπηρεσίες του τομέα Υγείας, το υπουργείο υγείας. Άλλωστε από το Ταμείο Ανάκαμψης έχουν εξασφαλιστεί 278 εκατ. ευρώ τα οποία θα δοθούν για την ψηφιοποίηση υπηρεσιών υγείας, που θα διευκολύνουν τις νοσηλείες στα νοσοκομεία αλλά και την περίθαλψη γενικότερα.

Ωστόσο οι δυσκολίες προς ώρας φαίνεται να είναι πολλές, καθώς απαιτείται ένας συνολικός ανασχεδιασμός των υπηρεσιών ώστε να μπορούν να συντονιστούν και όλοι οι φορείς υγείας μεταξύ τους, όπως το ΕΣΥ, τα νοσοκομεία, τα Κέντρα Υγείας, ο ΕΟΠΥΥ αλλά και ο ιδιωτικός τομέας.

Το σχέδιο

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός που έχει σχεδιαστεί από το υπουργείο Υγείας με τα κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

α) Ανάπτυξη εθνικού ηλεκτρονικού φακέλου υγείας του πολίτη

β) Βελτίωση της ψηφιακής ετοιμότητας των νοσοκομείων με έμφαση στην ανάπτυξη κλινικών πληροφοριακών συστημάτων και την τροφοδότηση του Εθνικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας,

γ) Πρόγραμμα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό για τη διαχείριση του καρκίνου και

δ) Ενίσχυση δράσεων τηλεϊατρικής

Ο Εθνικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας

Ο Εθνικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας του πολίτη προς ώρας είναι ακόμη σε πρώιμο στάδιο αφού ενώ είχε αρχίσει να δημιουργείται τα προηγούμενα χρόνια μπλόκαρε λόγω της έλλειψης οικογενειακών γιατρών.

Με βάση τον σχεδιασμό το εγχείρημα θα αναλάβει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Όμως ήδη στην Κρήτη είναι έτοιμο αντίστοιχο σχέδιο από το Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (ΚΕΤΕΚΝΥ), το οποίο έχει εφαρμόσει ατομικό φάκελο υγείας σχεδόν σε όλα τα νοσοκομεία του νησιού και μάλιστα χωρίς κανένα ιδιαίτερο κόστος.

Είναι ενδεικτικό ότι τα νοσοκομεία της Κρήτης επικοινωνούν μεταξύ τους ψηφιακά εδώ και καιρό και η μία μονάδα υγείας και το προσωπικό της, μπορεί να βλέπει από απόσταση τον ιατρικό φάκελο ασθενούς που βρίσκεται σε άλλη περιοχή.

Πάντως για την ορθή εφαρμογή του εθνικού ηλεκτρονικού φακέλου υγείας του πολίτη, θα πρέπει να ενσωματωθούν και οι διαγνωστικές εξετάσεις αλλά σε ψηφιακή μορφή. Κάτι που θα πρέπει να γίνει σε συνεννόηση και με τον ΕΟΠΥΥ ώστε να υπάρχουν διαθέσιμα τα στοιχεία τόσο από τη συνταγογράφηση και τα παραπεμπτικά, όσο και τα αποτελέσματα των εξετάσεων σε πραγματικό χρόνο.

Η σύνδεση όλων των δεδομένων υγείας θα πρέπει να γίνει μεταξύ νοσοκομείων και των άλλων δημοσίων μονάδων υγείας, αλλά και του ιδιωτικού τομέα, ώστε να μπορούν οι γιατροί να έχουν πλήρη εικόνα της κατάστασης της υγείας των ασθενών.
Με τον τρόπο αυτό βέβαια θα είναι εφικτός και ο έλεγχος των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς συχνά πληρώνονται υπηρεσίες οι οποίες όμως δεν πραγματοποιούνται ποτέ.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button