ΆρθραΠολιτική ΥγείαςΡεπορτάζ υγείας

Νέα κίνητρα στους γιατρούς για τις άγονες περιοχές! Όλες οι αλλαγές του νομοσχεδίου του υπ.Υγείας

Κίνητρα τόσο σε ειδικευμένους όσο και σε αγροτικούς γιατρούς για να καλύψουν άμεσα τις θέσεις σε απομακρυσμένες περιοχές δίνει μέσω του νομοσχεδίου που αναμένεται να φέρει στη βουλή το υπουργείο Υγείας.

Το νομοσχέδιο που αποκάλυψε το HealthReport.gr περιέχει συγκεκριμένες ρυθμίσεις ώστε να καλυφθούν οι θέσεις σε απομακρυσμένα νησιά και άγονες περιοχές, θέσεις που μένουν συνήθως κενές καθότι οι γιατροί δεν τις καλύπτουν λόγω περιορισμένων κινήτρων.

Το υπουργείο Υγείας επιχειρεί με νέα μέτρα να κάνει τον ιατρικό κόσμο να δει πιο ελκυστικά τις θέσεις αυτές αποκομίζοντας οφέλη για το μέλλον.

Ειδικότερα στο Άρθρο 11 προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι οι γιατροί που θα αφήσουν τις θέσεις τους σε νοσοκομείο για να καλύψουν κενή θέση σε απομακρυσμένη περιοχή, ο χρόνος αυτός υπηρεσίας θα υπολογίζεται σε επταπλό βαθμό. Για τους αγροτικούς γιατρούς που είναι σε αναμονή για ειδικότητα θα τους δίνεται η δυνατότητα να κάνουν αίτηση για ειδικότητα σε δύο νοσοκομεία ταυτόχρονα.

Να σημειωθεί ότι το ίδιο νομοσχέδιο προβλέπει με ρύθμιση την εξομοίωση βαθμολογική και μισθολογική για τους γιατρούς του ΠΕΔΥ με τους γιατρούς του ΕΣΥ. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ΕΔΩ όλο το ρεπορτάζ του HealthReport.gr.

Δείτε αναλυτικά το άρθρο 11 και τι κίνητρα προβλέπει για τους γιατρούς που θα καλύψουν θέσεις σε απομακρυσμένες περιοχές.

Άρθρο 11

Κίνητρα για άγονες – νησιωτικές περιοχές- Άγονο Ιατρείο

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 22 ν. 4208/2013 (Α΄ 252) τροποποιείται ως ακολούθως:
«Για την κατάληψη θέσης κλάδου ιατρού Ε.Σ.Υ ή την πρόσληψη στο Π.Ε.Δ.Υ. , η προϋπηρεσία του ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου ( υπόχρεου και επί θητεία ) στις νησιωτικές περιοχές και στις άγονες ή προβληματικές περιοχές, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και στα χαρακτηρισμένα ως άγονα Περιφερειακά Ιατρεία, αναγνωρίζεται και υπολογίζεται στο πενταπλό σε σχέση με την προϋπηρεσία των υπολοίπων ιατρών.

Για τους επί θητεία ειδικευμένους ιατρούς, η προϋπηρεσία στις παραπάνω περιοχές υπολογίζεται στο επταπλό».
Η παρούσα διάταξη έχει ισχύ από τις 18-11-2013, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4208/2013 (Α΄ 252) για τους ιατρούς που αποφοίτησαν απ’ αυτήν την ημερομηνία και εντεύθεν και για τους ιατρούς που αποφοίτησαν πριν την ημερομηνία αυτή έχει ισχύ από τη δημοσίευση του νόμου.

2. Το εδάφιο γ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 «Κάλυψη θέσεων» του ν. 4316/2014 (Α΄ 252) τροποποιείται ως ακολούθως:
Μετά τις λέξεις «οι αιτούντες ιατροί » διαγράφονται οι λέξεις «κατηγορίας επί θητεία» και αντικαθίστανται από τις λέξεις « υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου».

