ΆρθραΠολιτική ΥγείαςΡεπορτάζ υγείας

Τι προβλέπουν οι νέες συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ για γιατρούς- φυσικοθεραπευτές! Όλες οι παγίδες

Ειδικότερα σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του HealthReport.gr το προσχέδιο έχει δοθεί ήδη στις ενδιαφερόμενες πλευρές ώστε να μελετηθεί και να γίνουν τυχόν παρατηρήσεις.
Ήδη πάντως στους κόλπους τόσο των γιατρών όσο και των φυσικοθεραπευτών, επικρατεί έντονη ανησυχία για τους όρους που περιλαμβάνονται στις νέες συμβάσεις.

Όροι που είναι άκρως δεσμευτικοί για τους ιδιώτες παρόχους, χωρίς μάλιστα να διασφαλίζεται το γεγονός ότι οι προϋποθέσεις συνεργασίας με τον ΕΟΠΥΥ δε θα αλλάξουν στην πορεία των χρόνων. Από τις νέες συμβάσεις πάντως φαίνεται πως θα μείνουν εκτός κάποιες ειδικότητες γιατρών. Διαβάστε ΕΔΩ τι είχε αποκαλύψει το HealthReport.gr: «Έρχονται νέες συμβάσεις γιατρών με τον ΕΟΠΥΥ! Ποιες ειδικότητες μένουν εκτός»

Μεταξύ άλλων στο προσχέδιο της νέας σύμβασης προβλέπεται ειδικός έλεγχος μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών συστημάτων χρέωσης καρτών (POS), αλλά και παροχή υπηρεσιών κατ οίκον αλλά σε δεσμευτικό ωράριο για τον επαγγελματία.

Γιατροί .

Δείτε παρακάτω τα κυριότερα σημεία που είναι κοινά τόσο για γιατρούς όσο και για φυσικοθεραπευτές και παρουσιάζει το HealthReport.gr:

– «Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να εφαρμόσει μέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης με τερματικές συσκευές αποδοχής καρτών πληρωμής (POS) στην έδρα του β΄ συμβαλλόμενου, την ηλεκτρονική ταυτοποίηση φυσικής παρουσίας λήψης υπηρεσίας υγείας από τον δικαιούχο»

Όπως σημειώνουν πηγές του HealthReport.gr το ηλεκτρονικό αυτό σύστημα θα αποτελεί ουσιαστικά το μάτι του…big brother του ΕΟΠΥΥ στα ιδιωτικά ιατρεία και φυσικοθεραπευτήρια αφού θα μπορεί να ελέγχει ανά πάσα ώρα και στιγμή τι ώρα επισκέφθηκε ο κάθε ασθενής το γιατρό του.

“Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ θα διαθέτει στο συμβαλλόμενο επιγραφή με το λογότυπο (κατοχυρωμένο και πιστοποιημένο σήμα) του Οργανισμού, το τοποθετεί στην είσοδο και σε εμφανές σημείο. Σε περίπτωση λύσης της συνεργασίας ή λήξης της συμβατικής δέσμευσης, ο β΄ συμβαλλόμενος υποχρεούται να επιστρέψει στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. την επιγραφή”.

Πρόσωπα που έχουν μελετήσει αναλυτικά τις νέες συμβάσεις σχολίαζαν στο HealthReport.gr ότι με βάση και τον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο (παράλληλο πρόγραμμα), ο ΕΟΠΥΥ μπορεί να εγείρει δικαιώματα για το σήμα του και να ζητήσει ουσιαστικά χρηματική αμοιβή για την παραλαβή της πινακίδας.

Άλλωστε με βάση τις διατάξεις που ψηφίστηκαν ο ΕΟΠΥΥ μπορεί να αξιοποιεί διάφορα δεδομένα για την απόκτηση πόρων. Δείτε ΕΔΩ ορισμένες από τις πηγές εσόδων που μπορεί να αξιοποιεί: «Άγριος «πόλεμος» μεταξύ ΕΟΠΥΥ και ΗΔΙΚΑ για τα στοιχεία των ασθενών! Όλο το παρασκήνιο»

Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καλύπτει συνεδρίες φυσικοθεραπείας στα άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένα πρόσωπα (δικαιούχους), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) αυτού, όπως εκάστοτε ισχύει και υπό τις προϋποθέσεις που αυτός ορίζει».

φυσικοθεραπευτές

Στην περίπτωση αυτή η παγίδα είναι- με βάση όσα επισημαίνουν πηγές στο HealthReport.gr- ότι ο Ενιαίος Κανονισμός Παροχών (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή, συνεπώς να αλλάξουν και τα δεδομένα για γιατρούς και φυσικοθεραπευτές που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.

«Ο β΄ συμβαλλόμενος οφείλει να γνωστοποιεί στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. πιθανή σοβαρή αιτία προσωρινής διακοπής εκτέλεσης παραπεμπτικών (λόγοι υγείας, εγκυμοσύνη κλπ), σε διαφορετική περίπτωση εάν διαπιστωθεί μη κατάθεση δαπάνης επί 3μήνου θα καταγγέλλεται η σύμβαση μετά από έγγραφη γνωστοποίηση του β΄ συμβαλλόμενου».

Πρόκειται για μια ρύθμιση που είναι κοινή τόσο για γιατρούς όσο και για φυσικοθεραπευτές και προβλέπει την άμεση διακοπή της συνεργασίας με τον ΕΟΠΥΥ, για όσους αμελείς επαγγελματίες δε δηλώσουν στον Οργανισμό τη δυσκολία παροχής υπηρεσιών τους.

«Η παροχή φυσιοθεραπευτικών υπηρεσιών προς τους δικαιούχους από το συμβαλλόμενο πραγματοποιείται σύμφωνα με τον προγραμματισμό του εργαστηρίου, τις ώρες και τις ημέρες λειτουργίας του.

Ο συμβαλλόμενος παρέχει υπηρεσίες για κατ΄ οίκον φυσικοθεραπείας σε δικαιούχους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σύμφωνα με τις δυνατότητες και τον προγραμματισμό του συμβαλλόμενου».

Πρόκειται για έναν όρο της σύμβασης που προκαλεί τις περισσότερες αντιδράσεις τόσο σε γιατρούς όσο και σε φυσικοθεραπευτές καθώς εμπεριέχεται στα προσχέδια και των δύο κλάδων. Ο φόβος τους είναι όπως έλεγαν στο HealthReport.gr, ότι ουσιαστικά ο ΕΟΠΥΥ επιστρατεύει και δεσμεύει όλο το ωράριο και την εργασία στο σπίτι.

Απαγορεύεται να ζητήσει ή να εισπράξει, επιπλέον αμοιβή από το δικαιούχο ή τους οικείους του για τις φυσικοθεραπευτικές πράξεις που εκτελεί κατά τη συνεδρία φυσικοθεραπείας»

γιατροί

Η παραπομπή του δικαιούχου γίνεται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, με τα οριζόμενα στον Ε.Κ.Π.Υ., τις αποφάσεις του ΔΣ τις εγκυκλίους και τις οδηγίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ».

Και στην περίπτωση αυτή που επίσης προβλέπεται στις νέες συμβάσεις και των δύο κλάδων, φαίνεται ότι προκαλεί ανησυχία επειδή η σύμβαση δείχνει να μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με τον ΕΚΠΥ ή κάποια νέα εγκύκλιο.

Πληρωμή στις 90 ημέρες με πλήρη εκκαθάριση. «Οι μηνιαίες δαπάνες του συμβαλλόμενου ελέγχονται, εκκαθαρίζονται και εξοφλούνται από τις αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εντός 90 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής.

Για τον έλεγχο και την εκκαθάριση των δαπανών του συμβαλλόμενου εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία όπως ισχύει κάθε φορά. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ολοκληρώνει εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος την τελική εκκαθάριση των υποβληθέντων δαπανών».

χρήματα ΕΟΠΥΥ

Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. θα διαθέτει στο συμβαλλόμενο πληροφοριακό δελτίο, προς ενημέρωση του δικαιούχου περίθαλψης, για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του. Το πληροφοριακό-ενημερωτικό δελτίο θα διατίθεται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στο συμβαλλόμενο για την προβολή του σε χώρους αναμονής»

Νέοι γιατροί και ΕΟΠΥΥ

Άγνωστο παραμένει προς ώρας τι θα γίνει με τους νέους γιατρούς που επιθυμούν να συνάψουν σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ. Ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ Σωτήρης Μπερσίμης πάντως στην πρώτη του αποκλειστική συνέντευξη που είχε δώσει στο HealthReport.gr είχε διαβεβαιώσει ότι ο Οργανισμός θα δώσει βήμα στους νέους γιατρούς. Διαβάστε ΕΔΩ τι είχε πει: «Ο νέος πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ αποκλειστικά στο HealthReport.gr! Τι λέει για γιατρούς, κουρέματα, συμβάσεις»

Ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ Σ.Μπερσίμης
Ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ Σ.Μπερσίμης

Εξάλλου ο ΕΟΠΥΥ χρειάζεται χιλιάδες γιατρούς ακόμη για να καλύψει τις ανάγκες των περίπου 10 εκατ. ασφαλισμένων του.
Σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, ο ΕΟΠΥΥ θα χρειαστεί για την κάλυψη όλων των ασφαλισμένων του 15.000 γιατρούς ενώ διαθέτει μόνο 5.000 συμβεβλημένους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Με ρυθμούς…χελώνας οι διαπραγματεύσεις στον ΕΟΠΥΥ! Στον «αέρα» οι συμβάσεις των γιατρών

ΕΟΠΥΥ: Συνεχίζονται τα «παζάρια» για τις νέες συμβάσεις με τους γιατρούς! Ποια είναι τα δύο «αγκάθια»

Ο νέος πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ αποκλειστικά στο HealthReport.gr! Τι λέει για γιατρούς, κουρέματα, συμβάσεις

Άγριος «πόλεμος» μεταξύ ΕΟΠΥΥ και ΗΔΙΚΑ για τα στοιχεία των ασθενών! Όλο το παρασκήνιο

Έρχονται νέες συμβάσεις γιατρών με τον ΕΟΠΥΥ! Ποιες ειδικότητες μένουν εκτός

Πρόστιμα με…μπόνους στο προσωπικό του ΕΟΠΥΥ! Ξεκινά σαφάρι ελέγχου σε γιατρούς, κλινικές, διαγνωστικά

Σχετικά Άρθρα

Back to top button