3. Στην παρ. 2 της αριθμ. Α2δ/Γ.Π οικ. 137/31-12-2014 « Αντικατάσταση της Α9γ/38800/98 (Β’ 1232) απόφασης «ως προς τον τρόπο, διαδικασία και οργάνωση εκπαίδευσης γιατρών προς απόκτηση ειδικότητας και καθιέρωση δικ/κών για ανάληψη υπηρεσίας γιατρών για ειδίκευση στα Νοσοκομεία» Υπουργικής απόφασης ( Β΄ 27 /2015) προστίθεται εδάφιο μετά το β εδάφιο ως ακολούθως:

«Για την απόκτηση του τίτλου ειδικότητας της Παθολογίας και της Χειρουργικής επιτρέπεται η υποβολή δύο αιτήσεων, μία σε μερικής και μία σε πλήρους άσκησης νοσοκομεία μόνον στην περίπτωση υποβολής αιτήσεων σε νοσοκομεία νησιωτικών, άγονων ή προβληματικών περιοχών.»

4. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 28 του ν.4025/2011 (Α΄ 228) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Ο χρόνος υπηρεσίας των ειδικευμένων ιατρών του Ε.Σ.Υ που διανύθηκε σε Π.Ε.Δ.Υ- Κέντρο Υγείας ή σε Π.Ε.Δ.Υ Περιφερειακό Ιατρείο ή σε Π.Ε.Δ.Υ Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο, ή σε Π.ΕΔ.Υ Ειδικό Περιφερειακό Ιατρείο σε νησιωτικές, ή άγονες και προβληματικές περιοχές, όπως ορίζονται στο Π.Δ 131 /1987 (Α΄ 73) και σε σχετικές Υπουργικές αποφάσεις, για την υπηρεσία υπαίθρου επί θητεία, προσμετράται ως χρόνος προϋπηρεσίας για την επιστημονική τους εξέλιξη»

5. Η παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 2646/1998 ((Α΄236) τροποποιείται ως ακολούθως:

«Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύνανται να χαρακτηρίζονται ή να αποχαρακτηρίζονται τα Π.Ε.Δ.Υ- Περιφερειακά Ιατρεία, Π.Ε.Δ.Υ-Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Π.Ε.Δ.Υ – Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία και Π.Ε.Δ.Υ – Κέντρα Υγείας ως Περιφερειακά Ιατρεία και Κέντρα Υγείας άγονων και προβληματικών περιοχών και να παρέχονται οικονομικά και άλλα κίνητρα στους γιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου που διορίζονται σε αυτά».

6. Το δεύτερο εδάφιο της δεύτερης παραγράφου της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (Α΄134) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών μπορούν να παρέχουν στον επικουρικό ιατρό και τον ιατρό υπηρεσίας υπαίθρου της περιοχής τους, για όλη τη διάρκεια της σύμβασης ή της θητείας του, δωρεάν σίτιση, κατάλληλο κατάλυμα διαμονής ή χρηματικό επίδομα για την κάλυψη των αναγκών του αυτών.».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δείτε τι προβλέπει το νομοσχέδιο του υπ.Υγείας για τους γιατρούς του ΠΕΔΥ!

Έρχεται δωρεάν περίθαλψη για ανασφάλιστους! Ποιοι δικαιούνται δωρεάν φάρμακα και νοσηλεία

Καταργείται και επισήμως το 1 ευρώ ανά συνταγή φαρμάκου!

«Grey’s Anatomy» και στο Ελληνικό ΕΣΥ! Τι ανακοίνωσε ο υπ.Υγείας

Μόνο στο HealthReport.gr: Εξισώνουν Ντυνάν-ΚΕΕΛΠΝΟ με τα νοσοκομεία του ΕΣΥ!

Σχετικά Άρθρα

Back to top button